Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Działanie firmy w okresie świątecznym

W związku z okresem świątecznym, zmianie ulegną godziny pracy firmy. W dniach 23-24 grudnia, Zakład Usług Komunalnych pracować będzie w godzinach 7:00-14:00. W dniach 25-26 grudnia - nieczynne. W pozostałe dni praca odbywa się w normalnych godzinach pracy, tj. 7:00-15:00.
 
Jednocześnie informujemy, iż wszelkie awarie w okresie świątecznym należy zgłaszać pod numer alarmowy: 0 94 365 24 53. W okresie świątecznym dyżury będą także pełnić administratorzy wspólnot mieszkaniowych:
25 grudnia 2013 r. - Agata Kowalik - nr telefonu: 510 038 060.
26 grudnia 2013 r. - Radosław Jeziorny - nr telefonu: 696 047 294.
 
Dyżury prowadzi także Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który przyjmuje zgłoszenia awarii zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:
25 grudnia 2013 r. - Bartosz Gromada - nr telefonu: 884 377 999.
26 grudnia 2013 r. - Marek Spychalski - nr telefonu: 519 190 735.
 
Całodobowo przez cały orkes świąteczny czynna pozostaje oczyszczalnia ścieków, nr telefonu: 0 94 365 21 97.

Wszystkich świętych - informator

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. pragnie w tym informatorze przekazać kilka ważnych informacji.
 
Prosimy o wzięcie pod uwagę wzmożonego ruchu samochodowego w okolicach cmentarzy. Mogą występować utrudnienia. W przypadku zmian organizacji ruchu, prosimy o zwracanie uwagi na zainstalowane oznakowanie oraz kierujących ruchem policjantów.  Do dyspozycji kierowców zostaną oddane parkingi przylegające do cmentarzy. Udający się na "stary cmentarz" będą mogli pozostawić samochód na parkingu przylegającym do cmentarza od ulicy ks. Jerzego Popiełuszki oraz na parkingach przy wejściach od ulicy Cmentarnej. Udający się na "nowy cmentarz" będą mogli pozostawić samochód przed ogrodzeniem cmentarza.
 
Jak każdego roku, teren przylegający do cmentarzy będzie miejscem handlu zniczami oraz kwiatami. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, będą mogli zaopatrzyć się przed wejściem na cmentarz.
 
Śmieci z grobów w postaci zużytych zniczy, kwiatów oraz roślinności prosimy wrzucać do kontenerów na śmieci, które w czasie dni świątecznych zostały dostawione w dodatkowej ilości. 
 
Teren "starego cmentarza" posiada utwardzone i oświetlone alejki, dzięki czemu możliwe jest wygodne wejście na teren nekropolii z wózkiem dziecięcym bądź osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
 
Prosimy o bezpieczne zachowanie, nie narażanie siebie ani innych odwiedzających cmentarz na niebezpieczeństwo.

Ogłoszenie - nieopłacony groby

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie przypomina, że nieopłacone groby podlegają likwidacji po upływie 20 lat od daty pochówku. W związku z powyższym po upływie wskazanego powyżej czasu  zachodzi konieczność uiszczenia stosownej opłaty za ponowienie prawa do grobu oraz za rezerwacje miejsca na kolejne 20 lat. Zaległości z tytułu opłat za prawo do grobu i rezerwację miejsca należy uiszczać Zarządcy Cmentarzy Komunalnych tj. Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Świdwinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 21.
Wszelkich informacji we wskazanym zakresie udziela Zarządca Cmentarza w swojej siedzibie bądź pod nr telefonu: 94 365 23 56 wew. 32.

Harmonogramy wywozu odpadów od października

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. udostępnia aktualne harmonogramy wywozu odpadów komunalnych, wraz z podziałem na rodzaj odbieranych odpadów, dla poszczególnych ulic w mieście Świdwin. Obowiązują one od października 2013 roku do września 2014 roku. Można je znaleźć w zakładce ZOM -> Harmonogramy odbioru lub w dziale z plikami w sekcji "dokumenty". Jednocześnie prosimy o zwracanie uwagi na pasek z informacjami oznaczonymi jako ważne. Będzie tam można znaleźć informacje w przypadku aktualizacji harmonogramów.

Zakładka "harmonogramy odbioru"


Dział "dokumenty" w sekcji "pliki"

Zmiany w przetargu paliwowym na rok 2014

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje zainteresowane podmioty o zmianach w prowadzonym przetargu na dostarczenie paliw płynnych w 2014 roku. Prosimy o zapoznania się w poniższymi zmianami. Kompletną informację wraz ze wszystkimi dokumentami znajdą Państwo na podstronie "przetargi" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Pobierz:
 

Jak segregować odpady?

1. października została zawarta dwuletnia umowa pomiędzy Urzędem Miasta Świdwin i Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie miasta Świdwin.

W dalszej części wiadomości zamieszczamy ulotki zawierającą podstawowe informacje na temat zasad segregacji odpadów komunalnych.

Informujemy także, iż w związku z nowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych, zaktualizowana zostałapodstrona informująca o sposobie segregacji w zakładce ZOM u góry strony.

Źródło: swidwin.pl

Czytaj więcej: Jak segregować odpady?