Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Dzierżawa parceli - informacja

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zamknięcia cmentarzy w dniach 31.10-02.11.2020 r., Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje wszystkich przedsiębiorców, którzy podpisali umowy dzierżawy na sprzedaż artykułów cmentarnych i kwiatów w okresie świąt Wszystkich Świętych w dniach 31.10-02.11.2020 r., o możliwość zwrócenia się z podaniem  do Spółki o zwrot poniesionych kosztów związanych z dzierżawą wylosowanych parceli.

Cmentarze zamknięte

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 30. października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, cmentarze komunalne będą zamknięte od 31. października 2020 r. (sobota) do 2. listopada 2020 r. (poniedziałek) włącznie. Ograniczenie nie dotyczy uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych.

 

Zmiana organizacji ruchu wokół cmentarza

W dniach od 30.10 od godz. 15.00 do dnia 2.11. do godz. 10.00 wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu na drogach w obrębie Cmentarza Komunalnego. Drogi gminne ul. ks. J. Popiełuszki oraz ul. Cmentarna na odcinkach od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku cmentarza przekształcone zostaną na ten czas w drogi jednokierunkowe. Wyjazd możliwy będzie z ul. Cmentarnej przez Osiedle Chrobrego, natomiast z ul. Ks. J. Popiełuszki przez ul. Wiejską i Spacerową.
Zmiany te mają usprawnić płynność ruchu kołowego w okolicach Cmentarza Komunalnego. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z ponownym wprowadzeniem obostrzeń w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody, odbioru oraz oczyszczania ścieków i usługi odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy.

Od dnia 14.10.2020 r. (środa) do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z Klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

Inrteresanci mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie lub drogą elektroniczną - sekretariat@zuk-swidwin.com.pl.

Numery telefonów do poszczególnych działów znajdą Państwo poniżej:

  • Sekretariat – 94 365 23 56; 94 365 78 30,
  • Fax – 94 365 78 31,
  • Zakład Oczyszczania Miasta – 94 365 24 53; 94 365 20 27,
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 94 365 78 41; 94 365 78 42,
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 94 365 22 10; 94 365 78 40,
  • Główny Księgowy – 94 365 78 36,
  • Czynsze, Księgowość WM – 94 365 78 39; 94 365 78 32,
  • Kadry, Place – 94 365 78 34,
  • Windykacja, Przelewy bankowe – 94 365 78 33,
  • Cmentarze – 94 365 78 44.

Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin

Listy i przesyłki można również dostarczać samemu i wrzucać je do skrzynki podawczej zamontowanej na bramce siedziby ZUK Sp. z o.o. w Świdwinie.

Zarząd Spółki informuje również, że w okresie od dnia 14.10.2020 r. (środa) do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy wymagające osobistego wejścia odczytywacza do domu lub lokaluOdczytywane będą tylko wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem odczytywacza z mieszkańcami. W pozostałych przypadkach zostawiane będą informacje z prośba o podanie stanu wodomierza. W wypadku nie podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub poczta elektroniczną. Faktury za usługi wodno-kanalizacyjne będą dostarczane do Państwa skrzynek listowych przez naszych pracowników bez wchodzenia do domu, a także pocztą tradycyjną.

Prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych działań prewencyjno-ochronnych i zastosowanie się do nich, gdyż leżą one w naszym wspólnym interesie.

Informacja - podpisanie umów dzierżawy

Dnia 15.10.2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza na podpisanie umów dzierżawy i losowanie miejsc sprzedażowych znajdujących się przy cmentarzu od ulicy Cmentarnej.

Wydzierżawione miejsca będą wykorzystywane przed przedsiębiorców do sprzedaży artykułów cmentarnych i kwiatów w okresie świąt Wszystkich Świętych.

Cmentarz - narzędzia do wykorzystania

W związku z nadchodzącym świętem Wszystkich Świętych zachęcamy do skorzystania z narzędzi ogrodniczych, które znajdują się na Cmentarzu przy ulicy Ks. J. Popiełuszki (obok pomieszczenia gospodarczego). Po zakończonej pracy prosimy o zwrot narzędzi. Narzędzia stanowią WŁASNOŚĆ ZUK SP. Z O.O. W ŚWIDWINIE.