Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1. lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie samorząd.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Świdwin NR XXIV/187/12 z dnia 30.11.2012 r. za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Miasta uiszczać będą opłatę podstawową wynoszącą - 17 zł/os, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady - 12zł/os.

W związku z powyższym poniżej załączamy wzór deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie do 30.04.2013 roku w Sekretariacie, Urzędu Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78 – 300 Świdwin, pok. Nr 28

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych deklaracje składa Zarząd Wspólnoty/Spółdzielni.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (94) 364 80 27, kom. 502 690 677 oraz na stronie internetowej miasta Świdwin (http://swidwin.pl) w zakładce "nowy system gospodarki odpadami" znajdujący się w prawej części strony.

download_32.png Pobierz: deklaracja do pobrania (PDF)

Źródło: swidwin.pl

Odbiór odpadów z terenu Świdwina w 2013 roku

Zakłąd Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie prezentuje harmonogram odbioru surowców wtórnych oraz szkła w 2013 roku z posesji prywatnych i domów jednorodzinnych na terenie miasta Świdwin.

Odbywać się one będą w następujących terminach:

MIESIĄC
SUROWCE WTÓRNE - termin odbioruSZKŁO - termin odbioru
tyczeń 29.01.2013 30.01.2013
luty 26.02.2013 27.02.2013
marzec 26.03.2013 27.03.2013
kwiecień 30.04.2013 24.04.2013
maj 28.05.2013 29.05.2013
czerwiec 25.06.2013 26.06.2013


Powyższą informację mogą Państwo pobrać w postaci dokumentu PDF zamieszczonego poniżej a także w każdej chwili znaleźć na podstronie "harmonogramy wywozu odpadów" w zakładce "ZOM" u góry strony.

download_32.png Pobierz: Harmonogram wywozu surowców wtórnych i szkła z posesji prywatnych z terenu miasta Świdwin(PDF)
stronawww.png Zobacz: harmonogramy wywozu odpadów

Nowe stawki opłat za groby

Od nowego roku obowiązuje nowy cennik opłat za korzystanie z miejsca na cmentarzach komunalnych zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Nowy cennik został wprowadzony przez zarządzenie nr WO/132/12 Burmistrza miasta Świdwin z dnia 28. grudnia 2012 roku. Aby zapoznać się ze szczegółami, prosimy kliknąć w link poniżej.

Przypominamy jednocześnie, że opłata rezerwuje miejsce pochówku na następne 20 lat. Po upływie tego okresu, opłatę należy ponowić.

download_32.png Pobierz: nowy cennik na cmentarzach komunalnych (PDF)
stronawww.png Zobacz: podstrona z informacjami o opłatach

Harmonogram wywozu odpadów w 2013 roku

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje o harmonogramie wywozu odpadów komunalnych i surowców wtórnych. Uwzględnia on gminę Świdwin oraz wsie z terenu powiatu świdwińskiego. Harmonogram obowiązuje do końca czerwca tego roku. Szczegóły w pliku poniżej. Mogą go Państwo znaleźć także w dziale z plikami w sekcji "dokumenty" oraz na specjalnie przygotowanej podstronie "harmonogramy wywozu odpadów" w zakładce ZOM u góry strony.

download_32.png Pobierz: Harmonogram wywozu odpadów w 2013 roku (PDF)
stronawww.png Zobacz: harmonogramy wywozu odpadów

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z okresem świątecznym odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej w miesiącu grudniu 2012 r. odbierane będą w następujących terminach:

L.p.Rodzaj odpadówTermin odbioru przez ZUK Sp. z o.o.
1. plastiki, makulatura 18.12.2012 r.
2. szkło 19.12.2012 r.


Informujemy ponadto, że  z uwagi na powyższe, tymczasowej zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych pochodzących z zabudowy jednorodzinnej:

L.p.RejonTermin odbioru przez ZUK Sp. z o.o.
1. „Rejon czwartkowy” – Zatorze, ul. Kołobrzeska, Połczyńska 28.12.2012 r. (piątek)
2. „Rejon piątkowy” – ul. Cmentarna, Bol. Chrobrego, Oś. Chrobrego 29.12.2012 r. (sobota)


Wszystkie powyższe zmiany są tymczasowe i harmonogram wywozu odpadów powróci do wersji pierwotnej po upływie okresu świątecznego.

download_32.pngPobierz: Ogłoszenie w formie pliku PDF