Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z okresem świątecznym stałe odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej w miesiącu maju 2013 roku odbierane będą w terminach:
 
L.p.RejonTermin odbioru przez ZUK
1.  "Rejon wtorkowy" oraz osiedle Parkowa 30.04.2013 (wtorek)
2.  "Rejon piątkowy" - ulice Cmentarna, Bolesława Chrobrego, Osiedle Chrobrego 04.05.2013 (sobota)

Powyższe zmiany mają charakter tymczasowy. Harmonogram powróci do pierwotnej wersji po upływie okresu świątecznego.

Informacje nt. umów o wywóz odpadów

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie informuje wszystkich swoich klientów, posiadających umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, że Spółka nie wymaga indywidualnego pisemnego wypowiadania umów na świadczenie powyższych usług.

Wskazana umowa podlega unieważnieniu automatycznie z dniem 1.07.2013 roku wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Zgodnie z artykułem 6d wskazanej ustawy, świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych przejmie przedsiębiorca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Arrow2 - Down.png Pobierz: informacja w postaci pliku PDF

Przedłużony okres obowiązywania taryf

Rada miasta Świdwin na wniosek Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o., uchwałą nr XXVII/225/13, przedłużyła okres obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dotychczasowy cennik będzie obowiązywał według wyżej wymienionej uchwały do 31. lipca 2013 roku. Przypominamy, że w zakładce "ZWiK" u góry strony, mogą państwo znaleźć obowiązujące cenniki i taryfy w tym zakresie.

download_32.png Pobierz: uchwała rady miasta Świdwin XXVII/225/13 (PDF)
stronawww.png Zobacz: taryfy zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zmiany zasad wykupu lokali mieszkalnych

Przypominamy, iż Rada Miasta Świdwin zmieniła zasady wykupu najmowanych lokali. Skróceniu uległ czas przydzielania bonifikaty. Według obecnie obowiązującej uchwały, Burmistrz Miasta Świdwin może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal i budynek mieszkalny tylko do 31. grudnia 2013 roku. Tym samym wykup mieszkań z bonifikatą do 95% udzielaną przez Burmistrza Miasta Świdwin możliwy jest wyłącznie do końca bieżącego roku. Poniżej znajdą Państwo treść uchwały Rady Miasta Świdwin w tej sprawie.

Szczegółowych informacji udziela Zakład Usług Komunalnych w jednostce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) pod numerem telefonu 94 365 23 56, a także Urząd Miasta Świdwin.

download_32.png Pobierz: uchwała nr XXVI/218/13

Zbiórka wielkogabarytowych odpadów komunalnych

Burmistrz miasta Świdwin oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informują, iż na terenie miasta w dniach 18-20 marca b.r. zostanie  przeprowadzony bezpłatny odbiór wielkogabarytowych odpadów komunalnych takich jak: stare meble, AGD i inne przedmioty o dużych wymiarach. Zakazuje się wystawiania odpadów zawierających: azbest, opon oraz zmieszane odpady domowe. 
 
W związku z organizowaną akcją prosimy zgromadzić odpady przed nieruchomością w sposób nieutrudniający ruchu drogowego i ruchu pieszych lub w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych do godziny 10:00 wyznaczonego dnia.
 
18.03.2013 r. – poniedziałek

Bat. Chłopskich, Kołobrzeska, Kościuszki, Lipowa, 3 Marca, Pl. Lotników, Pl. Jana Pawła II, Polna, Reymonta, Spółdzielcza, Armii Krajowej, Bol. Chrobrego, Brawo, Cmentarna, ppor. E. Gierczak, gen. A Zawadzkiego, ks. J. Popiełuszki, Os. Chrobrego, Pl. Sybiraków, Różana, Wiejska, Zduńska, Słoneczna, Spacerowa, Pogodna, Wiosenna, Letnia, Zimowa, Jesienna, Tęczowa, Boczna, Os. Wojskowe.

19.03.2013 r. – wtorek

Dobra Rycerskie, Drawska, Podmiejska, Wczasowa, J. Piłsudskiego, Kombatantów Polskich, Połczyńska, Woj. Polskiego, Jarzębinowa, Spokojna, Cicha, Dobra, A. Fredry, C.K. Norwida, H. Sienkiewicza, J. Kochanowskiego, J. Tuwima, M. Dąbrowskiej, M. Konopnickiej, A. Mickiewicza, M. Reja, Nowa, Parkowa, J. Słowackiego, W. Broniewskiego, Z. Nałkowskiej.

20.03.2013 r. – środa

Lekarska, Nowomiejska, Podgórna, Żeromskiego, Bol. Krzywoustego, Grodzka, Krótka, Pl. Konstytucji 3 Maja, Łączna, Mieszka I, Nad Regą, Niedziałkowskiego, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Podwale, Słowiańska, Sportowa, Wenedów, Bydgoska, Chełmińska, Energetyków, Gdańska, Gnieźnieńska, Grudziądzka, Katowicka, Koszalińska, Krakowska, Łąkowa, Łokietka, Olsztyńska, Opolska, Pocztowa, Pomorska, Poznańska, Szczecińska, Toruńska, Walki Młodych, Warszawska, Wileńska, Wrocławska.
 
download_32.png Pobierz: ogłoszenie do wydruku (odt)