Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Jak segregować odpady?

1. października została zawarta dwuletnia umowa pomiędzy Urzędem Miasta Świdwin i Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie miasta Świdwin.

W dalszej części wiadomości zamieszczamy ulotki zawierającą podstawowe informacje na temat zasad segregacji odpadów komunalnych.

Informujemy także, iż w związku z nowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych, zaktualizowana zostałapodstrona informująca o sposobie segregacji w zakładce ZOM u góry strony.

Źródło: swidwin.pl

Czytaj więcej: Jak segregować odpady?

Nowy formularz deklaracji śmieciowej

Zmianie uległ formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Precyzuje to uchwała XXXI/263/2013 Rady Miasta Świdwin z dnia 29. sierpnia 2013 roku. Wymaganym załącznikiem do deklaracji jest oświadczenie o prawdziwości złożonych danych. Informujemy jednocześnie, że owa deklaracja ma zastosowanie wyłącznie wobec osób, które pierwszy raz ją składają lub dokonują zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji.Wszystkie deklaracje złożone przed 1. czerwca bieżącego roku zachowują ważność.
 
Pobierz:
 

Początek sezonu grzewczego

W związku z rozpoczynającym się tzw. sezonem grzewczym, Zakład Usług Komunalnych prosi o zwrócenie uwagi na ogłoszenia znajdujące się na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych i odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji "max" celem napełnienia instalacji grzewczej wodą oraz jej odpowietrzenia.

Wynik zapytania ofertowego - budowa sieci

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na "budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia działek położonych w obrębie ulicy Drawskiej w Świdwinie" w przyjętym kryterium wyboru oferty - najniższa cena, na wykonawcę prac wybrano firmę: PRO ENVIRO Golczyk Siwiec Sp. J., ul. Połczyńska 37A, 78-300 Świdwin.
 
Pobierz:
 

Opłata za odpady komunalne wnoszona przez najemców

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje i przypomina, iż w związku z wejściem w życie tzw. "ustawy śmieciowej", a także w jej konwekwencji uchwały Rady Miasta Świdwin nr XXIV/187/12 z dnia 30.11.2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty, opłatę w wysokości 12 złotych brutto za osobę, należy uiszczać na dedykowane w tym celu konto. Druki przelewu za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień zostały Państwu dostarczone pod koniec lipca wraz z zawiadomieniem. Przypominamy także, iż w związku z zaistniałymi zmianami, zmniejszeniu uległ czynsz za lokale mieszkalne, gdyż odliczona została od kwoty bazowej stawka za odbiór śmieci.

UWAGA: powyższa informacja dotyczy wyłącznie najemców lokali komunalnych.

Harmonogram odbioru surowców wtórnych

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że odbiór surowców wtórnych oraz szkła z posesji prywatnych oraz domów jednorodzinnych, na terenie miasta Świdwin odbędzie się w następujących terminach:
MiesiącSurowce wtórne (plastiki, makulatura)Szkło
lipiec 30.07.2013 r. 31.07.2013 r.
sierpień 27.08.2013 r. 28.08.2013 r.
wrzesień 24.09.2013 r. 25.09.2013 r.