Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Jakość wody - nowe wyniki badań

Na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, w zakładce "Woda i ścieki (ZWiK)" znajduje się pozycja "jakość wody". Podstrona została zaktualizowana o nowe wyniki badań jakości wody płynącej w świdwińskich wodociągach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonymi w okresie kwiecień-czerwiec 2020 roku.

Jakość wody dostarczonej przez Spółkę odpowiada normom określonym w:
 • dyrektywie UE 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  z dnia 7 grudnia 2017  roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Woda dostarczana przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jest gotowa do spożycia bezpośrednio z kranu. Zalecenia dotyczące tzw. "kranówki":
 • należy przechowywać ją w zamkniętych pojemnikach w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i nieprzyjemnymi zapachami,
 • unikać wystawiania wody na działanie promieni słonecznych,
 • wodę najlepiej spożywać świeżą, w ciągu 24 godzin od jej pobrania,
 • w celu utrzymania jakości wody, warto przechowywać ją w lodówce,
 • do gotowania najlepiej używać zimnej wody, w celu ograniczenia rozwoju mikroorganizmów.

Woda i ścieki (ZWiK) - jakość wody

Przerwa w dostawie wody

W związku z awarią sieci wodociągowej oraz koniecznością podjęcia czynności naprawczych, w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) na ulicach: Opolskiej, Olsztyńskiej i Szczecińskiej (na odcinku od ZSR CKZ Świdwin do ul. Katowickiej) wystąpią przerwy w dostawie wody.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Modernizacja układu pompowego - oferty cenowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "modernizacja układu pompowego II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Świdwinie".

Termin składania ofert do: 05.06.2020 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05.06.2020 r. do godz. 13:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Urząd Miasta Świdwin informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 07.06.2020 r. zmianie ulegają taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i będą wynosiły:

 • 2,97 zł/m3 – woda,
 • 6,17 zł/m3 – ścieki.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym najemca lokalu powinien we własnym zakresie ustalić kwotę należności wynikającej z powyższej zmiany cen i uwzględnić ją w opłatach za najem lokalu od 01.06.2020 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr tel. 94 36 480 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:15 do 15:15.

Źródło: Urząd Miasta Świdwin

Taryfy ustalone przez PGW Wody Polskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo LUBLIN skrzyniowy,
 • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo LUBLIN 330212 furgon,

Termin składania ofert do: 30.05.2020 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 30.05.2020 r. do godz. 13:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Przerwy w dostawie wody - ul. Armii Krajowej i przyległe

Z powodu awarii sieci wodociągowej i wynikającej z tego faktu naprawy, dnia 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) do godziny 14:00 na ul. Armii Krajowej i ulicach do niej przyległych, mogą występować przerwy w dostawie wody.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.