Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Przetargi (17. grudnia 2018 r.)

Aktualne

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie
(Data dodania: 11.12.2018 r.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC)

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy (DOCX)

Załącznik nr 3 - wzór umowy (PDF)

Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw (DOCX)

Załącznik nr 5 - opis urządzeń technicznych (DOCX)

Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa (DOCX)

Załącznik nr 7 - informacja RODO (DOCX)

Podgląd opublikowanego ogłoszenia (HTM)

Rozstrzygnięcia

Dostawa paliwa płynnego  (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZP/PN/1/2016

Rozstrzygnięcie [PDF]

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/2/2016

Unieważnienie postępowania [PDF]

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb95 do pojazdów będących własnością Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie
Znak sprawy: ZUK/PN/1/2016

Unieważnienie postępowania [PDF]

Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby zakładu Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Świdwinie.

Znak sprawy: ZUK/PN/1/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]