Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Nowe kosze uliczne

W ostatnim tygodniu na terenie miasta pojawiły się nowe kosze uliczne zakupione przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dotychczas przechodnie nie mieli wyboru, wszystkie drobne odpady, które mieli „w kieszeni” bez wyjątku trafiały do odpadów zmieszanych. Od teraz, w najczęściej uczęszczanych miejscach ustawiono kosze do segregacji z podziałem na frakcje: metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, szkło i odpady zmieszane. Kosze do segregacji spowodują zmniejszenie strumienia powstających odpadów zmieszanych. O tym, jak ważna jest segregacja nie trzeba przypominać. Od dawna segregujemy odpady w domach, segregujemy też w pracy. Dlaczego na ulicy miałoby być inaczej? Dbałość o ekologię w dzisiejszych czasach powinna być działaniem priorytetowym. Dlatego liczymy, że wpłynie to pozytywnie na mentalność mieszkańców naszego miasta i przyczyni się do zwiększenia eko-świadomości.

Narzędzia do wykorzystania

W związku z nadchodzącym świętem Wszystkich Świętych Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zachęca do skorzystania z narzędzi ogrodniczych, które znajdują się na Cmentarzu przy ulicy Ks. J. Popiełuszki (obok pomieszczenia gospodarczego). Po zakończonej pracy prosimy o zwrot narzędzi. Narzędzia stanowią własność Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.

Nowe harmonogramy wywozu odpadów od października 2021

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w początkiem października zmianie ulegają harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Wzorem lat poprzednich, miasto zostało podzielone na obszary ze względu na rodzaj zabudowy: jednorodzinna, śródmiejska, wielorodzinna. Zmieniły się także dni wywozu dla danych rejonów. Zmianie uległy daty wywozu odpadów (np. odpadów zmieszanych na Osiedlu 4 Pory Roku z poniedziałku na czwartek). Prosimy zapoznać się z nowymi harmonogramami na dedykowanej do tego celu podstronie.

Nowe harmonogramy wywozu odpadów (październik 2021 - wrzesień 2022)

Początek sezonu grzewczego

W związku z rozpoczynającym się tzw. sezonem grzewczym, Zakład Usług Komunalnych prosi o zwrócenie uwagi na ogłoszenia znajdujące się na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych, zakończenie prac remontowych przy instalacjach centralnego ogrzewania i odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji "max" celem napełnienia instalacji grzewczej wodą oraz jej odpowietrzenia.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Decyzją z dnia 30. sierpnia 2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Świdwin na okres trzech lat, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie.

Taryfy obowiązywać będą od 14 września 2021 r. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,86 3,09 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,40 zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych 3,77 4,07 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,86 3,09 zł/m3 
stawka abonamentowa 5,00 5,40 zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena ścieków 6,16 6,65 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 5,25 5,67 zł/miesiąc
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena ścieków 6,16 6,65 zł/m3 
stawka opłaty abonamentowej 5,25 5,67 zł/miesiąc

Tabele na pozostały okres obowiązywania taryf, w dalszej części newsa, jak również na dedykowanej podstronie w menu "Woda i ścieki (ZWiK) - Taryfy za wodę i ścieki".

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie taryf [PDF]

Taryfy za wodę i ścieki

Czytaj więcej: Nowe taryfy za wodę i ścieki