Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Nowy regulamin cmentarzy komunalnych

26 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Świdwin uchwałą nr VIII/42/19 wprowadziła nowy Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin. Regulamin obowiązuje od 29 maja 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, stanowiącym podstawę w załatwianiu spraw związanych z pochówkiem i utrzymaniem cmentarzy.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin

Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miasta Świdwin w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin [PDF]

Zapytanie ofertowe - ekspertyza budowlana

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 347 przy ul. Szczecińskiej 53, 56-58 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy budowlanej. Termin składania ofert cenowych do: 10.06.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Możliwe problemy techniczne w weekend

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w najbliższy weekend (9-10 marca 2019 r.) utrudnione mogą być: korzystanie ze strony internetowej Spółki jak i serwisów zależnych (Websil, Wirtualny Cmentarz) oraz kontakt poprzez pocztę e-mail. Prowadzone będą prace polegające na zmianie infrastruktury sieciowej serwisu.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia - serdecznie przepraszamy.

Dokumentacja projektowa wodociągu - oferta cenowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Remonta w Świdwinie". Termin składania ofert cenowych do: 07.03.2019 r., godz. 15:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.03.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.  Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu niejawnym przez uprawnionych przedstawicieli Inwestora.  

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - impreza

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki. Termin składania ofert cenowych do: 22.03.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe