Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Nowy formularz deklaracji śmieciowej

Zmianie uległ formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Precyzuje to uchwała XXXI/263/2013 Rady Miasta Świdwin z dnia 29. sierpnia 2013 roku. Wymaganym załącznikiem do deklaracji jest oświadczenie o prawdziwości złożonych danych. Informujemy jednocześnie, że owa deklaracja ma zastosowanie wyłącznie wobec osób, które pierwszy raz ją składają lub dokonują zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji.Wszystkie deklaracje złożone przed 1. czerwca bieżącego roku zachowują ważność.
 
Pobierz:
 

Początek sezonu grzewczego

W związku z rozpoczynającym się tzw. sezonem grzewczym, Zakład Usług Komunalnych prosi o zwrócenie uwagi na ogłoszenia znajdujące się na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych i odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji "max" celem napełnienia instalacji grzewczej wodą oraz jej odpowietrzenia.

Wynik zapytania ofertowego - budowa sieci

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na "budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia działek położonych w obrębie ulicy Drawskiej w Świdwinie" w przyjętym kryterium wyboru oferty - najniższa cena, na wykonawcę prac wybrano firmę: PRO ENVIRO Golczyk Siwiec Sp. J., ul. Połczyńska 37A, 78-300 Świdwin.
 
Pobierz:
 

Opłata za odpady komunalne wnoszona przez najemców

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje i przypomina, iż w związku z wejściem w życie tzw. "ustawy śmieciowej", a także w jej konwekwencji uchwały Rady Miasta Świdwin nr XXIV/187/12 z dnia 30.11.2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty, opłatę w wysokości 12 złotych brutto za osobę, należy uiszczać na dedykowane w tym celu konto. Druki przelewu za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień zostały Państwu dostarczone pod koniec lipca wraz z zawiadomieniem. Przypominamy także, iż w związku z zaistniałymi zmianami, zmniejszeniu uległ czynsz za lokale mieszkalne, gdyż odliczona została od kwoty bazowej stawka za odbiór śmieci.

UWAGA: powyższa informacja dotyczy wyłącznie najemców lokali komunalnych.

Harmonogram odbioru surowców wtórnych

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że odbiór surowców wtórnych oraz szkła z posesji prywatnych oraz domów jednorodzinnych, na terenie miasta Świdwin odbędzie się w następujących terminach:
MiesiącSurowce wtórne (plastiki, makulatura)Szkło
lipiec 30.07.2013 r. 31.07.2013 r.
sierpień 27.08.2013 r. 28.08.2013 r.
wrzesień 24.09.2013 r. 25.09.2013 r.

Nowe wyniki badań jakości wody

Zaktualizowane zostały wyniki jakości wody dostarczanej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pomiar odbył się w trzech stacjach uzdatniania wody (tzw. SUWach) - ul. Popiełuszki, ul. Szczecińska, ul. Wojska Polskiego. Nigdzie nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych wartości. Z wynikami badań mogą się Państwo zapoznać pod poniższym odnośnikiem.

stronawww.png Zobacz: jakość wody (lipiec 2013 r.)