Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Wodociąg w ciągu ulic Spółdzielczej i Lipowej

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w dniu 31.10.2012 r. oddano do użytku inwestycję, której celem była  budowa  sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Spółdzielczej i Lipowej.  Sieć niniejsza wykonana została z rur PE  80  PN 10 o średnicy  110,  natomiast przyłącza do budynków  wykonano z rur PE 80 PN 10 o średnicach 63 mm. Całkowita długość sieci  wodociągowej to 1 628 m.

Wykonanie w/w inwestycji umożliwiło dostarczenie wody zarówno do budynków mieszkalnych wielorodzinnych jak również do budynków przemysłowych. Wykonana sieć wodociągowa stanowi jeden z elementów sukcesywnego  porządkowania gospodarki wodnej w miejscowości Świdwin.

download_32.png Pobierz: Informacja w formacie ulotki PDF

Przypominamy - nowe umowy zbiorowe

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świdwinie przypomina, że w związku z opracowaniem nowych wzorów umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do naszych odbiorców o przybycie do siedziby spółki przy ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 2) celem podpisania nowych umów. W przypadku braku możliwości przybycia uprzejmie prosimy o skontaktowanie sie z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu ustalenia dogodnego sposobu zmiany w/w umowy.

Termin podpisania nowych umów wynikający z decyzji UOKiK obowiązuje do 31. grudnia 2012 roku.

Pierwsze ogłoszenie wystosowane zostało w dniu 10. września 2012 roku. Informacja jest stale dostępna pod zakładką "ZWiK" na górze strony.

download_32.png Pobierz: Ogłoszenie w formacie PDF

Zapytanie ofertowe - usługi zduńskie na 2013 rok

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako zarządca zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług zduńskich”.

Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług  zduńskich  w zakresie przestawiania oraz postawienia nowych pieców kaflowych w lokalach komunalnych będących pod zarządem Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.11.2012 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie  Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.11.2012 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 16 (dział techniczny).

stronawww.png Więcej informacji: zakładka "zapytania ofertowe"

Spotkanie w sprawie odpadów

Burmistrz Miasta Świdwin serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące wprowadzenia nowego systemu odbierania odpadów komunalnych.

Oto terminy spotkań:

- w dniu 12.11.2012r. o godzinie 18:00 zapraszamy Zarządy Osiedli nr 1,3,5 i 6 oraz Mieszkańców ulic: Batalionów Chłopskich, Kołobrzeska, Kościuszki, Lipowa, 3 Marca, Plac Lotników, Plac Jana Pawła II, Polna, Reymonta, Spółdzielcza, Dobra Rycerskie, Drawska, Lekarska, Nowomiejska, Podgórna, Podmiejska, Wczasowa, Żeromskiego, Cicha, Dobra, Jarzębinowa, Józefa Piłsudskiego, Kombatantów Polskich, Połczyńska, Spokojna, Wojska Polskiego, Aleksandra Fredry, Cypriana Norwida, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mickiewicza, Mikołaja Reja, Miła, Nowa, Parkowa, Słowackiego, Władysława Broniewskiego, Zofii Nałkowskiej,
- w dniu 14.11.2012r. o godzinie 18:00 zapraszamy Zarządy Osiedli nr 2,4,7 i 8 oraz Mieszkańców ulic: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Brawo, Cmentarna, Emilii Gierczak, Generała Aleksandra Zawadzkiego, Jesienna, Ks. Jerzego Popiełuszki, Letnia, Osiedle Chrobrego, Plac Sybiraków, Pogodna, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Tęczowa, Wiejska, Wiosenna, Zduńska, Zimowa, Bolesława Krzywoustego, Grodzka, Krótka, Plac Konstytucji 3 Maja, Łączna, 1 Maja, Mieszka l, Nad Regą, Niedziałkowskiego, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Podwale, Słowiańska, Sportowa, Wenedów, Bydgoska, Chełmińska, Energetyków, Gdańska, Gnieźnieńska, Grudziądzka, Katowicka, Koszalińska, Krakowska, Łąkowa, Łokietka, Olsztyńska, Opolska, Pocztowa, Pomorska, Poznańska, Szczecińska, Toruńska, Walki Młodych, Warszawska, Wileńska, Wrocławska, Boczna, Jurija Gagarina, Lotnicza, Szturmowców, Tałdykina, Żwirki i Wigury,

Spotkania odbędą się w sali widowiskowej Świdwińskiego Ośrodka Kultury i poprowadzi je firma „4-enviro", która opracowywała system dla Miasta Świdwin.

stronawww.png Źródło: swidwin.pl

Tymczasowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku ze świętem Wszystkich Świętych przypadającym w czwartek (1. listopada 2012 r.), wywóz odpadów komunalnych stałych z rejonu „czwartkowego” tj. osiedla Zatorze, ul. Połczyńska, ul. Kołobrzeska oraz z miejscowości Lekowo odbędzie się w piątek, 2. listopada 2012 roku.

Natomiast odpady komunalne z rejonu „piątkowego” odebrane zostaną dnia 3. listopada 2012 roku, w sobotę.

download_32.png Pobierz: ogłoszenie w formie ulotki (.pdf)

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako Zarządca zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu lokalu komunalnego pod zasiedlenie położonego przy ul. Podgórna 16/3 w Świdwinie”.

Przedmiotem  zapytania ofertowego  jest wykonanie  robót budowlanych polegających na wykonaniu  remontu lokalu komunalnego pod zasiedlenie położonego przy ul. Podgórnej 16 /3  w Świdwinie. Przedmiot zapytania ofertowego wykonać należy  zgodnie ze  sztuką budowlaną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, przedmiarem robót stanowiącym  załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego oraz przeprowadzoną przez oferenta wizją lokalną.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2012 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.11.2012 r. do godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 15 (dział techniczny).

stronawww.png Więcej informacji: zakładka "zapytania ofertowe"