Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zapytania ofertowe (18. lutego 2019 r.)

Aktualne

WYKONANIE AKREDYTOWANYCH POBORÓW I ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH ORAZ BAKTERIOLOGICZNYCH PRÓBEK WODY I ŚCIEKÓW
(data dodania: 13.02.2019)

Ogłoszenie [PDF]

Umowa [PDF]

Załącznik nr 1 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy  analiz fizyko-chemicznych 2019 rok [PDF]

Harmonogram poboru prób - 2019 rok [PDF]

Harmonogram poboru prób - 2020 rok [PDF]

Rozstrzygnięcia

ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKTACH SPÓŁKI
(data dodania: 06.02.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE
(data dodania: 04.02.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ OCHRONY FIZYCZNEJ I TECHNICZNEJ NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ, GRUNTOWEJ ORAZ MIENIA SPÓŁKI
(data dodania: 28.01.2019 r.)

Unieważnienie [PDF]

SPRZEDAŻ PRASY DO TWORZYW SZTUCZNYCH TYP PR8M
(DATA DODANIA: 23.11.2018 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

WYBUDOWANIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA UZBROJENIA DZIAŁEK POŁOŻONYCH PRZY UL. POCZTOWEJ W ŚWIDWINIE
(DATA DODANIA: 12.10.2018 r.)

Otwarcie ofert [PDF]

Wybór oferty [PDF]

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO UL. POŁCZYŃSKA (dz. nr 16 oraz 15/3)
(DATA DODANIA: 09.08.2018 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

II ZAPYTANIE - WYKONANIE COROCZNYCH ORAZ PIĘCIOLETNICH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE), OBIEKTÓW GOSPODARCZYCH O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
(DATA DODANIA: 29.06.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

II ZAPYTANIE - SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO MARKI STAR 244
(DATA DODANIA: 27.06.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO MARKI STAR 244
(DATA DODANIA: 05.06.2017 r.)

Unieważnienie [PDF]

SPRZEDAŻ NACZEPY DO PRZEWOZU ŁADUNKÓW INNYCH
(DATA DODANIA: 23.01.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

COMIESIĘCZNE PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ
(DATA DODANIA: 04.01.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

ZAKUP NOWEGO ŁADOWACZA CZOŁOWEGO TUR DO CIĄGNIKA URSUS C-360
(DATA DODANIA: 14.10.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

ZAKUP UŻYWANEGO ROZSIEWACZA CIĄGNIKOWEGO DO PIASKU I SOLI (SPRAWNEGO TECHNICZNIE) RCW-3A (N011/1) LUB O PARAMETRACH TECHNICZNYCH ZBLIŻONYCH DO PREFEROWANYCH
(DATA DODANIA: 03.10.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

ZAKUP ROZSIEWACZA CIĄGNIKOWEGO DO PIASKU I SOLI NOWEGO LUB UŻYWANEGO (SPRAWNEGO TECHNICZNIE) RCW-3A (N011/1) LUB O PARAMETRACH TECHNICZNYCH ZBLIŻONYCH DO PREFEROWANYCH
(DATA DODANIA: 15.09.2016 r.)

Unieważnienie [PDF]

SPRZEDAŻ TOKARKI UNIWERSALNEJ TPU 150
(DATA DODANIA: 13.09.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO ŚMIECIARKI RENAULT PREMIUM 300
(DATA DODANIA: 30.06.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 29
(DATA DODANIA OGŁOSZENIA: 09.06.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 29
(DATA DODANIA OGŁOSZENIA: 12.02.2016 r.)

Unieważnienie [PDF]