Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - usługi kominiarskie na rok 2013

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług kominiarskich na gminnym zasobie mieszkaniowym dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie”.

Przedmiotem  zapytania ofertowego  jest  świadczenie usług kominiarskich na budynkach należących do gminnego zasobu mieszkaniowego, których Zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Przez usługi kominiarskie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego rozumie się:

  • okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  • obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że realizacja przedmiotu zapytania ofertowego nastąpi w terminie od 01.01.2013 roku.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do  dnia  09.11.2012r. do godz. 11:00 w siedzibie  Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2012r. do godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 16 (dział techniczny).

stronawww.png Więcej informacji: zakładka "zapytania ofertowe"

Zbiórka "elektrośmieci"

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje iż w dniach 22.10.2012-31.10.2012 zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych (tj. m.in. pralek, lodówek, telewizorów, monitorów, komputerów, kuchenek, radioodbiorników, sprzętu AGD, baterii, akumulatorów, telefonów). Zbiórka tzw. "elektroodpadów" odbywać się będzie na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ulicy Armii Krajowej 21 według następującego harmonogramu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00
  • w soboty w godzinach 7:00-15:00


Uwaga! Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 150, poz. 1495 z późn. zm.) do kosza na śmieci nie wolno wrzucać elektroodpadów!

Cały zebrany sprzęt zostanie poddany procesowi recyklingu.

download_32.png Pobierz: ogłoszenie w formie ulotki (Microsoft Word)

Początek sezonu grzewczego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prosi o odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji maksimum celem napełnienia instalacji centralnego ogrzewania wodą.

Nowe umowy zbiorowe

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świdwinie w związku z opracowaniem nowych wzorów umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do naszych odbiorców o przybycie do siedziby spółki przy ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 2) celem podpisania nowych umów. W przypadku braku możliwości przybycia uprzejmie prosimy o skontaktowanie sie z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu ustalenia dogodnego sposobu zmiany w/w umowy.

Termin podpisania nowych umów wynikający z decyzji UOKiK obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku.

download_32.png Pobierz: Ogłoszenie w formacie PDF

Zbiórka elektrośmieci w sklepie Biedronka

W najbliższy poniedziałek (10. września) w sklepie "Biedronka" przy ulicy Kombatantów Polskich 12 w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla pierwszy dwudziestu osób, którzy wezmą udział w akcji, organizatorzy przygotowali upominki. Partnerami zbiórki są Remondis Electrorecycling oraz Electro-System Organizacja Odzysku.

Nowa "ustawa śmieciowa"

Na początku bieżącego roku zmianie uległa ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. Do tej pory to na mieszkańcach spoczywał obowiązek wyboru firmy odbierającej odpady. Od 1. lipca 2013 roku obowiązek ten przejmą gminy, które będą wybierać firmy na podstawie przetargu. Gminom mieszkańcy będą płacić za te usługi.

Do końca bieżącego roku gminy muszą ustalić zakres i sposób świadczenia usług, wysokość opłat oraz ich częstotliwości. Mieszkańcy muszą do tego czasu zostać poinformowani o nowych zasadach odbierania od nich nieczystości. Należy także pamiętać, aby do końca czerwca 2013 roku rozwiązać umowy z firmami dotychczas wywożącymi śmieci, aby uniknąć podwójnych opłat.

stronawww.png Więcej: swidwin.pl
stronawww.png Więcej: naszesmieci.pl