Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Regulamin dostarczania wody

Uchwała nr XXXVIII/297/06 Rady Miasta Świdwin z dnia 24. lutego 2006 roku w sprawie "dostarczania wody i odprowadzania ścieków", uchwalona na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808; z 2005 r. Nr 85 poz. 729 i Nr 130 poz. 1087):

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (PDF)