Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wszystkich świętych - informator

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. pragnie w tym informatorze przekazać kilka ważnych informacji.
 
Prosimy o wzięcie pod uwagę wzmożonego ruchu samochodowego w okolicach cmentarzy. Mogą występować utrudnienia. W przypadku zmian organizacji ruchu, prosimy o zwracanie uwagi na zainstalowane oznakowanie oraz kierujących ruchem policjantów.  Do dyspozycji kierowców zostaną oddane parkingi przylegające do cmentarzy. Udający się na "stary cmentarz" będą mogli pozostawić samochód na parkingu przylegającym do cmentarza od ulicy ks. Jerzego Popiełuszki oraz na parkingach przy wejściach od ulicy Cmentarnej. Udający się na "nowy cmentarz" będą mogli pozostawić samochód przed ogrodzeniem cmentarza.
 
Jak każdego roku, teren przylegający do cmentarzy będzie miejscem handlu zniczami oraz kwiatami. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli zaopatrzyć się przed wejściem na cmentarz.
 
Śmieci z grobów w postaci zużytych zniczy, kwiatów oraz roślinności prosimy wrzucać do kontenerów na śmieci, które w czasie dni świątecznych zostały dostawione w dodatkowej ilości. 
 
Teren "starego cmentarza" posiada utwardzone i oświetlone alejki, dzięki czemu możliwe jest wygodne wejście na teren nekropolii z wózkiem dziecięcym bądź osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
 
Prosimy o bezpieczne zachowanie, nie narażanie siebie ani innych odwiedzających cmentarz na niebezpieczeństwo.

Ogłoszenie - nieopłacony groby

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie przypomina, że nieopłacone groby podlegają likwidacji po upływie 20 lat od daty pochówku. W związku z powyższym po upływie wskazanego powyżej czasu  zachodzi konieczność uiszczenia stosownej opłaty za ponowienie prawa do grobu oraz za rezerwacje miejsca na kolejne 20 lat. Zaległości z tytułu opłat za prawo do grobu i rezerwację miejsca należy uiszczać Zarządcy Cmentarzy Komunalnych tj. Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 21.
Wszelkich informacji we wskazanym zakresie udziela Zarządca Cmentarza w swojej siedzibie bądź pod nr telefonu: 94 365 23 56 wew. 32.

Harmonogramy wywozu odpadów od października

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. udostępnia aktualne harmonogramy wywozu odpadów komunalnych, wraz z podziałem na rodzaj odbieranych odpadów, dla poszczególnych ulic w mieście Świdwin. Obowiązują one od października 2013 roku do września 2014 roku. Można je znaleźć w zakładce ZOM -> Harmonogramy odbioru lub w dziale z plikami w sekcji "dokumenty". Jednocześnie prosimy o zwracanie uwagi na pasek z informacjami oznaczonymi jako ważne. Będzie tam można znaleźć informacje w przypadku aktualizacji harmonogramów.

Zakładka "harmonogramy odbioru"


Dział "dokumenty" w sekcji "pliki"

Zmiany w przetargu paliwowym na rok 2014

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje zainteresowane podmioty o zmianach w prowadzonym przetargu na dostarczenie paliw płynnych w 2014 roku. Prosimy o zapoznania się w poniższymi zmianami. Kompletną informację wraz ze wszystkimi dokumentami znajdą Państwo na podstronie "przetargi" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Pobierz:
 

Jak segregować odpady?

1. października została zawarta dwuletnia umowa pomiędzy Urzędem Miasta Świdwin i Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie miasta Świdwin.

W dalszej części wiadomości zamieszczamy ulotki zawierającą podstawowe informacje na temat zasad segregacji odpadów komunalnych.

Informujemy także, iż w związku z nowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych, zaktualizowana zostałapodstrona informująca o sposobie segregacji w zakładce ZOM u góry strony.

Źródło: swidwin.pl

Czytaj więcej: Jak segregować odpady?

Nowy formularz deklaracji śmieciowej

Zmianie uległ formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Precyzuje to uchwała XXXI/263/2013 Rady Miasta Świdwin z dnia 29. sierpnia 2013 roku. Wymaganym załącznikiem do deklaracji jest oświadczenie o prawdziwości złożonych danych. Informujemy jednocześnie, że owa deklaracja ma zastosowanie wyłącznie wobec osób, które pierwszy raz ją składają lub dokonują zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji.Wszystkie deklaracje złożone przed 1. czerwca bieżącego roku zachowują ważność.
 
Pobierz: