Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Decyzją z dnia 10 maja 2018 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Świdwin na okres trzech lat, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie.

Taryfy obowiązywać będą od 7 czerwca 2018 r. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,58 2,79 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 3,37 3,64 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,55 3,83 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,58 2,79 zł/m3 
stawka abonamentowa 3,37 3,64 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 5,52 5,96 zł/m3
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 5,52 5,96 zł/m3 

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 13 do 24 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,66 2,87 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 3,45 3,73 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,64 3,93 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,66 2,87 zł/m3 
stawka abonamentowa 3,45 3,73 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 13 do 24 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 5,67 6,12 zł/m3
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 5,67 6,12 zł/m3

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 25 do 36 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,75 2,97 zł/m3
stawka abonamentowa 3,54 3,82 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,73 4,03 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,75 2,97 zł/m3 
stawka abonamentowa 3,54 3,82 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 25 do 36 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 5,71 6,17 zł/m3
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 5,71 6,17 zł/m3

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie taryf [PDF]