Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Segregacja odpadów wg ministerstwa środowiska

W  związku  z  zapytaniami  ze  strony  właścicieli  nieruchomości  odnośnie  ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych, Ministerstwo Środowiska wyraziło swoje stanowisko w oparciu o tzw. ustawę śmieciową. Główne  cele  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  to  przede  wszystkim upowszechnienie  prowadzenia  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  „u  źródła”, zmniejszenie  ilości  składowanych  odpadów  komunalnych  poprzez  m.in.  zapewnienie powstania  odpowiednich  instalacji  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów komunalnych.

Ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska mogą Państwo zapoznać się w poniższym pliku.

Arrow2 - Down.pngPobierz: stanowisko ministerstwa środowiska  w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów(PDF)

Aktualizacja wykazu administratorów WM

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. informuje, iż nastąpiła aktualizacja listy administratorów wspólnot mieszkalnych przypisanych do konkretnych ulic. Wszystkim zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z obecną listą, gdzie znajdą Państwo nazwiska administratorów, telefon kontaktowy oraz wykaz ulic będących pod ich zarządem.

Arrow2 - Down.pngPobierz: wykaz administratorów wspólnot mieszkalnych

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż w związku z przypadającym dnia 30. maja świętem, stałe odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej z "rejonu czwartkowego" odebrane zostaną w terminie podanym w poniższej tabeli.

L.p.RejonTermin odbioru przez ZUK Sp. z o.o.
1. "rejon czwartkowy" – "Zatorze", ulice Połczyńska, Kołobrzeska 31.05.2013 r. (piątek)


Zmiany mają charakter tymczasowy. Po upływie okresu świątecznego, harmonogram powróci do swojej pierwotnej wersji. Harmonogramy dostępne są tutaj.

Nowości na stronie internetowej

Szanowni Klienci, w odpowiedzi na Państwa oczekiwania i próby poszukiwania informacji, na stronie dodane zostałe istotne dla Państwa informacje. W zakładce "ZOM" na górze strony dodany został nowy, aktualny cennik usług komunalnych. Zaktualizowane zostały wyniki badań wody – aktualne badania z 11. lutego bieżącego roku zastąpiły te z 16. lipca ubiegłego roku. Dodatkowo zmieniliśmy metodologię prezentowania Państwu danych o jakości wody. Dane przedstawione zostały w tabeli ze znacznie większą ilością informacji. W dziale z plikami zapraszamy do zapoznania się z nowododanymi dokumentami: (zakładka regulaminy) regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowejregulamin posesji; (zakładka cenniki) cennik usług komunalnych; (zakładka dokumenty): zarządzenie w sprawie zwrotu należności za remontzarządzenie w sprawie zwrotu należności za podłogępełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami,

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych (etap I) w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego nr 4A przy ulicy Poznańskiej.

W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonane zostanie: przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego wraz z rozprowadzeniem sieci do wszystkich projektowanych lokali mieszkalnych w budynku i zakończenie jej w pierwszym punkcie korkiem bądź zaślepką tj. w ramach wskazanej części prac nie uwzględnia się pełnego rozprowadzenia instalacji w lokalach mieszkalnych z wyłączeniem lokali objętych pełną przebudową w ramach niniejszego postępowania (tj. lokal nr 5, 10 i 11).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013, godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin – sekretariat.

Więcej informacji znajdą Państwo na podstronie: przetargi oraz w serwisie BIP naszej firmy. Mogą się Państwo kontaktować także przez maila: przetargi@zuk-swidwin.com.pl.