Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Spotkanie w sprawie odpadów

Burmistrz Miasta Świdwin serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące wprowadzenia nowego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Oto terminy spotkań:

- w dniu 12.11.2012r. o godzinie 18:00 zapraszamy Zarządy Osiedli nr 1,3,5 i 6 oraz Mieszkańców ulic: Batalionów Chłopskich, Kołobrzeska, Kościuszki, Lipowa, 3 Marca, Plac Lotników, Plac Jana Pawła II, Polna, Reymonta, Spółdzielcza, Dobra Rycerskie, Drawska, Lekarska, Nowomiejska, Podgórna, Podmiejska, Wczasowa, Żeromskiego, Cicha, Dobra, Jarzębinowa, Józefa Piłsudskiego, Kombatantów Polskich, Połczyńska, Spokojna, Wojska Polskiego, Aleksandra Fredry, Cypriana Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Mikołaja Reja, Miła, Nowa, Parkowa, Słowackiego, Władysława Broniewskiego, Zofii Nałkowskiej,
- w dniu 14.11.2012r. o godzinie 18:00 zapraszamy Zarządy Osiedli nr 2,4,7 i 8 oraz Mieszkańców ulic: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Brawo, Cmentarna, Emilii Gierczak, Generała Aleksandra Zawadzkiego, Jesienna, Ks. Jerzego Popiełuszki, Letnia, Osiedle Chrobrego, Plac Sybiraków, Pogodna, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Tęczowa, Wiejska, Wiosenna, Zduńska, Zimowa, Bolesława Krzywoustego, Grodzka, Krótka, Plac Konstytucji 3 Maja, Łączna, 1 Maja, Mieszka l, Nad Regą, Niedziałkowskiego, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Podwale, Słowiańska, Sportowa, Wenedów, Bydgoska, Chełmińska, Energetyków, Gdańska, Gnieźnieńska, Grudziądzka, Katowicka, Koszalińska, Krakowska, Łąkowa, Łokietka, Olsztyńska, Opolska, Pocztowa, Pomorska, Poznańska, Szczecińska, Toruńska, Walki Młodych, Warszawska, Wileńska, Wrocławska, Boczna, Jurija Gagarina, Lotnicza, Szturmowców, Tałdykina, Żwirki i Wigury,

Spotkania odbędą się w sali widowiskowej Świdwińskiego Ośrodka Kultury i poprowadzi je firma „4-enviro", która opracowywała system dla Miasta Świdwin.

stronawww.png Źródło: swidwin.pl

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku ze świętem Wszystkich Świętych przypadającym w czwartek (1. listopada 2012 r.), wywóz odpadów komunalnych stałych z rejonu „czwartkowego” tj. osiedla Zatorze, ul. Połczyńska, ul. Kołobrzeska oraz z miejscowości Lekowo odbędzie się w piątek, 2. listopada 2012 roku.

Natomiast odpady komunalne z rejonu „piątkowego” odebrane zostaną dnia 3. listopada 2012 roku, w sobotę.

download_32.png Pobierz: ogłoszenie w formie ulotki (.pdf)

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako Zarządca zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lokalu komunalnego pod zasiedlenie położonego przy ul. Podgórna 16/3 w Świdwinie”.

Przedmiotem  zapytania ofertowego  jest wykonanie  robót budowlanych polegających na wykonaniu  remontu lokalu komunalnego pod zasiedlenie położonego przy ul. Podgórnej 16 /3  w Świdwinie. Przedmiot zapytania ofertowego wykonać należy  zgodnie ze  sztuką budowlaną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, przedmiarem robót stanowiącym  załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego oraz przeprowadzoną przez oferenta wizją lokalną.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2012 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.11.2012 r. do godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 15 (dział techniczny).

stronawww.png Więcej informacji: zakładka "zapytania ofertowe"

Zapytanie ofertowe - usługi kominiarskie na rok 2013

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług kominiarskich na gminnym zasobie mieszkaniowym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie”.

Przedmiotem  zapytania ofertowego  jest  świadczenie usług kominiarskich na budynkach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego, których Zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Przez usługi kominiarskie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego rozumie się:

  • okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  • obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że realizacja przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi w terminie od 01.01.2013 roku.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do  dnia  09.11.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie  Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2012r. do godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 16 (dział techniczny).

stronawww.png Więcej informacji: zakładka "zapytania ofertowe"

Zbiórka "elektrośmieci"

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje iż w dniach 22.10.2012-31.10.2012 zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych (tj. m.in. pralek, lodówek, telewizorów, monitorów, komputerów, kuchenek, radioodbiorników, sprzętu AGD, baterii, akumulatorów, telefonów). Zbiórka tzw. "elektroodpadów" odbywać się będzie na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ulicy Armii Krajowej 21 według następującego harmonogramu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00
  • w soboty w godzinach 7:00-15:00


Uwaga! Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 150, poz. 1495 z późn. zm.) do kosza na śmieci nie wolno wrzucać elektroodpadów!

Cały zebrany sprzęt zostanie poddany procesowi recyklingu.

download_32.png Pobierz: ogłoszenie w formie ulotki (Microsoft Word)

Początek sezonu grzewczego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prosi o odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji maksimum celem napełnienia instalacji centralnego ogrzewania wodą.