Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Sprzedaż worków GRUZ BAG

UWAGA. Poniższą informację znajdą Państwo cały czas dostępną w menu po lewej stronie, sekcja: Odpady (ZOM) -> sprzedaż worków GRUZ BAG.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie wychodząc naprzeciw potrzebom klientów informuje, że została uruchomiona sprzedaż worków GRUZ- BAG przeznaczonych na gromadzenie odpadów poremontowych. Worki GRUZ –BAG zakupić można za kwotę 135,00 zł w siedzibie Spółki (ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin) – pokój nr 1 – Zakład Oczyszczania Miasta. Podstawowymi warunkami przekazania worka GRUZ-BAG jest dokonanie wpłaty oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl lub pod nr tel. 94 365 24 53.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania do szybkiej i bezproblemowej metody pozbywania się odpadów poremontowych! 

Więcej informacji oraz regulamin wykonania usługi

Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników 2018/2019

UWAGA. Poniższą informację znajdą Państwo cały czas dostępną w menu po lewej stronie, sekcja: Odpady (ZOM) -> zimowe utrzymanie dróg.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie na mocy zawartej z Miastem Świdwin umowy informuje, że w ramach zimowego utrzymania dróg, placów i chodników obsługuje następujące ulice, w ściśle określonym pod względem długości zakresie:

 Orląt Lwowskich (łącznie z parkingami) Mieszka I (łącznie z chodnikami) 
1 Maja (łącznie z chodnikiem od strony zieleńca)  Słowiańska 
Plac Jan Pawła II (łącznie z parkingami i chodnikami bezpośrednio przy placu)  Łączna (łącznie z parkingami) 
Nowomiejska  Krótka 
Ks. J. Popiełuszki  Batalionów Chłopskich (łącznie z chodnikami przy garażach oraz hurtowniach) 
Grodzka (łącznie z chodnikami przy zieleńcu)  Miła 
 Rzeczna (łącznie z chodnikami) Słowackiego 
Reymonta  Broniewskiego 
Podwale  Podgórna 
Lekarska (łącznie z chodnikami)  Nałkowskiej 
Żeromskiego Parkowa
Sportowa (łącznie z chodnikami) Plac Lotników (łącznie z parkingami oraz chodnikami)
Cmentarna (łącznie z parkingami oraz chodnikiem od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do cmentarza) Plac Konstytucji (łącznie z parkingami oraz chodnikami)
Wileńska Koszalińska
Katowicka Sienkiewicza
Zduńska 3 Marca (łącznie z parkingami)
Kościuszki Połczyńska (od Batalionów Chłopskich do ronda, łącznie z chodnikami)
Niedziałkowskiego (łącznie z parkingami) Kołobrzeska (łącznie z parkingami)
Bolesława Chrobrego Brawo
Norwida Warszawska (łącznie z chodnikami)
Wczasowa Bydgoska
Dobra Rycerskie droga łącznik ul. Bartoszcze z ul. Gagarina
droga na Osiedle Piłsudskiego (łącznie z chodnikami) droga do osiedla przy sklepie SANO (łącznie z chodnikami)
Gdańska Emilii Gierczak
Gnieźnieńska Mikołaja Reja
Grudziądzka Chełmińska
Jana Kochanowskiego Konopnickiej
Marii Dąbrowskiej Nowa
Krakowska Krzywoustego
Lipowa Tuwima
Łąkowa (wyjazd do ul. Drawskiej) Łokietka (łącznie z chodnikami)
Adama Mickiewicza Miła
Nad Regą Olsztyńska
Opolska Osiedle Chrobrego
Osiedle Piłsudskiego (łącznie z chodnikami) Podgórna
Pomorska Kościuszki
Różana Słoneczna
Wrocławska Spacerowa
Szturmowców (łącznie z chodnikami) Bartoszcze (łącznie z chodnikami)
Sopocka Wenedów
Wiosenna Żwirki i Wigury
Gagarina (łącznie z chodnikami) Lotnicza (łącznie z chodnikami)
Wojska Polskiego 8 - Parkowa 24 Poznańska (łącznie z chodnikami)
Wiejska Boczna
Toruńska Deszczowa
Fredry Królowej Jadwigi
Mieszka I Letnia
Zimowa Jesienna
Tęczowa Dobra
Wisławy Szymborskiej Zielone Wzgórza
Brzozowa  

ULICE ODŚNIEŻANE SĄ (zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta) WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU (ciąg ulic wg wskazanej kolejności odśnieżania):

Kolejność Ciąg ulic
1. Zawadzkiego - Popiełuszki - Cmentarna - Bolesława Chrobrego - Mickiewicza - Broniewskiego - Sienkiewicza - Słowackiego - Miła
2. Plac Konstytucji 3 Maja - 1 Maja - Orląt Lwowskich - Słowiańska - Grodzka - Rzeczna - Podwale - Niedziałkowskiego do Placu Konstytucji 3 Maja - Lekarska - Nowomiejska
3. 3 Marca- Kołobrzeska do Polnej - Plac Jana Pawła II - Zduńska - Reymonta - Plac Lotników - Kościuszki - Batalionów Chłopskich
4. Osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej - Osiedle Parkowa 
5. Lotnicza - Gagarina - Szturmowców - Bartoszcze - Żwirki i Wigury- droga na działce nr
3/163 - droga na działce nr 3/182
6. Osiedle Piłsudskiego

Ulice nie uwzględnione w harmonogramie odśnieżane są po obfitych opadach śniegu lub na bezpośrednie zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje ponadto, że odśnieżanie ulic następuje 30 minut po ustaniu obfitych opadów śniegu. Zgodnie z postanowieniami zawartej z Urzędem Miasta Świdwin umowy, działanie Spółki ma na celu łagodzenie skutków zimy a nie ich całkowitą likwidację.

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW NIE WCHODZĄCYCH W ZAKRES USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA RZECZ URZĘDU MIASTA

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie zapewnia zimowe utrzymanie chodników przy posesjach właścicieli indywidualnych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali użytkowych, z którymi posiada podpisaną umowę we wskazanym zakresie (podkreślamy, że świadczenie usługi w zakresie zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi nie jest równoznaczne z obowiązkiem świadczenia przez Spółkę usługi zimowego utrzymania placów i chodników – usługa ta świadczona jest wyłącznie na podstawie zawartej przez Wspólnotę Mieszkaniową odrębnej umowy we wskazanym zakresie) bądź na wyłącznie zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin. Pozostałe chodniki przylegające do posesji ich właściciele powinni utrzymywać we własnym zakresie. Obowiązek powyższy wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z rozdziałem 3 art. 5.1. pkt 4) obowiązującej ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz 650) cyt. „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: „[…] uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych […]”.

Zapytanie ofertowe - sprzedaż samochodu Volvo FL618

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki VOLVO FL618. Termin składania ofert cenowych do: 10.12.2018 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe - sprzedaż prasy do tworzyw sztucznych

AKTUALIZACJA 23.11.2018: zamieszczono rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż prasy do tworzyw sztucznych (typ PR8M). Termin składania ofert cenowych do: 23.11.2018 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją techniczną, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

 

Wywóz odpadów - 12 listopada

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z nieplanowanym w terminie wcześniejszym świętem ogłoszonym na dzień 12.11.2018 r. (poniedziałek) przewidziane na ten dzień zgodnie z harmonogramem wywozy odpadów komunalnych nie zostaną zrealizowane. Odpady komunalne zostaną odebrane w najbliższym terminie zgodnie z harmonogramem.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Zmiana organizacji ruchu w Świdwinie "Akcja Znicz 2018"

Policjanci z Ruchu Drogowego KPP w Świdwinie będą czuwali nad zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i powiatu. Mundurowi będą obecni w obrębie cmentarza, można się również spodziewać wzmożonych kontroli drogowych.

W związku z jutrzejszym dniem Wszystkich Świętych policjanci ze świdwińskiej drogówki przygotowują się do akcji „Znicz 2018”. Od środy (31.10) do niedzieli (4.11) będą monitorowali skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Cmentarnej, Popiełuszki i Kombatantów Polskich a także pozostałe drogi w mieście i powiecie.

W dniu 1 listopada nastąpi zmiana organizacji ruchu w kierunku „starego” cmentarza. Dla pojazdów odbywać się będzie ruch jednokierunkowy ulicą Popiełuszki i Cmentarną w kierunku cmentarza, a wyjazd z cmentarza ulicą Połczyńską. Ulica Kombatantów Polskich jest już przejezdna.

Zmiany organizacji ruchu zaplanowano na dzień 01 listopada br.