Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - budowa przyłącza

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na budowę przyłącza wodociągowego ul. Połczyńska (dz. nr 16 oraz 15/3). Termin składania propozycji cenowych do: 29.08.2018 r., godz. 10:15 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 5 - zakład wodociągów i kanalizacji.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Bezpieczna komunikacja z serwisem poprzez HTTPS

Od dziś tj. 4 sierpnia 2018 r. cała Państwa komunikacja ze stroną Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jest szyfrowana. Do tej pory szyfrowaniem objęty był system informacji lokalowej - Websil. Obecnie również podstawowa strona, jak i serwis Wirtualny Cmentarz, dba o Państwa bezpieczeństwo i prywatność. O statusie połączenia świadczy zielona kłódka przy pasku adresu przeglądarki. Do szyfrowania komunikacji wykorzystywany jest 256-bitowy protokół TLS 1.2. Życzymy Państwu przyjemnego korzystania z serwisu!

Tymczasowa zmiana godzin odbioru odpadów

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w dniach 12.07.2018 r.- 17.07.2018 r. (dni robocze) w trakcie odbioru odpadów od mieszkańców miasta realizowana jest usługa mycia pojemników przystosowaną do tego celu myjko-śmieciarką. W związku z powyższym zawiadamiamy, że mogą nastąpić przesunięcia w zakresie godziny odbioru odpadów tj. pojemniki opróżniane będą w godz. 7:00 – 22:00.

Reasumując, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców wystawiających samodzielnie pojemniki do odbioru (zabudowa jednorodzinna) o pozostawienie ich poza posesją w terminach przewidzianych w harmonogramie wywozu aż do momentu ich opróżnienia i umycia.

Awaria SUW Szczecińska

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z awarią jednej ze studnia zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Szczecińskiej i związanej z tym zmianą rejonów zasilania przez SUW przy ul. Wojska Polskiego oraz SUW przy ul. Popiełuszki w godz. od 18:00 do 22:00 może nastąpić spadek ciśnienia wody w sieci oraz okresowy przerwy w dostawie wody na terenie miasta Świdwina. 

Przewidywalny termin usunięcia awarii do 22.06.2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Kurtyna wodna ponownie działa

Podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku mieszkańcy Świdwina mają okazję ochłodzić się podczas letnich dni. Instalacja rozpyla chłodną wodę, która pozwala się orzeźwić oraz schłodzić rozgrzany organizm. Kurtyna zamontowana jest przy fontannie na Placu Konstytucji 3 Maja. Po raz pierwszy zainstalowana została w lipcu 2014 roku. Jej zakup sfinansował Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - przypomnienie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przypomina, iż od kwietnia 2015 roku przy ulicy Kombatantów Polskich 5 (teren MEC, na przeciwko sklepu Intermarche) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zorganizowany przez Urząd Miasta Świdwin. Punkt zbiera urządzenia i przedmioty problematyczne, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Przy korzystaniu z punktu, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości w celu stwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie gminy miejskiej Świdwin. Mieszkańcy miasta Świdwin mogą w punkcie oddać bezpłatnie:

 • odpady budowlane i remontowe (max 100 kg/miesiąc),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony*,
 • przeterminowane leki,
 • odpady zielone,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i makulatura.

* - opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli; opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (w ilości 1 kompletu od samochodu osobowego 1 raz na rok na gospodarstwo domowe)

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00–17.00
 • sobota – 7.00–15.00

Więcej informacji na stronie internetowej: http://odpady.swidwin.pl, pod numerem telefonu 94 364 80 27 oraz u pracownika PSZOK.

Większa dokładność przy sortowaniu śmieci oraz korzystanie z PSZOK jako miejsca przyjmowania odpadów problematycznych, pozwala zachować czystość w naszym otoczeniu. 

Więcej informacji: odpady.swidwin.pl

Regulamin funkcjonowania PSZOK