Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Jakość wody

Jakość wody dostarczonej przez Spółkę odpowiada normom określonym w dyrektywie UE 98/83/EC z 1998 r. oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.09.2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
 
Badanie jakości wody przeprowadzono w lutym 2016 roku.

Wskaźnik Jednostka Metoda badań SUW Szczecińska SUW Wojska Polskiego SUW Popiełuszki Dopuszczalna norma
Żelazo ogólne  µg/l Fe  PB-07 wyd. 2
z dnia 10.07.2007 r.
<10 31 38  200
Mangan  µg/l Mn  PB-08 wyd. 2
z dnia 10.07.2007 r.
<10 <10 <10  50
pH  -  PN-90/C-04540.01  7,6 7,8 7,6  6,5-9,5
Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml  PN-EN ISO 9308-1:2004
+Ap1:2005+AC:2009
 0  0 0  0
Liczba bakterii Escherichia coli  jtk/100 ml  PN-EN ISO 9308-1:2004
+Ap1:2005+AC:2009
 0 0  0 0
Liczba enterokoków kałowych jtk/1 PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0
Twardość ogólna Mg/l CaCo3 PN-ISO 6059:1999 211 211 - 60-500
 

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3. listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludz 

Jakość wody (PDF)