Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Wirtualny Cmentarz - przerwa w dostępie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z pracami nad rozszerzeniem funkcjonalności systemu Wirtualnego Cmentarza, nastąpi przerwa w dostępie do serwisu. Problemy z dostępem do serwisu potrwają maksymalnie do niedzieli. Nowa wersja serwisu zaoferuje Państwu nowe funkcjonalności w zakresie bardziej szczegółowej informacji graficznej i bardziej rozwiniętej obsługi usług cmentarnych. Za utrudnienia przepraszamy!

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - marzec 2018 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w nawiązaniu do harmonogramów wywozu odpadów przypomina o terminach wywozu ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH tj. m.in.:
  • mebli - m.in. wersalek, foteli, meblościanek i ich elementów, 
  • zużytych opon, 
  • elektro-śmieci tj. zużytego, zepsutego lub przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, radia, komputery, odkurzacze, telefony, 
  • inne odpady wielkogabarytowe tj. m.in. dywany, chodniki, wykładziny, okna i drzwi bez szyb.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 7:00 przed posesję, na chodniku lub w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy. ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY WYSTAWIĆ NAJWCZEŚNIEJ NA 1 DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU WYNIKAJĄCYM Z HARMONOGRAMU.
 
UWAGA – w sytuacji znacznej ilości odpadów wielkogabarytowych przekazywanych przez mieszkańców do odbioru mogą występować czasowe opóźnienia w terminach wywozu w/w odpadów. W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, iż pracownicy Spółki dołożą wszelkich starań, aby wszystkie odpady wielkogabarytowe przekazane przez mieszkańców w odpowiednim terminie zostały odebrane. 
 
Data wywozu Rejon / ulice

1-2.03.2018 r.
(czwartek-piątek) 

Armii Krajowej, Deszczowa -jednorodzinna, Wiosenna, Zimowa, Słoneczna, Pogodna, Jesienna, Różana, Letnia, Tęczowa, Królowej Jadwigi,
Brzozowa
6-7.03.2018 r.
(wtorek-środa) 
Armii Krajowej 22, Bolesława Chrobrego, Deszczowa- śródmieście, Osiedle Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Brawo, Emilii Gierczak, Kościuszki, Polna, Popiełuszki, Reymonta, Plac Lotników,
8-9.03.2018 r.
(czwartek-piątek) 
Niedziałkowskiego, Nowomiejska, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Podgórna, Bydgoska, Chełmińska, Gdańska, Gnieźnieńska, Grudziądzka, Katowicka, Koszalińska, Krakowska, Łąkowa, Łokietka, Opolska, Pocztowa, Pomorska, Poznańska, Szczecińska, Toruńska, Warszawska, Wileńska, Wrocławska, Sopocka
12-13.03.2018 r.
(poniedziałek-wtorek) 
Drawska, Podmiejska, Słowackiego, Broniewskiego, Dobra Rycerskie, Mickiewicza, Żeromskiego, Zielone Wzgórze, Sportowa, Piłsudskiego
15-16.03.2018 r.
(czwartek- piątek) 
1 Maja, Lekarska, Nowomiejska, Jana Pawła II, Podgórna, Podwale, Polna, Krzywoustego, Łączna, Słowiańska, Mieszka I, Wenedów
19-20.03.2018 r.
(poniedziałek-wtorek) 
3 Marca, Kołobrzeska, Batalionów Chłopskich, Spółdzielcza, Lipowa, Zduńska, Połczyńska, Boczna, Cicha, Dobra, Jarzębinowa, Spacerowa, Spokojna, Wiejska
21-22.03.2018 r.
(środa-czwartek) 
Parkowa, Dąbrowskiej, Fredry, Kochanowskiego, Kombatantów Polskich, Konopnickiej, Miła, Nałkowskiej, Norwida, Nowa, Reja, Sienkiewicza, Tuwima, Wojska Polskiego
23, 26.03.2018 r.
(piątek, poniedziałek) 
Gagarina, Lotnicza, Lotników, Szturmowców, gen. J. Bartoszcze, Żwirki i Wigury

29 stycznia - ZUK nieczynny

W poniedziałek 29 stycznia 2018 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. będzie nieczynny. Wszystkich klientów planujących wizytę w tym dniu, zapraszamy w inne dni. Przepraszamy za wszelkie powstałe niedogodności.

Odbiór naturalnych choinek - styczeń 2018

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie przypomina, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2018 r. w terminach wynikających z harmonogramów (w odniesieniu do poszczególnych typów zabudowy zamieszkałej) odbierane będą naturalne choinki. W związku z powyższym przypominamy, że drzewka należy wystawić najpóźniej w dniu odbioru wynikającym z harmonogramu do godz. 8:00 w miejscu widocznym poza granicami posesji (w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej) lub przy pojemnikach i wiatach śmietnikowych (w odniesieniu do zabudowy zwartej i wielorodzinnej). W nawiązaniu do powyższego zwracamy się z prośbą aby nie umieszczać choinek w pojemnikach na odpady komunalne nie przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów lub umieszczania ich w miejscach niewidocznych i trudno dostępnych.

Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie na mocy zawartej z Miastem Świdwin umowy informuje, że w ramach zimowego utrzymania dróg, placów i chodników obsługuje następujące ulice, w ściśle określonym pod względem długości zakresie:

Orląt Lwowskich (łącznie z parkingami) Mieszka I Wczasowa
1 Maja Słowiańska Bydgoska
Plac Jana Pawła II (łącznie z parkingami) Łączna Droga na Osiedle Piłsudskiego
Nowomiejska Krótka Droga do osiedla przy sklepie Sano
Ks. Jerzego Popiełuszki Batalionów Chłopskich Dobra Rycerskie
Grodzka Miła Droga łącznik ul. Bartoszcze z ul. Gagarina
Rzeczna Słowackiego Gdańska
Reymonta Broniewskiego Emilii Gierczak
Podwale Podgórna Gnieźnieńska
Lekarska Nałkowskiej Mikołaja Reja
Żeromskiego Parkowa Grudziądzka
Sportowa Plac Lotników (łącznie z parkingami) Chełmińska
Cmentarna (łącznie z parkingami) Plac Konstytucji (łącznie z parkingami) Jana Kochanowskiego
Wileńska Koszalińska Konopnickiej
Katowicka Sienkiewicza Marii Dąbrowskiej
Zduńska 3 Marca (łącznie z parkingami) Nowa
Kościuszki Połczyńska (od Batalionów Chłopskich do ronda) Krakowska
Niedziałkowskiego (łącznie z parkingami) Kołobrzeska (łącznie z parkingami) Krzywoustego
Bolesława Chrobrego Brawo Lipowa
Norwida Warszawska Tuwima
Łąkowa (wyjazd do ul. Drawskiej) Łokietka Adama Mickiewicza
Miła Nad Regą Olsztyńska
Opolska Osiedle Chrobrego Osiedle Piłsudskiego
Pogodna Pomorska Kościuszki
Różana Słoneczna Wrocławska
Spacerowa Szturmowców Bartoszcze
Sopocka Wenedów Wiosenna
Żwirki i Wigury Gagarina Lotnicza
Wojska Polskiego 8-Parkowa 24 Poznańska Wiejska
Boczna Toruńska Deszczowa
Fredry Królowej Jadwigi Mieszka I
Letnia Zimowa Jesienna
Tęczowa Dobra Wisławy Szymborskiej
Zielone Wzgórza Brzozowa  

Ulice odśnieżane są według następującego harmonogramu (ciąg ulic wg wskazanej kolejności odśnieżania):

Kolejność Ciąg ulic
1. Zawadzkiego- Popiełuszki- Cmentarna- Bolesława Chrobrego- Mickiewicza-
Broniewskiego- Sienkiewicza- Słowackiego- Miła
2. Plac Konstytucji 3 Maja- 1 Maja- Orląt Lwowskich- Słowiańska- Grodzka- Rzeczna-
Podwale- Niedziałkowskiego do Placu Konstytucji 3 Maja- Lekarska- Nowomiejska
3. 3 Marca- Kołobrzeska do polnej- Plac Jana Pawła II- Zduńska- Reymonta- Plac
Lotników- Kościuszki- Bat. Chłopskich
4. Osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej- Osiedle Parkowa 
5. Lotnicza- Gagarina- Szturmowców- Bartoszcze- Żwirki i Wigury- droga na działce nr
3/163- droga na działce nr 3/182
6. Osiedle Piłsudskiego

Ulice nie uwzględnione w harmonogramie odśnieżane są po obfitych opadach śniegu lub na bezpośrednie zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje ponadto, że odśnieżanie ulic następuje 30 minut po ustaniu obfitych opadów śniegu. Zgodnie z postanowieniami zawartej z Urzędem Miasta Świdwin umowy, działanie Spółki ma na celu łagodzenie skutków zimy a nie ich całkowitą likwidację.

Zimowe utrzymanie chodników

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie zapewnia zimowe utrzymanie chodników przy posesjach właścicieli indywidualnych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali użytkowych, z którymi posiada podpisaną umowę we wskazanym zakresie bądź na wyłączne zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin. Pozostałe chodniki przylegające do posesji ich właściciele powinni odśnieżać we własnym zakresie.