Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Początek sezonu grzewczego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prosi o odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji maksimum celem napełnienia instalacji centralnego ogrzewania wodą.

Nowe umowy zbiorowe

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Świdwinie w związku z opracowaniem nowych wzorów umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, zwraca się z uprzejmą prośbą do naszych odbiorców o przybycie do siedziby spółki przy ul. Armii Krajowej 21 (pokój nr 2) celem podpisania nowych umów. W przypadku braku możliwości przybycia uprzejmie prosimy o skontaktowanie sie z pracownikami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu ustalenia dogodnego sposobu zmiany w/w umowy.

Termin podpisania nowych umów wynikający z decyzji UOKiK obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku.

download_32.png Pobierz: Ogłoszenie w formacie PDF

Zbiórka elektrośmieci w sklepie Biedronka

W najbliższy poniedziałek (10. września) w sklepie "Biedronka" przy ulicy Kombatantów Polskich 12 w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla pierwszy dwudziestu osób, którzy wezmą udział w akcji, organizatorzy przygotowali upominki. Partnerami zbiórki są Remondis Electrorecycling oraz Electro-System Organizacja Odzysku.

Nowa "ustawa śmieciowa"

Na początku bieżącego roku zmianie uległa ustawa o utrzymaniu czystości w gminach. Do tej pory to na mieszkańcach spoczywał obowiązek wyboru firmy odbierającej odpady. Od 1. lipca 2013 roku obowiązek ten przejmą gminy, które będą wybierać firmy na podstawie przetargu. Gminom mieszkańcy będą płacić za te usługi.

Do końca bieżącego roku gminy muszą ustalić zakres i sposób świadczenia usług, wysokość opłat oraz ich częstotliwości. Mieszkańcy muszą do tego czasu zostać poinformowani o nowych zasadach odbierania od nich nieczystości. Należy także pamiętać, aby do końca czerwca 2013 roku rozwiązać umowy z firmami dotychczas wywożącymi śmieci, aby uniknąć podwójnych opłat.

stronawww.png Więcej: swidwin.pl
stronawww.png Więcej: naszesmieci.pl

Zebrali 60 ton makulatury

Dobiegła końca akcja zbiórki makulatury w świdwińskich szkołach. Podczas spotkania najlepszych uczniów i nauczycieli z władzami miasta podsumowano jej efekty.
Akcja została ogłoszona przez burmistrza Świdwina wraz z początkiem roku 2012 i była skierowana do uczniów szkół miejskich (czyli trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum). Organizacją zajął się Urząd Miasta oraz Zakład Usług Komunalnych.
W ciągu pięciu miesięcy uczniowie zebrali prawie 60 ton makulatury i zarobili w sumie 8 tysięcy 700 złotych. Pieniądze te zasilą konta rad rodziców. W przeliczeniu na jednego ucznia najlepiej wypadła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, która osiągnęła wynik 77 kg na osobę. Na drugim miejscu znalazła się „Trójka" (56 kg na ucznia), na trzecim „Dwójka" (26 kg na ucznia), na czwartym Gimnazjum Publiczne (9 kg na ucznia). Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w nagrodę otrzymała drukarkę i projektor multimedialny.

stronawww.png Źródło: swidwin.pl

Sortowanie odpadów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zachęca do sortowania odpadów w trosce o nasze środowisko. Wiosna to bardzo dobry czas na rozpoczęcie porządków i przyjęcie dobrych zwyczajów. Na terenie całego miasta rozstawione są pojemniki przeznaczone na różnego rodzaju odpady:

● pojemniki zielone na surowce wtórne
● pojemniki siatkowe żółte na butelki PET
● pojemniki na szkło
● pojemniki na pozostałe odpady komunalne

Sortowanie odpadów pozwala w znacznie większym stopniu efektywnie korzystać z najpopularniejszych materiałów. Butelki PET odpowiednio sortowane stanowią źródło dla tworzenia kolejnych. Podobnie jest ze szkłem czy materiałami papierowymi. W celu efektywniejszego wykorzystania pojemników do sergregacji, przygotowaliśmy dla Państwa krótki pomocnik.

download_32.png Pobierz: Segregacja odpadów