Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Aktualizacja wykazu administratorów WM

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. informuje, iż nastąpiła aktualizacja listy administratorów wspólnot mieszkalnych przypisanych do konkretnych ulic. Wszystkim zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z obecną listą, gdzie znajdą Państwo nazwiska administratorów, telefon kontaktowy oraz wykaz ulic będących pod ich zarządem.

Arrow2 - Down.pngPobierz: wykaz administratorów wspólnot mieszkalnych

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż w związku z przypadającym dnia 30. maja świętem, stałe odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej z "rejonu czwartkowego" odebrane zostaną w terminie podanym w poniższej tabeli.

L.p.RejonTermin odbioru przez ZUK Sp. z o.o.
1. "rejon czwartkowy" – "Zatorze", ulice Połczyńska, Kołobrzeska 31.05.2013 r. (piątek)


Zmiany mają charakter tymczasowy. Po upływie okresu świątecznego, harmonogram powróci do swojej pierwotnej wersji. Harmonogramy dostępne są tutaj.

Nowości na stronie internetowej

Szanowni Klienci, w odpowiedzi na Państwa oczekiwania i próby poszukiwania informacji, na stronie dodane zostałe istotne dla Państwa informacje. W zakładce "ZOM" na górze strony dodany został nowy, aktualny cennik usług komunalnych. Zaktualizowane zostały wyniki badań wody – aktualne badania z 11. lutego bieżącego roku zastąpiły te z 16. lipca ubiegłego roku. Dodatkowo zmieniliśmy metodologię prezentowania Państwu danych o jakości wody. Dane przedstawione zostały w tabeli ze znacznie większą ilością informacji. W dziale z plikami zapraszamy do zapoznania się z nowododanymi dokumentami: (zakładka regulaminy) regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowejregulamin posesji; (zakładka cenniki) cennik usług komunalnych; (zakładka dokumenty): zarządzenie w sprawie zwrotu należności za remontzarządzenie w sprawie zwrotu należności za podłogępełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami,

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych (etap I) w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego nr 4A przy ulicy Poznańskiej.

W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonane zostanie: przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego wraz z rozprowadzeniem sieci do wszystkich projektowanych lokali mieszkalnych w budynku i zakończenie jej w pierwszym punkcie korkiem bądź zaślepką tj. w ramach wskazanej części prac nie uwzględnia się pełnego rozprowadzenia instalacji w lokalach mieszkalnych z wyłączeniem lokali objętych pełną przebudową w ramach niniejszego postępowania (tj. lokal nr 5, 10 i 11).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013, godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin – sekretariat.

Więcej informacji znajdą Państwo na podstronie: przetargi oraz w serwisie BIP naszej firmy. Mogą się Państwo kontaktować także przez maila: przetargi@zuk-swidwin.com.pl.

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z okresem świątecznym stałe odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej w miesiącu maju 2013 roku odbierane będą w terminach:
 
L.p.RejonTermin odbioru przez ZUK
1.  "Rejon wtorkowy" oraz osiedle Parkowa 30.04.2013 (wtorek)
2.  "Rejon piątkowy" - ulice Cmentarna, Bolesława Chrobrego, Osiedle Chrobrego 04.05.2013 (sobota)

Powyższe zmiany mają charakter tymczasowy. Harmonogram powróci do pierwotnej wersji po upływie okresu świątecznego.

Informacje nt. umów o wywóz odpadów

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie informuje wszystkich swoich klientów, posiadających umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, że Spółka nie wymaga indywidualnego pisemnego wypowiadania umów na świadczenie powyższych usług.

Wskazana umowa podlega unieważnieniu automatycznie z dniem 1.07.2013 roku wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Zgodnie z artykułem 6d wskazanej ustawy, świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych przejmie przedsiębiorca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Arrow2 - Down.png Pobierz: informacja w postaci pliku PDF