Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Nowe stawki za korzystanie z cmentarzy

Z dniem 2. stycznia 2014 roku weszło w życie zarządzenie burmistarza miasta Świdwin numer WO/4/14. Zmienia ono stawki za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Zarządzenie to jest już aktualnie obowiązujące, weszło w życie z dniem wydarznia zarządzenia. Więcej informacji znajdą Państwo poniżej, w pliku PDF, a także w zakładce "cmentarze" u góry strony.
 
UsługaCena brutto
1. Opłata za przyjęcie zwłok do pochowania - prawo do grobu na okres 20 lat  
     a) w grobie dziecięcym 263,52 zł
     b) w urnie 263,52 zł
     c) w grobie dużym ziemnym 527,04 zł
     d) w grobie głębinowym ziemnym (za każdorazowy pochówek) 527,04 zł
     e) w grobie murowanym pojedynczym 696,60 zł
     f) w grobie murowanym głębinowym (za każdorazowy pochówek) 696,60 zł
     g) w grobie murowanym podwójnym w poziomie (za każdorazowy pochówek) 696,60 zł
2. Ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat:  
     a) grób dziecięcy 263,52 zł
     b) grób duży ziemny 527,04 zł
     c) grób głębinowy ziemny 527,04 zł
     d) grób murowany pojedynczy 696,60 zł
3. Rezerwacja/ponowienie rezerwacji na okres 20 lat 432,00 zł
4. Jednorazowa opłata za wjazd na cmentarz: 85,32 zł
     a) z materiałami budowlanymi oraz sprzętem do do budowy/remontu grobowca lub nagrobków (pomnika)  
     b) do kopania grobu w wyznaczonym miejscu  
5. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego:  
     a) korzystanie z kaplicy lub z chłodni (za każdą rozpoczętą dobę) 154,98 zł
     b) za jednorazowe korzystanie z pomieszczenia do przeprowadzenia toalety pośmiertnej 139,86 zł
6. Opłata za czynności od jednego pochówku zarządcy cmentarza polegające na: 306,72 zł
     a) ustalaniu kwater  
     b) nadzorowaniu nad kopaniem grobów i ustawianiem pomników  
     c) przeprowadzeniu wszelkich prac mających na celu zagospodarowanie i utrzymanie cmentarzy  
7. Zmiana charakteru grobu z ziemnego na murowany 169,56 zł
 
Wszystkie wartości podane w tabeli są cenami brutto i wliczone w nie został obowiązujący podatek VAT.
 

Życzenia bożonarodzeniowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie składa najcieplejsze życzenia świąteczne dla wszystkich swoich klientów oraz pracowników firmy. Życzymy Państwu wielu rodzinnych doznań, ciepła i pogody ducha w ten piękny czas. Niech atmosfera tych świąt przełoży się na Państwa życie codzienne. Dziękujemy, że są Państwo z nami.

Działanie firmy w okresie noworocznym

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w związku z okresem noworocznym informuje o następujących zmianach w funkcjonowaniu firmy:
1. W dniach 01.01.2014r. oraz 06.01.2014r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 21 będzie nieczynny. W ramach wskazanych dni świątecznych pełnione będą następujące funkcyjne dyżury:
 
ADMINISTRATORZY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (awarie wewnętrzne w zakresie budynków i lokali komunalnych oraz budynków i lokali należących do wspólnot mieszkaniowych):
1 stycznia 2014 r. - Aneta Ośnicka - tel. 512 490 143
6 stycznia 2014 r. - Bożena Sadowska - tel. 517 491 827 
 
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (awarie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych):
1 stycznia 2014 r. - Bartosz Gromada - tel. 884 377 999
6 stycznia 2014 r. - Marek Spychalski - tel. 519 190 735
 
Całodobowo przez cały okres noworoczny działa oczyszczalnia ścieków - tel. (094) 365 21 97. Ponadto informujemy, że przez cały okres noworoczny funkcjonuje telefon dyżurny spółki: (094) 365 24 53.

Działanie firmy w okresie świątecznym

W związku z okresem świątecznym, zmianie ulegną godziny pracy firmy. W dniach 23-24 grudnia, Zakład Usług Komunalnych pracować będzie w godzinach 7:00-14:00. W dniach 25-26 grudnia - nieczynne. W pozostałe dni praca odbywa się w normalnych godzinach pracy, tj. 7:00-15:00.
 
Jednocześnie informujemy, iż wszelkie awarie w okresie świątecznym należy zgłaszać pod numer alarmowy: 0 94 365 24 53. W okresie świątecznym dyżury będą także pełnić administratorzy wspólnot mieszkaniowych:
25 grudnia 2013 r. - Agata Kowalik - nr telefonu: 510 038 060.
26 grudnia 2013 r. - Radosław Jeziorny - nr telefonu: 696 047 294.
 
Dyżury prowadzi także Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który przyjmuje zgłoszenia awarii zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:
25 grudnia 2013 r. - Bartosz Gromada - nr telefonu: 884 377 999.
26 grudnia 2013 r. - Marek Spychalski - nr telefonu: 519 190 735.
 
Całodobowo przez cały orkes świąteczny czynna pozostaje oczyszczalnia ścieków, nr telefonu: 0 94 365 21 97.

Wszystkich świętych - informator

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. pragnie w tym informatorze przekazać kilka ważnych informacji.
 
Prosimy o wzięcie pod uwagę wzmożonego ruchu samochodowego w okolicach cmentarzy. Mogą występować utrudnienia. W przypadku zmian organizacji ruchu, prosimy o zwracanie uwagi na zainstalowane oznakowanie oraz kierujących ruchem policjantów.  Do dyspozycji kierowców zostaną oddane parkingi przylegające do cmentarzy. Udający się na "stary cmentarz" będą mogli pozostawić samochód na parkingu przylegającym do cmentarza od ulicy ks. Jerzego Popiełuszki oraz na parkingach przy wejściach od ulicy Cmentarnej. Udający się na "nowy cmentarz" będą mogli pozostawić samochód przed ogrodzeniem cmentarza.
 
Jak każdego roku, teren przylegający do cmentarzy będzie miejscem handlu zniczami oraz kwiatami. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli zaopatrzyć się przed wejściem na cmentarz.
 
Śmieci z grobów w postaci zużytych zniczy, kwiatów oraz roślinności prosimy wrzucać do kontenerów na śmieci, które w czasie dni świątecznych zostały dostawione w dodatkowej ilości. 
 
Teren "starego cmentarza" posiada utwardzone i oświetlone alejki, dzięki czemu możliwe jest wygodne wejście na teren nekropolii z wózkiem dziecięcym bądź osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
 
Prosimy o bezpieczne zachowanie, nie narażanie siebie ani innych odwiedzających cmentarz na niebezpieczeństwo.

Ogłoszenie - nieopłacony groby

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie przypomina, że nieopłacone groby podlegają likwidacji po upływie 20 lat od daty pochówku. W związku z powyższym po upływie wskazanego powyżej czasu  zachodzi konieczność uiszczenia stosownej opłaty za ponowienie prawa do grobu oraz za rezerwacje miejsca na kolejne 20 lat. Zaległości z tytułu opłat za prawo do grobu i rezerwację miejsca należy uiszczać Zarządcy Cmentarzy Komunalnych tj. Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 21.
Wszelkich informacji we wskazanym zakresie udziela Zarządca Cmentarza w swojej siedzibie bądź pod nr telefonu: 94 365 23 56 wew. 32.