Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Dyżury spółki w okresie wielkanocnym

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w związku z okresem świątecznym informuje o następujących zmianach
w funkcjonowaniu firmy: 

1. W dniu 21.04.2014r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w siedzibie tj. ul. Armii Krajowej 21 będzie nieczynny. W ramach dni
świątecznych pełnione będą następujące dyżury funkcyjne:

Administratorzy Zakłagu Gospodarki Mieszkaniowej (awarie wewnętrzne w zakresie budynków i lokali komunalnych oraz budynków i lokali należących do Wspólnot Mieszkaniowych)
19.04.2014r. - KOWALIK AGATA - tel. 510 038 060
20.04.2014r. - OŚNICKA ANETA - tel. 512 490 143
21.04.2014r. - JEZIORNY RADOSŁAW - tel. 696 047 294

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (awarie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych):

19-20.04.2014r. - GROMADA BARTOSZ - tel. 884 377 999
21.04.2014r. - SPYCHALSKI MAREK - tel. 519 190 735

CAŁODOBOWO PRZEZ CAŁY OKRES ŚWIĄTECZNY DZIAŁA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - tel. (094) 365 21 97.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE PRZEZ CAŁY OKRES ŚWIĄTECZNY CAŁODOBOWO RÓWNIEŻ FUNKCJONUJE TELEFON DYŻURNY SPÓŁKI: (094) 365 24 53.

System informacji lokalowej - od 1. kwietnia!

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że od dnia 01.04.2014 r. zostaje uruchomiona bezpłatna aplikacja internetowa „Websil”- System Informacji Lokalowej, umożliwiająca właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych będących pod zarządem Spółki indywidualny dostęp do aktualnych danych w zakresie m.in. stanu salda, historii dokonanych płatności, wymiarów i składników opłat eksploatacyjnych i remontowych oraz innych pozostałych kosztów.
 
Warunkiem uruchomienia indywidualnego konta jest złożenie w siedzibie ZUK Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 4) odpowiedniego formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu korzystania z przedmiotowej aplikacji internetowej. Formularz rejestracyjny bezpośrednio pobrać można ze strony internetowej Spółki lub w pokoju nr 4. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną oprogramowania za pośrednictwem internetowego linku dostępu www.websil.pl.
 
System informacji lokalowej jest dostępny z menu po lewej stronie lub pod adresem bezpośrednim: https://zuk-swidwin.com.pl/websil/. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa informacji, połączenie jest szyfrowane.
 

Deklaracje śmieciowe - ilość osób

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie, jako podmiot uczestniczący w realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami, przypomina o konieczności bieżącego informowania o wszelkich zmianach danych m.in. w zakresie ilości osób zgłoszonych do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bieżące regulowanie danych stanowi obowiązek odpowiednio właścicieli i najemców lokali mieszkalnych oraz właścicieli budynków jednorodzinnych. Zmiany danych winny być na bieżąco zgłaszane do następujących podmiotów odpowiedzialnych:

1. ZABUDOWA JEDNORODZINNA - wszelkie zmiany w zakresie m.in. liczby osób zgłoszonych w deklaracji winny być zgłaszane do Urzędu Miasta w Świdwinie, pl. Konstytucji 3-go Maja 1 poprzez złożenie stosownej korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. ZABUDOWA WIELORODZINNA - wszelkie zmiany w zakresie m.in. liczby osób zgłoszonych do deklaracji winny być przekazane odpowiednio Zarządcy budynku poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści.

W nawiązaniu do powyższego podkreślamy, że wszelkie dane zawarte w dokumentach stanowiących podstawę m.in. naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, winny być zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
 

Segregacja odpadów na terenie Świdwina

W trosce o czyste środowisko wszyscy powinniśmy się poczuwać do obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. Niestety, w praktyce pozostawia to wiele do życzenia. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przygotował prezentację multimedialną, w której zostały przedstawione zasady prawidłowej segregacji odpadów i liczne przykłady ich naruszania.Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją. Zostaje ona na stałe zamieszczona w zakładce "Gospodarka odpadami" (na stronie internetowej miasta Świdwin), znajdującej się w prawym menu naszego miejskiego portalu internetowego. Tam również można znaleźć ulotkę, zawierająca niezbędne informacje na temat segregacji.
 

System informacji lokalowej - Websil

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że w najbliższym czasie na stronie internetowej Spółki zostanie uruchomiona bezpłatna aplikacja internetowa „Websil”- System Informacji Lokalowej.
Aplikacja o jakiej mowa powyżej umożliwiać będzie właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych będących pod Zarządem Spółki indywidualny dostęp do aktualnych danych w zakresie m.in. stanu salda, historii dokonanych płatności, wymiarów i składników opłat eksploatacyjnych i remontowych oraz innych pozostałych kosztów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną oprogramowania za pośrednictwem internetowego linku dostępu www.websil.pl. O ostatecznym uruchomieniu aplikacji Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. poinformuje wszystkich zainteresowanych zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej wraz z informacją w zakresie procedur koniecznych do uruchomienia indywidualnych kont dla mieszkańców.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych - luty 2014 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w nawiązaniu do harmonogramów wywozu odpadów przypomina o terminach wywozu ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH tj. m.in.:
  • mebli - m.in. wersalek, foteli, meblościanek i ich elementów;
  • zużytych opon;
  • elektro-śmieci tj. zużytego, zepsutego lub przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, radia, komputery, odkurzacze, telefony;
  • inne odpady wielkogabarytowe tj. m.in. dywany, chodniki, wykładziny, okna i drzwi bez szyb).
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 10:00 przed posesję, na chodniku lub w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy.
 
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej:
 
DataRejon / ulice
17-18.02.2014 r.  REJON ZATORZE - ulice: Szczecińska, Poznańska,
Koszalińska, Bydgoska, Toruńska, Grudziądzka,
Gnieźnieńska, Chełmińska, Krakowska,
Warszawska, Gdańska, Katowicka, Pocztowa,
Opolska, Łąkowa, Wrocławska, Łokietka, Wileńska,
Pomorska
19-20.02.2014 r.  REJON ul. ARMII KRAJOWEJ - ulice: Armii Krajowej,
Zawadzkiego, Wiosenna, Zimowa, Słoneczna,
Pogodna, Jesienna, Różana, Letnia, Tęczowa,
Królowej Jadwigi
REJON ul. DRAWSKIEJ- ulice: Drawska, Podmiejska,
Słowackiego, Broniewskiego, Dobra Rycerskie,
Mickiewicza, Żeromskiego, Sportowa
21.02.2014 r.  REJON ul. PARKOWEJ - ulice: Parkowa, Tuwima,
Norwida, Reja, Nowa, Fredry, Nałkowskiej,
Kochanowskiego, Konopnickiej, Dąbrowskiej,
Sienkiewicza, Kombatantów Polskich, Wojska
Polskiego, Miła
24.02.2014 r.  REJON ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO - ulice:
Niedziałkowskiego, Orląt Lwowskich, Nowomiejska,
Podgórna
REJON ul. POPIEŁUSZKI- ulice: Popiełuszki, Emilii
Gierczak, Reymonta, Kościuszki, Polna
25.02.2014 r.  REJON ul. 3 MARCA I KOŁOBRZESKIEJ - ulice:
Kołobrzeska, Lipowa, Spółdzielcza, 3 Marca,
Zduńska, Bat. Chłopskich
REJON ul. POŁCZYŃSKIEJ- ulice: Połczyńska,
Wiejska, Spacerowa, Cicha, Spokojna, Dobra,
Boczna, Jarzębinowa
25.02.2014 r.  REJON ul. BOL. CHROBREGO - ulice: Bol. Chrobrego,
Osiedle Bol. Chrobrego, Cmentarna, Brawo

Terminy odbioru odpadów wielkogaabrytowych z zabudowy wielorodzinnej:
DataRejon / ulice
17-18.02.2014 r.  Łąkowa, Niedziałkowskiego, Ogrodowa, Podwale,
Poznańska, Sportowa, Szczecińska
19-20.02.2014 r.  Armii Krajowej, Bol. Chrobrego, Cmentarna, Emilii
Gierczak, Polna, Połczyńska, Popiełuszki, Reymonta
21.02.2014 r.  Broniewskiego, Łokietka, Parkowa, Piłsudskiego,
Podmiejska, Słowackiego
24.02.2014 r.  Batalionów Chłopskich, Drawska, Katowicka, Kościuszki,
Krzywoustego, Lekarska, Łączna, 1 Maja, 3 Marca,
Mieszka I, Miła, Nowomiejska, Plac Jana Pawła II 4,
Plac Lotników, Podgórna, Słowiańska, Wenedów,
Zduńska
25.02.2014 r.  Kołobrzeska, Kombatantów Polskich, Lipowa,
Wojska Polskiego
26.02.2014 r.  OSIEDLE WOJSKOWE - ulice: Gagarina, Lotnicza,
Szturmowców, Tałdykina, Żwirki i Wigury