Historia firmy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie została zawiązana aktem notarialnym z dnia 25.11.1999 r. sporządzonym przed notariuszem Romanem Czernikiewiczem w Świdwinie. Postanowieniem z dnia 10.12.1999 r. Sądu Rejonowego w Koszalinie została wpisana do rejestru handlowego w dziale B pod numerem 2395. Dnia 21.01.2008 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano połączenia Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie i Spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świdwinie na Spółkę pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Postanowieniem z dnia 31.03.2008 r. Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000085020 (określenie okoliczności: przejęcie spółki).