Zapytania ofertowe (1. kwietnia 2020 r.)

Rozstrzygnięcia

WYKONANIE AKREDYTOWANYCH POBORÓW I ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH ORAZ BAKTERIOLOGICZNYCH PRÓBEK WODY I ŚCIEKÓW
(DATA DODANIA: 24.02.2020 r.)

Wybór oferty [PDF]

ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO - ŚMIECIARKA
(data dodania: 05.12.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

MODERNIZACJA UKŁADU POMPOWEGO II STOPNIA NA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ W ŚWIDWINIE
(data dodania: 05.11.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO MARKI DAEWOO LUBLIN 330212 FURGON
(data dodania: 04.11.2019 r.)

Unieważnienie [PDF]

ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO MARKI DAEWOO LUBLIN SKRZYNIOWY
(data dodania: 04.11.2019 r.)

Unieważnienie [PDF]

ZAKUP SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO MERCEDES 1722D
(data dodania: 04.11.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

DOSTAWA POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
(data dodania: 30.10.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO
(DATA DODANIA: 01.10.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

ZAKUP UŻYWANEGO WOZU ASENIZACYJNEGO
(DATA DODANIA: 27.08.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

ODBIÓR ORAZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE ODWODNIONYCH USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIDWINIE (KOD ODPADU 19 08 05)
(DATA DODANIA: 22.07.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY REYMONTA W ŚWIDWINIE
(DATA DODANIA: 28.02.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

WYKONANIE AKREDYTOWANYCH POBORÓW I ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH ORAZ BAKTERIOLOGICZNYCH PRÓBEK WODY I ŚCIEKÓW
(DATA DODANIA: 27.02.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKTACH SPÓŁKI
(data dodania: 06.02.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY BRONIEWSKIEGO W ŚWIDWINIE
(DATA DODANIA: 04.02.2019 r.)

Wybór oferty [PDF]

ŚWIADCZENIE USŁUGI STAŁEJ OCHRONY FIZYCZNEJ I TECHNICZNEJ NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ, GRUNTOWEJ ORAZ MIENIA SPÓŁKI
(DATA DODANIA: 28.01.2019 r.)

Unieważnienie [PDF]

SPRZEDAŻ PRASY DO TWORZYW SZTUCZNYCH TYP PR8M
(DATA DODANIA: 23.11.2018 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

WYBUDOWANIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ DLA UZBROJENIA DZIAŁEK POŁOŻONYCH PRZY UL. POCZTOWEJ W ŚWIDWINIE
(DATA DODANIA: 12.10.2018 r.)

Otwarcie ofert [PDF]

Wybór oferty [PDF]

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO UL. POŁCZYŃSKA (dz. nr 16 oraz 15/3)
(DATA DODANIA: 09.08.2018 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

II ZAPYTANIE - WYKONANIE COROCZNYCH ORAZ PIĘCIOLETNICH PRZEGLĄDÓW STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE), OBIEKTÓW GOSPODARCZYCH O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE
(DATA DODANIA: 29.06.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

II ZAPYTANIE - SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO MARKI STAR 244
(DATA DODANIA: 27.06.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO MARKI STAR 244
(DATA DODANIA: 05.06.2017 r.)

Unieważnienie [PDF]

SPRZEDAŻ NACZEPY DO PRZEWOZU ŁADUNKÓW INNYCH
(DATA DODANIA: 23.01.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

COMIESIĘCZNE PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ
(DATA DODANIA: 04.01.2017 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

ZAKUP NOWEGO ŁADOWACZA CZOŁOWEGO TUR DO CIĄGNIKA URSUS C-360
(DATA DODANIA: 14.10.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

ZAKUP UŻYWANEGO ROZSIEWACZA CIĄGNIKOWEGO DO PIASKU I SOLI (SPRAWNEGO TECHNICZNIE) RCW-3A (N011/1) LUB O PARAMETRACH TECHNICZNYCH ZBLIŻONYCH DO PREFEROWANYCH
(DATA DODANIA: 03.10.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

ZAKUP ROZSIEWACZA CIĄGNIKOWEGO DO PIASKU I SOLI NOWEGO LUB UŻYWANEGO (SPRAWNEGO TECHNICZNIE) RCW-3A (N011/1) LUB O PARAMETRACH TECHNICZNYCH ZBLIŻONYCH DO PREFEROWANYCH
(DATA DODANIA: 15.09.2016 r.)

Unieważnienie [PDF]

SPRZEDAŻ TOKARKI UNIWERSALNEJ TPU 150
(DATA DODANIA: 13.09.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO ŚMIECIARKI RENAULT PREMIUM 300
(DATA DODANIA: 30.06.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 29
(DATA DODANIA: 09.06.2016 r.)

Rozstrzygnięcie [PDF]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 29
(DATA DODANIA: 12.02.2016 r.)

Unieważnienie [PDF]

Aktualne

Aktualnie brak postępowań prowadzonych w trybie zapytania ofertowego.