Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Zapytanie ofertowe - sprzedaż naczepy

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świdwinie oglasza zapytanie ofertowe na sprzedaż naczepy do przewozu ładunków innych. Oferty można składać do 20 stycznia do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:15 w pokoju nr 15 - dział techniczny.

Szczegóły oferty dostępne są na podstronie zapytania ofertowe, do której link znajdą Państwo poniżej.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Lomax Paliwa Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa.

Więcej szczegółów w rozstrzygnięciu na podstronie "Przetargi".

Przetargi

Zimowe utrzymanie chodników i dróg - 2016/2017

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie na mocy zawartej z Miastem Świdwin umowy informuje, że w ramach zimowego utrzymania dróg, placów i chodników obsługuje następujące ulice, w ściśle określonym pod względem długości zakresie:

Orląt Lwowskich (łącznie z parkingami) Mieszka I Norwida Krzywoustego Spacerowa
1 Maja Słowiańska Warszawska Lipowa Szturmowców
Plac Jana Pawła II (łącznie z parkingami) Łączna Wczasowa Tuwima Tałdykina
Nowomiejska Krótka Bydgoska Łąkowa (wyjazd do ul. Drawskiej) Walki Młodych
Ks. J. Popiełuszki Batalionów Chłopskich Dobra Rycerskie Łokietka Wenedów
Grodzka Miła droga łącznik ul. Tałdykina z ul. Gagarina Adama Mickiewicza Wiosenna
Rzeczna Słowackiego droga na Osiedle Piłsudskiego Miła Żwirki i Wigury
Reymonta Broniewskiego droga do osiedla przy sklepie PLUS Nad Regą Gagarina
Podwale Podgórna Gdańska Olsztyńska Lotnicza
Lekarska Nałkowskiej Emilii Gierczak Opolska Wojska Polskiego 8 - Parkowa 24
Żeromskiego Parkowa Gnieźnieńska Osiedle Chrobrego Poznańska
Sportowa Plac Lotników (łącznie z parkingami) Mikołaja Reja Osiedle Piłsudskiego Wiejska
Cmentarna (łącznie z parkingami) Plac Konstytucji (łącznie z parkingami) Grudziądzka Pogodna Boczna
Wileńska Koszalińska Chełmińska Pomorska Toruńska
Katowicka Sienkiewicza Jana Kochanowskiego Kościuszki Zawadzkiego
Zduńska 3 Marca (łącznie z parkingami) Konopnickiej Różana Fredry
Kościuszki Połczyńska (od Batalionów Chłopskich do ronda) Marii Dąbrowskiej Słoneczna Królowej Jadwigi
Niedziałkowskiego (łącznie z parkingami) Kołobrzeska (łącznie z parkingami) Nowa Wrocławska Letnia
Bolesława Chrobrego Brawo Krakowska Spacerowa Zimowa
Jesienna Tęczowa Dobra Wisławy Szymborskiej Zielone Wzgórza

Ulice odśnieżane są według następującego harmonogramu (ciąg ulic wg wskazanej kolejności odśnieżania):

Kolejność Ciąg ulic
1. Zawadzkiego- Popiełuszki- Cmentarna- Bolesława Chrobrego- Mickiewicza-
Broniewskiego- Sienkiewicza- Słowackiego- Miła
2. Plac Konstytucji 3 Maja- 1 Maja- Orląt Lwowskich- Słowiańska- Grodzka-
Rzeczna- Podwale- Niedziałkowskiego do Placu Konstytucji 3 Maja- Lekarska-
Nowomiejska
3. 3 Marca- Kołobrzeska do polnej- Plac Jana Pawła II- Zduńska- Reymonta- Plac
Lotników- Kościuszki- Bat. Chłopskich
4. Osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej- Osiedle Parkowa 
5. Lotnicza- Gagarina- Szturmowców- Tałdykina- Żwirki i Wigury- droga na działce
nr 3/163- droga na działce nr 3/182
6. Osiedle Piłsudskiego 

Ulice nie uwzględnione w harmonogramie odśnieżane są po obfitych opadach śniegu lub na bezpośrednie zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje ponadto, że odśnieżanie ulic następuje 30 minut po ustaniu obfitych opadów śniegu.

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie zapewnia zimowe utrzymanie chodników przy posesjach właścicieli indywidualnych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali użytkowych, z którymi posiada podpisaną umowę we wskazanym zakresie bądź na wyłączne zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin. Pozostałe chodniki przylegające do posesji ich właściciele powinni odśnieżać we własnym zakresie.

Zapytanie ofertowe - comiesięczne przeglądy konserwacyjne

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na comiesięczne przeglądy konserwacyjne urządzeń. Oferta dotyczy wykonania comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych urządzeń:
1. Dźwignik przemysłowy HZ-10R zamontowany na pojeździe MERCEDES AXOR nr rej.
ZSD 19165,
2. Żuraw FASSI zamontowany na pojeździe MERCEDES AXOR nr rej. ZSD 19165,
3. Dźwignik tłokowy JOAB zamontowany na pojeździe MAN nr rej. ZSD X086.

Oferty należy składać w terminie do 28 grudnia 2016 r., do godziny 12:30 w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21.

Otwarcie ofert odbędzie się 28 grudnia 2016 r., o godzinie 13:00 w pokoju nr 15 - dział techniczny, w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21.

Zapytania ofertowe

Informacja z sesji otwarcia kopert

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości, o której mowa w art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) pn.: „Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie”.

Sygnatura sprawy: ZP/PN/1/2016
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 354941 z dnia 30.11.2016 r.

Uwaga! Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są do złożenia informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w oparciu o informacje z otwarcia ofert. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni liczonych od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert. Treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 6 do SIWZ.

Szczegółowe informacje z dokumencie poniżej.

Informacja z sesji otwarcia kopert w postępowaniu (PDF)