Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zbiórka makulatury - konkurs

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza konkurs na zbiórkę makulatury dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs trwa od 1 marca do 31 maja 2012 roku. Uczniowie mogą dostarczać makulaturę do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach, do których uczęszczają. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną wpłacone na konto rady rodziców. Oceny konkursu dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Świdwin. Przewidziano atrakcyjne nagrody dla szkół, a także dla trzech klas z każdej szkoły, które zbiorą największą ilość makulatury. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 21 czerwca 2013 roku.
 
W dalszej części wiadomości zamieszczony został regulamin konkursu.

Oświadczenie odnośnie odpadów

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o zarządzaniu odpadami oraz ich segregacją, aby spełnić wymogi stawiane przed Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, jesteśmy zobligowani do zebrania od Państwa oświadczeń odnośnie odpadów komunalnych. Jego treść zamieszczamy poniżej. Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie gotowych oświadczeń do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21.

UWAGA! Wypełnić oświadczenie powinni wszyscy właściciele oraz najemcy lokali administrowanych przez ZGM w ramach Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

download_32.png Pobierz: Oświadczenie (.doc)

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1. lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie samorząd.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świdwin NR XXIV/187/12 z dnia 30.11.2012 r. za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Miasta uiszczać będą opłatę podstawową wynoszącą - 17 zł/os, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady - 12zł/os.

W związku z powyższym poniżej załączamy wzór deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie do 30.04.2013 roku w Sekretariacie, Urzędu Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78 – 300 Świdwin, pok. Nr 28

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych deklaracje składa Zarząd Wspólnoty/Spółdzielni.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (94) 364 80 27, kom. 502 690 677 oraz na stronie internetowej miasta Świdwin (http://swidwin.pl) w zakładce "nowy system gospodarki odpadami" znajdujący się w prawej części strony.

download_32.png Pobierz: deklaracja do pobrania (PDF)

Źródło: swidwin.pl

Odbiór odpadów z terenu Świdwina w 2013 roku

Zakłąd Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie prezentuje harmonogram odbioru surowców wtórnych oraz szkła w 2013 roku z posesji prywatnych i domów jednorodzinnych na terenie miasta Świdwin.

Odbywać się one będą w następujących terminach:

MIESIĄC
SUROWCE WTÓRNE - termin odbioruSZKŁO - termin odbioru
tyczeń 29.01.2013 30.01.2013
luty 26.02.2013 27.02.2013
marzec 26.03.2013 27.03.2013
kwiecień 30.04.2013 24.04.2013
maj 28.05.2013 29.05.2013
czerwiec 25.06.2013 26.06.2013


Powyższą informację mogą Państwo pobrać w postaci dokumentu PDF zamieszczonego poniżej a także w każdej chwili znaleźć na podstronie "harmonogramy wywozu odpadów" w zakładce "ZOM" u góry strony.

download_32.png Pobierz: Harmonogram wywozu surowców wtórnych i szkła z posesji prywatnych z terenu miasta Świdwin(PDF)
stronawww.png Zobacz: harmonogramy wywozu odpadów

Nowe stawki opłat za groby

Od nowego roku obowiązuje nowy cennik opłat za korzystanie z miejsca na cmentarzach komunalnych zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Nowy cennik został wprowadzony przez zarządzenie nr WO/132/12 Burmistrza miasta Świdwin z dnia 28. grudnia 2012 roku. Aby zapoznać się ze szczegółami, prosimy kliknąć w link poniżej.

Przypominamy jednocześnie, że opłata rezerwuje miejsce pochówku na następne 20 lat. Po upływie tego okresu, opłatę należy ponowić.

download_32.png Pobierz: nowy cennik na cmentarzach komunalnych (PDF)
stronawww.png Zobacz: podstrona z informacjami o opłatach

Harmonogram wywozu odpadów w 2013 roku

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje o harmonogramie wywozu odpadów komunalnych i surowców wtórnych. Uwzględnia on gminę Świdwin oraz wsie z terenu powiatu świdwińskiego. Harmonogram obowiązuje do końca czerwca tego roku. Szczegóły w pliku poniżej. Mogą go Państwo znaleźć także w dziale z plikami w sekcji "dokumenty" oraz na specjalnie przygotowanej podstronie "harmonogramy wywozu odpadów" w zakładce ZOM u góry strony.

download_32.png Pobierz: Harmonogram wywozu odpadów w 2013 roku (PDF)
stronawww.png Zobacz: harmonogramy wywozu odpadów