Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - samochód ciężarowy bramowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "zakup używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym do przewozu kontenerów ". Termin składania ofert: 26.06.2020 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy, pocztą lub pocztą e-mail. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  26.06.2020r.  do  godz.  13:30  w  siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2. 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie: zapytania ofertowe

Wyzwanie #GaszynChallenge

#GaszynChallange #ZUKPompujedlaKajtusia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie dziękuje za nominację od Urzędu Miasta Świdwin.😃

Do dalszej zabawy nominujemy:
    ➡️ Radę Miasta Świdwin,
    ➡️ BUD-MAX Wnuk Sp. z o.o.,
    ➡️ Pro Enviro Sp.j. Golczyk, Siwiec.

Daliśmy radę My więc i za Was trzymamy kciuki.
Dla Naszego dzielnego Wojownika Kajtusia, ZUK Sp. z o.o. zebrał 910 zł. 😃

Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5zł na konto Kajtusia z poniższego linku.
Czas na wykonanie to 48 h.
Powodzenia !! 😉
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekajtek
Pompujemy dla Kajtusia

Jakość wody - nowe wyniki badań

Na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, w zakładce "Woda i ścieki (ZWiK)" znajduje się pozycja "jakość wody". Podstrona została zaktualizowana o nowe wyniki badań jakości wody płynącej w świdwińskich wodociągach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonymi w okresie kwiecień-czerwiec 2020 roku.

Jakość wody dostarczonej przez Spółkę odpowiada normom określonym w:
  • dyrektywie UE 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  z dnia 7 grudnia 2017  roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Woda dostarczana przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jest gotowa do spożycia bezpośrednio z kranu. Zalecenia dotyczące tzw. "kranówki":
  • należy przechowywać ją w zamkniętych pojemnikach w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i nieprzyjemnymi zapachami,
  • unikać wystawiania wody na działanie promieni słonecznych,
  • wodę najlepiej spożywać świeżą, w ciągu 24 godzin od jej pobrania,
  • w celu utrzymania jakości wody, warto przechowywać ją w lodówce,
  • do gotowania najlepiej używać zimnej wody, w celu ograniczenia rozwoju mikroorganizmów.

Woda i ścieki (ZWiK) - jakość wody

Przerwa w dostawie wody

W związku z awarią sieci wodociągowej oraz koniecznością podjęcia czynności naprawczych, w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) na ulicach: Opolskiej, Olsztyńskiej i Szczecińskiej (na odcinku od ZSR CKZ Świdwin do ul. Katowickiej) wystąpią przerwy w dostawie wody.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Modernizacja układu pompowego - oferty cenowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "modernizacja układu pompowego II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Świdwinie".

Termin składania ofert do: 05.06.2020 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05.06.2020 r. do godz. 13:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Urząd Miasta Świdwin informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 07.06.2020 r. zmianie ulegają taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i będą wynosiły:

  • 2,97 zł/m3 – woda,
  • 6,17 zł/m3 – ścieki.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym najemca lokalu powinien we własnym zakresie ustalić kwotę należności wynikającej z powyższej zmiany cen i uwzględnić ją w opłatach za najem lokalu od 01.06.2020 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr tel. 94 36 480 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:15 do 15:15.

Źródło: Urząd Miasta Świdwin

Taryfy ustalone przez PGW Wody Polskie