Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Przetargi (22. października 2018 r.)

Rozstrzygnięcia

Dostawa paliwa płynnego  (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZP/PN/1/2016

Rozstrzygnięcie [PDF]

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/2/2016

Unieważnienie postępowania [PDF]

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2016

Unieważnienie postępowania [PDF]

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Świdwinie.

Znak sprawy: ZUK/PN/1/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

Aktualne

Brak aktualnie prowadzonych procedur przetargowych.