Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zbiórka elektrośmieci

Burmistrz miasta Świdwin oraz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. organizują akcję bezpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego od mieszkańców miasta Świdwina. Można przynosić: sprzęt RTV/AGD, komputery, telewizory, pralki, lodówki, kuchenki, radia, miksery, suszarki, sprzęt na prąd lub baterie. Akcja trwa w terminie od 13 marca 2013 roku do 29 marca 2013 roku w godzinach 8:00-17:00. Miejsce dostarczenia elektrośmieci to siedziba Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ulicy Armii Krajowej 21.
 
download_32.png Pobierz: ogłoszenie w formie ulotki (PDF)

Zmiany zasady wykupu lokali

Uwaga Najemcy! Rada Miasta Świdwin zmieniła zasady wykupu najmowanych lokali. Skróceniu uległ czas przydzielania bonifikaty. Według obecnie obowiązującej uchwały, Burmistrz Miasta Świdwin może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal i budynek mieszkalny tylko do 31. grudnia 2013 roku. Tym samym wykup mieszkań z bonifikatą do 95% udzielaną przez Burmistrza Miasta Świdwin możliwy jest wyłącznie do końca bieżącego roku. Poniżej znajdą Państwo treść uchwały Rady Miasta Świdwin w tej sprawie.

download_32.png Pobierz: uchwała nr XXVI/218/13

Zbiórka makulatury - konkurs

Burmistrz Miasta Świdwin ogłasza konkurs na zbiórkę makulatury dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs trwa od 1 marca do 31 maja 2012 roku. Uczniowie mogą dostarczać makulaturę do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach, do których uczęszczają. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną wpłacone na konto rady rodziców. Oceny konkursu dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta Świdwin. Przewidziano atrakcyjne nagrody dla szkół, a także dla trzech klas z każdej szkoły, które zbiorą największą ilość makulatury. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 21 czerwca 2013 roku.
 
W dalszej części wiadomości zamieszczony został regulamin konkursu.

Oświadczenie odnośnie odpadów

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o zarządzaniu odpadami oraz ich segregacją, aby spełnić wymogi stawiane przed Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, jesteśmy zobligowani do zebrania od Państwa oświadczeń odnośnie odpadów komunalnych. Jego treść zamieszczamy poniżej. Prosimy o jego wypełnienie i dostarczenie gotowych oświadczeń do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21.

UWAGA! Wypełnić oświadczenie powinni wszyscy właściciele oraz najemcy lokali administrowanych przez ZGM w ramach Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

download_32.png Pobierz: Oświadczenie (.doc)

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1. lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie samorząd.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świdwin NR XXIV/187/12 z dnia 30.11.2012 r. za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Miasta uiszczać będą opłatę podstawową wynoszącą - 17 zł/os, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady - 12zł/os.

W związku z powyższym poniżej załączamy wzór deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie do 30.04.2013 roku w Sekretariacie, Urzędu Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78 – 300 Świdwin, pok. Nr 28

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych deklaracje składa Zarząd Wspólnoty/Spółdzielni.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (94) 364 80 27, kom. 502 690 677 oraz na stronie internetowej miasta Świdwin (http://swidwin.pl) w zakładce "nowy system gospodarki odpadami" znajdujący się w prawej części strony.

download_32.png Pobierz: deklaracja do pobrania (PDF)

Źródło: swidwin.pl

Odbiór odpadów z terenu Świdwina w 2013 roku

Zakłąd Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie prezentuje harmonogram odbioru surowców wtórnych oraz szkła w 2013 roku z posesji prywatnych i domów jednorodzinnych na terenie miasta Świdwin.

Odbywać się one będą w następujących terminach:

MIESIĄC
SUROWCE WTÓRNE - termin odbioruSZKŁO - termin odbioru
tyczeń 29.01.2013 30.01.2013
luty 26.02.2013 27.02.2013
marzec 26.03.2013 27.03.2013
kwiecień 30.04.2013 24.04.2013
maj 28.05.2013 29.05.2013
czerwiec 25.06.2013 26.06.2013


Powyższą informację mogą Państwo pobrać w postaci dokumentu PDF zamieszczonego poniżej a także w każdej chwili znaleźć na podstronie "harmonogramy wywozu odpadów" w zakładce "ZOM" u góry strony.

download_32.png Pobierz: Harmonogram wywozu surowców wtórnych i szkła z posesji prywatnych z terenu miasta Świdwin(PDF)
stronawww.png Zobacz: harmonogramy wywozu odpadów