Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zapewnienie czystości ciągów komunikacyjnych

Mieszkańców bloków wielorodzinnych zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie prosimy o zwrócenie uwagi na ogłoszenie zamieszczone na klatkach schodowych.

Celem umożliwienia sprawnego i bezkolizyjnego przeprowadzenia akcji ratowniczych przez straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe prosi się o usunięcie wszystkich przedmiotów znajdujących się na ciągach komunikacyjnych tj. klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, itp. W miesiącach kwiecień-lipiec przeprowadzane będą regularne kontrole przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, straży miejskiej, policji oraz administracji celem ograniczenia zagrożeń związanych z tymi zjawiskami.

10 maja - ZUK nieczynny

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, iż na mocy Zarządzenia Prezesa nr 2/2021 z dnia 08.03.2021, dzień 10 maja 2021 roku (poniedziałek) ustala się jako dodatkowo wolny od pracy. W związku z powyższym w dniu 10.05.2021 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie będzie nieczynny.

Informujemy, że w sytuacjach awaryjnych całodobowo funkcjonuje telefon dyżurny Spółki: 94 365 24 53.

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS https://spis.gov.pl/
i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy.

Na czas trwania spisu Urząd Miasta Świdwin przygotował specjalne pomieszczenie, gdzie wykonasz samospis. Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl

Pismo Gminnego Komisarza Spisowego - Burmistrza Miasta Świdwin - Piotra Felińskiego

Ulotka Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Aktualizacja zdjęć Wirtualnego Cmentarza

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w trzeciej dekadzie kwietnia rozpocznie się aktualizacja zdjęć znajdujących się w bazie Wirtualnego Cmentarza. Prędkość aktualizacji uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Z racji ilości nagrobków znajdujących się na świdwińskich cmentarzach zarządzanych przez Spółkę, proces ten potrwa kilka tygodni. Dokumentacja będzie aktualizowana systematycznie sektorami, a nowe zdjęcia zostaną opatrzone znakiem wodnym z rokiem wykonania fotografii. Pierwsze nowe zdjęcia będą widoczne w systemie na przełomie kwietnia i maja 2021 roku.

Wirtualny Cmentarz w Świdwinie

Konsultacje społeczne w mieście Świdwin

Miasto Świdwin uruchomiło platformę dla mieszkańców do konsultacji online. Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi Urząd z Mieszkańcami, po to, by zasięgnąć ich opinii na temat różnych istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie Mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat i jakie mają zdanie.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://swidwin.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne