Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu, powadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości, o której mowa w art. 11 ust. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie".

Ogłoszenie [PDF]

Ogłoszenie na platformie zakupowej

14 grudnia - zakład nieczynny

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, iż na mocy Zarządzenia Prezesa nr 5/2020 z dnia 14.10.2020 r., dzień 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek) ustala się jako dodatkowo wolny od pracy. W związku z powyższym w dniu 14.12.2020 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie będzie nieczynny.

Informujemy, że w sytuacjach awaryjnych całodobowo funkcjonuje telefon dyżurny Spółki: 94 365 24 53.

Usługa transportu odpadów gabarytowych

Zakład  Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.o.  przypomina,  że  świadczy usługę  polegającą  na  transporcie  odpadów  wielkogabarytowych  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki Odpadów  zlokalizowanego  przy  ul.  Kombatantów  Polskich  5  w  Świdwinie  poza  terminami wynikającymi  z  harmonogramu  wywozu  odpadów.  Koszt  usługi  –  50,00  zł  za  kurs.  Usługa realizowana  jest  wyłącznie  na  terenie  miasta  Świdwin  i  dotyczy  odbioru  odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców (nie dotyczy lokali usługowych). Zlecenie powyższej usługi jest równoznaczne  z akceptacją regulaminu świadczenia usługi. Wszelkie informacje (w tym regulamin) dostępne są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl (w zakładce odpady) lub pod nr tel. 94 365 24 53.

Dzierżawa parceli - informacja

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zamknięcia cmentarzy w dniach 31.10-02.11.2020 r., Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje wszystkich przedsiębiorców, którzy podpisali umowy dzierżawy na sprzedaż artykułów cmentarnych i kwiatów w okresie świąt Wszystkich Świętych w dniach 31.10-02.11.2020 r., o możliwość zwrócenia się z podaniem  do Spółki o zwrot poniesionych kosztów związanych z dzierżawą wylosowanych parceli.