Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - badania wody i ścieków

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "wykonanie akredytowanych poborów i  analiz  fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek  wody i ścieków". Termin składania ofert: 21.02.2020 r., godz. 14:00 w sekretariacie firmy.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie: zapytania ofertowe

EcoHarmonogram

Urząd Miasta Świdwin przygotował dla mieszkańców usługę EcoHarmonogram. Jest to aplikacja na urządzenia mobilne, która w jednym miejscu gromadzi informacje związane z odpadami, między innymi:

  • jak należy sortować śmieci,
  • gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
  • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów,
  • termin płatności za odpady.

Więcej informacji na temat samej aplikacji można przeczytać uzyskać pod adresem: http://www.ecoharmonogram.pl/application/. Aplikacja jest dostępna na: Androida, iOS, Windows Store.

Przerwy w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie w związku z wymianą układu sterującego pracą Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Szczecińskiej informuje, że w dniu 27.12.2019 r. między godziną 13:00 i 15:00 mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostawie wody lub spadek ciśnienia na sieci wodociągowej w ulicach: Szczecińska, Koszalińska, Sopocka, Poznańska, Bydgoska, Warszawska, Grudziądzka, Gnieźnieńska, Toruńska, Chełmińska, Krakowska, Olsztyńska, Katowicka, Gdańska, Wrocławska, Wileńska, Łąkowa, Katowicka, Niedziałkowskiego (do Zamku).
 
Za utrudnienia powstałe w wyniku przerwy w dostawie wody przepraszamy.

Przetarg nieograniczony - olej napędowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby  Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Świdwinie na rok 2020”. Treść ogłoszenia, SIWZ wraz z załącznikami znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie do dnia 30.12.2019 r., godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 2 w dniu 30.12.2019 r., o godz. 13:30.

Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zakup samochodu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo LUBLIN skrzyniowy,
  • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo LUBLIN 330212 furgon,

Termin składania ofert do: 10.12.2019 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05.12.2019 r. do godz. 13:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe