Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Pogoda

Zapytanie ofertowe - sprzedaż tokarki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż tokarki uniwersalnej TPU 150.Termin składania ofert do: 29.07.2016 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.07.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Akcja wyłapywania bezpańskich psów

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 06.07.2016
w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753) oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku”

Burmistrz Miasta Świdwin
ogłasza

że, w dniach od 01.08 do 15.08 2016 r. w godzinach 9:00 - 18:00 w granicach administracyjnych Miasta Świdwin, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.W przypadku ustalenia właściciela psa, który został schwytany, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymaniem, w tym także koszty wynikające z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, koszty leczenia oraz koszt utrzymania w schronisku.
Jednocześnie przypominam właścicielom oraz opiekunem psów o obowiązku stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. Zwolnienie psów od stałego dozoru jest dozwolone włącznie na terenie posesji właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony, uniemożliwiający jego opuszczenie.

Akcję wyłapywania wałęsających się, bezdomnych psów przeprowadzi VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Wyłapane psy przewiezione zostaną do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie, gmina Czarnków, tel. 691 995 888 Marzena Czaplińska.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/152/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. od dnia 01.08.2016 r. na terenie miasta Świdwin obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1. sierpnia 2016 r. do 31. lipca 2017 r.:
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,46 2,66 zł/m3
stawka abonamentowa 3,96 4,28 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,33 2,52 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,46 2,66 zł/m3 
stawka abonamentowa 3,96 4,28 zł/miesiąc 
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,33 2,52 zł/odczyt 

Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków od 1. sierpnia 2016 r. do 31. lipca 2017 r.:
 
Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków
L.p. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto Z VAT
1.  GRUPA I - gospodarstwa domowe  cena ścieków 5,32 5,75 zł/m3
2.  GRUPA II - pozostali odbiorcy cena ścieków 5,52 5,96 zł/m3
 

Taryfy za wodę i ścieki (PDF)

 

Sprzedaż pojazdu specjalistycznego - śmierciarki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarki Renault Premium 300.Termin składania ofert: 29.06.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedawcy.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Akcja wyłapywania bezpańskich psów

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 16.05.2016
w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753) oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku”

Burmistrz Miasta Świdwin
ogłasza

że, w dniach od 10.06 do 17.06 2016r. w godzinach 9:00 - 18:00 w granicach administracyjnych Miasta Świdwin, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.W przypadku ustalenia właściciela psa, który został schwytany, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymaniem, w tym także koszty wynikające z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, koszty leczenia oraz koszt utrzymania w schronisku.
Jednocześnie przypominam właścicielom oraz opiekunem psów o obowiązku stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. Zwolnienie psów od stałego dozoru jest dozwolone włącznie na terenie posesji właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony, uniemożliwiający jego opuszczenie.

Akcję wylapywania walęsających się, bezdomnych psów przeprowadzi VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jaźdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Wyłapane psy przewiezione zostaną do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt W Jędrzejewie gmina Czarnków tel. 691995888 Marzena Czaplińska.

Sprzedaż pojazdów specjalistycznych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki STAR 29. Termin składania ofert: 23.05.2016 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarki Renault Premium 300.Termin składania ofert: 23.05.2016 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy.

Więcej informacji: zapytania ofertowe