Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zakaz korzystania z cmentarza

Zgodnie z § 16 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  15.04.2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 673), zakazuje się korzystania z terenu cmentarza. Zakaz obowiązuje do dnia 19.04.2020 r.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Państwu przede wszystkim zdrowia.
Czas to niezwykły, więc świętujmy z mądrością.
Zatroszczmy się o siebie, ale także o tych, którym możemy pomóc.
Niech miłość będzie ważniejsza od wszelkich dóbr.
Uśmiech bliskich i nieznajomych niech będzie symbolem szczęścia, które ocali nam życie.
A symbol boskiego odrodzenia niech będzie dla nas celem do spełnienia.
Wesołych Świąt!

życzy

Tomasz Hajdasz – Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Świdwinie.

Zmiany w sposobie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Świdwinie, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i ogłoszonym w związku z tym stanem epidemii na terenie Polski, spowodowanym pojawieniem się wirusa  SARS-CoV-2
i przypadków wywołanej nim choroby COVID-19 oraz z uwagi na podyktowane powyższymi okolicznościami nadzwyczajne działania podejmowane przez organy państwa, a także uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, informujemy, że ZUK Sp. z o.o. wprowadza nowe procedury, których celem jest ograniczanie sytuacji potencjalnie zagrażających zdrowiu naszych  pracowników oraz mieszkańców na czas trwania epidemii.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 marca 2020r. do odwołania :

 1. Odbierane będą wyłącznie odpady wystawione przed nieruchomość.

Ze względów na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności, pracownicy nie będą wchodzić na teren posesji, nie będą otwierać furtek, bram i wiat śmietnikowych. Odbiorowi podlegać będą wyłącznie odpady przygotowane do odbioru tj. takie, których odbiór możliwy jest bez konieczności wchodzenia na posesje, dotykania jakichkolwiek elementów (np. klamki, uchwyty, gałki, przyciski) innych niż pojemniki i worki z odpadami komunalnymi.
Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy pracując każdego dnia w terenie, przemieszczając się na znaczne odległości i odwiedzając liczne miejsca (w tym miejsca użyteczności publicznej oraz posesje zamieszkiwane przez osoby objęte kwarantanną lub dozorem sanitarnym) mogą stanowić źródło zagrożenia dla mieszkańców. Dotykanie w/w elementów stanowi także zagrożenie dla naszych pracowników, w związku z tym konieczne jest podjęcie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, chroniących zarówno pracowników jak
i mieszkańców.

 1. Zmianie mogą ulec godziny dokonywania odbioru odpadów, w związku z tym zachodzi konieczność przygotowanie odpadów do odbioru w dniu poprzedzającym dzień odbioru.

W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia planujemy ograniczyć liczbę osób do wykonywania usługi odbioru, a także podyktowaną wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej zmianą organizacji pracy (np. wdrożoną procedurą dezynfekcji kabin pojazdów, kontroli temperatury ciała pracowników, ograniczenie  liczby osób korzystających w tym samym czasie z szatni, ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczaniach podczas codziennej odprawy itp.) konieczne będzie zastosowanie odmiennego niż dotychczas rozkładu czasu pracy pracowników Spółki.
W związku z powyższym odbiór odpadów może odbywać się od godzin wczesnoporannych do godzin wieczornych.

 1. Zmianie ulega procedura reklamacyjna.

Wszelkie reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów będą realizowane poprzez odbiór odpadów w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

 1. Ograniczone zostaną czynności kontrolne.

Kontrola jakości segregacji będzie odbywała się wyłącznie poprzez powierzchowne sprawdzanie zawartości pojemnika/worka. Worki z odpadami nie będą rozrywane w celu sprawdzenia ich zawartości. Wobec tego zwracam się z prośbą o rzetelne segregowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zwracamy uwagę, że nasi pracownicy nie mogą zastosować się do wytycznych rozporządzenia i „pozostać w domu”, ani też wykonywać swojej pracy „zdalnie”, z uwagi na specyfikę świadczonych usług. Każdego dnia, pomimo ryzyka i lęku o zdrowie własne i swoich bliskich, wykonują pracę w terenie, narażając się na szereg niebezpieczeństw. Szczególna dbałość w zakresie ochrony zdrowia pracowników odbierających odpady komunalne wynika z wysokiego ryzyka na jakie pracownicy są narażeni oraz z troski o to byśmy, mimo trudnych okoliczności, mogli zachować ciągłość usług. Ochrona pracowników wykonujących tak istotne zadanie jakim jest odbiór i transport odpadów, stanowi w obecnej sytuacji priorytet w kontekście możliwości utrzymania bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Świdwin.

Brak rygorystycznych procedur i niefrasobliwość prowadząca do zakażenia choćby jednej osoby wśród licznego personelu, może doprowadzić do paraliżu całego przedsiębiorstwa i braku możliwości odbioru odpadów wytwarzanych przez mieszkańców miasta.

Dlatego zwracamy się z prośbą o daleko idącą współpracę w zakresie wdrożenia i stosowania opisanych powyżej procedur oraz informowania mieszkańców o wprowadzonych zasadach dotyczących odbioru odpadów.

 

Tomasz Hajdasz
Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wstrzymanie bezpośredniej obsługi klientów

Szanowni Klienci!

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zarażania koronawirusem, w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody, odbioru oraz oczyszczania ścieków i usługi odbioru odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy.

Od dnia 16.03.2020r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów. Spółka ogranicza kontakt z Klientami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

Inrteresanci mogą kontaktować się ze Spółką telefonicznie lub drogą elektroniczną - sekretariat@zuk-swidwin.com.pl.

Numery telefonów do poszczególnych działów znajdą Państwo poniżej:

 1. Sekretariat – 94 365 23-56; 94 365 78-30
 2. Fax – 94 365 78-31
 3. Zakład Oczyszczania Miasta – 94 365 24-53; 94 365 20-27
 4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 94 365 78-41; 94 365 78-42
 5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 94 365 22-10; 94 365 78-40
 6. Główny Księgowy – 94 365 78-36
 7. Czynsze, Księgowość WM – 94 365 78-39; 94 365 78-32
 8. Kadry, Place – 94 365 78-34
 9. Windykacja, Przelewy bankowe – 94 365 78-33
 10. Cmentarze – 94 365 78-44 

Do dyspozycji klientów Spółki pozostaje również tradycyjna metoda listowna na adres:

ZUK Sp. z o.o.
Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin

Listy i przesyłki można również dostarczać samemu i wrzucać je do skrzynki podawczej zamontowanej na bramce siedziby ZUK Sp. z o.o. w Świdwinie;

Zarząd Spółki informuje również, że w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy wymagające osobistego wejścia odczytywacza do domu lub lokalu. Odczytywane będą tylko wodomierze zamontowane w studzienkach wodomierzowych lub piwnicach budynków wielolokalowych, których odczyt nie jest związany z osobistym kontaktem odczytywacza z mieszkańcami. W pozostałych przypadkach zostawiane będą informacje z prośba o podanie stanu wodomierza. W wypadku nie podania stanu wodomierza, wystawiane będą faktury prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia wody w miesiącach poprzednich. Samodzielny odczyt stanu wodomierza można przekazać telefonicznie lub poczta elektroniczną. Faktury za usługi wod.-kan. będą dostarczane do Państwa skrzynek listowych przez naszych pracowników bez wchodzenia do domu, a także pocztą tradycyjną.

Prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych działań prewencyjno-ochronnych i zastosowanie się do nich, gdyż leżą one w naszym wspólnym interesie.

Pobierz: komunikat [PDF]

Odwołane odczyty wodomierzy

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie będą chodzić po domach. W związku z tym zaplanowane odczyty wodomierzy nie odbędą się. Wskazania liczników wraz z adresem nieruchomości należy podawać na adres e-mail: sekretariat@zuk-swidwin.com.pl lub telefonicznie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji bądź kontaktować się z inkasentami bezpośrednio pod numerami telefonów: 691 687 403 lub 512 327 584.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

ZUK - prośba o ograniczenie kontaktów

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Prosimy pamiętać o tym by ocenić czy sprawy, z którymi Państwo pojawiają się w naszym zakładzie są pilne oraz niezbędnie konieczne do rozwiązania w najbliższym czasie.

W związku powyższym prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej lub poprzez drogę elektroniczną - sekretariat@zuk-swidwin.com.pl.

Numery telefonów do poszczególnych działów znajdą Państwo poniżej:

 • Sekretariat – 94 365 23 56; 94 365 78 30,
 • Fax – 94 365 78 31,
 • Zakład Oczyszczania Miasta – 94 365 24-53; 94 365 20 27,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 94 365 78 41; 94 365 78 42,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 94 365 22 10; 94 365 78 40,
 • Główny Księgowy – 94 365 78 36,
 • Czynsze, Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych – 94 365 78 39; 94 365 78 32,
 • Kadry, Place – 94 365 78 34,
 • Windykacja, Przelewy bankowe – 94 365 78 33,
 • Cmentarze – 94 365 78 44.

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co powinno stanowić nasz wspólny priorytet.