Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - ochrona mienia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi stałej ochrony fizycznej i technicznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Spółki.. Termin składania ofert cenowych do: 15.01.2019 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zmiany w harmonogramach wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że zaszły zmiany w harmonogramach wywozu odpadów dla zabudowy jednorodzinnej. Zmiany dotyczą rejonu ulic: Bolesława Chrobrego, Zatorza, Połczyńskiej, Parkowej i ulicy Wiejskiej. Aktualne harmonogramy zawsze znajdą Państwo w górnym menu (pod logo), zakładka: Harmonogramy wywozu odpadów.

Harmonogramy wywozu odpadów

Dodatkowe pojemniki z mieszanką piaskowo-solną

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w mieście rozstawionych zostało 10 dodatkowych pojemników z mieszanką piaskowo-solną, z których mogą korzystać okoliczni mieszkańcy. Pojemniki rozmieszczono w następujących miejscach:

  • ul. Kołobrzeska 37-38,
  • ul. Kościuszki 17,
  • ul. Połczyńska przy Szkole Podstawowej nr 1,
  • skrzyżowanie ul. Cmentarnej/Armii Krajowej,
  • skrzyżowanie ul. Chrobrego/Armii Krajowej 1,
  • ul. Wojska Polskiego 22 (koło parku),
  • ul. Niedziałkowskiego (na przeciw Zamku),
  • ul. 1 Maja 16-17 (koło kwiaciarni),
  • skrzyżowanie ul. Nowomiejskiej/Podgórnej,
  • skrzyżowanie ul. Popiełuszki/Gierczak.

Dla łatwiejszej lokalizacji podanych miejsc, poniżej zamieszczamy interaktywną mapę Świdwina z zaznaczonymi punktami i zdjęciami pojemników w celu ich łatwego odnalezienia. Mapę można powiększyć poprzez użycie przycisku w prawym górnym rogu mapy.

Odpracowywanie prac społecznie użytecznych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że osoby skierowane przez Sąd do odpracowywania prac społecznie użytecznych w dniach 14.12.2018 r., 24.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r. - nie będą obsługiwani.

Nabór na wolne stanowisko - administrator wspólnot mieszkaniowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko: administrator wspólnot mieszkaniowych. Dokumenty należy składać na sekretariacie w siedzibie Spółki – ul. Armii krajowej 21, 78-300 Świdwin do dnia 31.12.2018 r. Planowany termin zatrudnienia: 21.01.2019 r.

Pełną treść ogłoszenia, z wymaganiami, zakresem czynności oraz warunkami pracy, znajdą Państwo w linku dostępnym pod ogłoszeniem. 

Nabór na wolne stanowisko - administrator wspólnot mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony - olej napędowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie". Treść ogłoszenia, SIWZ wraz z załącznikami znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie do dnia 31.12.2018 r., godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 2 w dniu 31.12.2018 r., o godz. 13:30.

Przetargi