Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Cele działalności

Przedmiotem działalności jest działalność gospodarcza dotycząca spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie usług komunalnych, zgodnie z zapisem kodów i treści Polskiej Klasyfikacji Działalności poprzez:

● pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej;
● działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody;
● wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych;
● wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych;
● wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych telekomunikacyjnych – lokalnych;
● odprowadzenie ścieków;
● wywóz śmieci i odpadów;
● unieszkodliwianie odpadów;
● działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni;
● usługi sanitarne i pokrewne;
● zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych;
● wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską;
● obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych;
● budowę dróg kołowych i szynowych;
● wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;
● pogrzeby i działalność pokrewną;
● sprzątanie i czyszczenie obiektów;
● zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;
● sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych;
● pozostałą sprzedaż detaliczną poza siecią sklepową;
● wynajem nieruchomości na własny rachunek;
● zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi;
● zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomościami na własny rachunek;
● rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne;
● wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
● wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
● wykonywanie robót budowlanych murarskich;
● wykonywanie instalacji gazowych;
● wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
● tynkowanie;
● zakładanie stolarki budowlanej;
● posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian;
● malowanie.