Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Życzenia wielkanocne 2014

Przyszła znowu pora wiosny, a z nią czas bardzo radosny, wokół zieleń w pełnej mocy no i święta Wielkiej Nocy, a wraz z nimi miły zwyczaj przesyłania sobie życzeń, więc niech radość w nas zagości, niech ułatwią się trudności, niech nam spokój dopisuje, nawet gdy się coś popsuje, niech dostatek będzie wokoło i niech będzie nam wesoło.
 
Najserdeczniejsze życzenia składają zarząd oraz pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.

Dyżury spółki w okresie wielkanocnym

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w związku z okresem świątecznym informuje o następujących zmianach
w funkcjonowaniu firmy: 

1. W dniu 21.04.2014r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w siedzibie tj. ul. Armii Krajowej 21 będzie nieczynny. W ramach dni
świątecznych pełnione będą następujące dyżury funkcyjne:

Administratorzy Zakłagu Gospodarki Mieszkaniowej (awarie wewnętrzne w zakresie budynków i lokali komunalnych oraz budynków i lokali należących do Wspólnot Mieszkaniowych)
19.04.2014r. - KOWALIK AGATA - tel. 510 038 060
20.04.2014r. - OŚNICKA ANETA - tel. 512 490 143
21.04.2014r. - JEZIORNY RADOSŁAW - tel. 696 047 294

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (awarie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych):

19-20.04.2014r. - GROMADA BARTOSZ - tel. 884 377 999
21.04.2014r. - SPYCHALSKI MAREK - tel. 519 190 735

CAŁODOBOWO PRZEZ CAŁY OKRES ŚWIĄTECZNY DZIAŁA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - tel. (094) 365 21 97.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE PRZEZ CAŁY OKRES ŚWIĄTECZNY CAŁODOBOWO RÓWNIEŻ FUNKCJONUJE TELEFON DYŻURNY SPÓŁKI: (094) 365 24 53.

System informacji lokalowej - od 1. kwietnia!

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że od dnia 01.04.2014 r. zostaje uruchomiona bezpłatna aplikacja internetowa „Websil”- System Informacji Lokalowej, umożliwiająca właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych będących pod zarządem Spółki indywidualny dostęp do aktualnych danych w zakresie m.in. stanu salda, historii dokonanych płatności, wymiarów i składników opłat eksploatacyjnych i remontowych oraz innych pozostałych kosztów.
 
Warunkiem uruchomienia indywidualnego konta jest złożenie w siedzibie ZUK Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 4) odpowiedniego formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu korzystania z przedmiotowej aplikacji internetowej. Formularz rejestracyjny bezpośrednio pobrać można ze strony internetowej Spółki lub w pokoju nr 4. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną oprogramowania za pośrednictwem internetowego linku dostępu www.websil.pl.
 
System informacji lokalowej jest dostępny z menu po lewej stronie lub pod adresem bezpośrednim: https://zuk-swidwin.com.pl/websil/. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa informacji, połączenie jest szyfrowane.
 

Deklaracje śmieciowe - ilość osób

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie, jako podmiot uczestniczący w realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami, przypomina o konieczności bieżącego informowania o wszelkich zmianach danych m.in. w zakresie ilości osób zgłoszonych do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bieżące regulowanie danych stanowi obowiązek odpowiednio właścicieli i najemców lokali mieszkalnych oraz właścicieli budynków jednorodzinnych. Zmiany danych winny być na bieżąco zgłaszane do następujących podmiotów odpowiedzialnych:

1. ZABUDOWA JEDNORODZINNA - wszelkie zmiany w zakresie m.in. liczby osób zgłoszonych w deklaracji winny być zgłaszane do Urzędu Miasta w Świdwinie, pl. Konstytucji 3-go Maja 1 poprzez złożenie stosownej korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. ZABUDOWA WIELORODZINNA - wszelkie zmiany w zakresie m.in. liczby osób zgłoszonych do deklaracji winny być przekazane odpowiednio Zarządcy budynku poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści.

W nawiązaniu do powyższego podkreślamy, że wszelkie dane zawarte w dokumentach stanowiących podstawę m.in. naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, winny być zgodne ze stanem faktycznym pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
 

Segregacja odpadów na terenie Świdwina

W trosce o czyste środowisko wszyscy powinniśmy się poczuwać do obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. Niestety, w praktyce pozostawia to wiele do życzenia. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przygotował prezentację multimedialną, w której zostały przedstawione zasady prawidłowej segregacji odpadów i liczne przykłady ich naruszania.Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją. Zostaje ona na stałe zamieszczona w zakładce "Gospodarka odpadami" (na stronie internetowej miasta Świdwin), znajdującej się w prawym menu naszego miejskiego portalu internetowego. Tam również można znaleźć ulotkę, zawierająca niezbędne informacje na temat segregacji.
 

System informacji lokalowej - Websil

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że w najbliższym czasie na stronie internetowej Spółki zostanie uruchomiona bezpłatna aplikacja internetowa „Websil”- System Informacji Lokalowej.
Aplikacja o jakiej mowa powyżej umożliwiać będzie właścicielom oraz najemcom lokali mieszkalnych będących pod Zarządem Spółki indywidualny dostęp do aktualnych danych w zakresie m.in. stanu salda, historii dokonanych płatności, wymiarów i składników opłat eksploatacyjnych i remontowych oraz innych pozostałych kosztów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną oprogramowania za pośrednictwem internetowego linku dostępu www.websil.pl. O ostatecznym uruchomieniu aplikacji Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. poinformuje wszystkich zainteresowanych zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej wraz z informacją w zakresie procedur koniecznych do uruchomienia indywidualnych kont dla mieszkańców.