Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Platforma zakupowa

Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie rozpoczął korzystanie z platformy zakupowej. Od teraz wszystkie przetargi i zapytania ofertowe należy kierować poprzez wspomnianą stronę. Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach zapytań ofertowych oraz aukcji elektronicznych. Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą  Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców (na stronie platformy zakupowej). W tym celu należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.

Link do strony jest zawsze widoczny w menu po lewej stronie.

Więcej informacji: platforma zakupowa

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na "sprzedaż używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym do przewozu kontenerów".

Termin składania ofert do: 10.07.2020 r., godz. 13:00. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 10.07.2020 r. do godz. 13:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Odczyt wodomierzy

Przypominamy mieszkańcom Wspólnot o konieczności podania stanu wodomierza z lokalu na dzień 30.06.2020r. najpóźniej do dnia 3 lipca 2020r. W przypadku braku podania odczytu z wodomierza rozliczenia dokonywane będą na podstawie średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Czynsze/ Księgowość: WM 94 365 78 39, 94 365 78 32, 722 344 784.

Zapytanie ofertowe - samochód ciężarowy bramowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "zakup używanego samochodu ciężarowego z urządzeniem bramowym do przewozu kontenerów ". Termin składania ofert: 26.06.2020 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy, pocztą lub pocztą e-mail. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu  26.06.2020r.  do  godz.  13:30  w  siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2. 

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie: zapytania ofertowe

Wyzwanie #GaszynChallenge

#GaszynChallange #ZUKPompujedlaKajtusia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie dziękuje za nominację od Urzędu Miasta Świdwin.😃

Do dalszej zabawy nominujemy:
    ➡️ Radę Miasta Świdwin,
    ➡️ BUD-MAX Wnuk Sp. z o.o.,
    ➡️ Pro Enviro Sp.j. Golczyk, Siwiec.

Daliśmy radę My więc i za Was trzymamy kciuki.
Dla Naszego dzielnego Wojownika Kajtusia, ZUK Sp. z o.o. zebrał 910 zł. 😃

Zadanie jest proste, nominowani muszą wykonać 10 pompek, nagrać film i umieścić go na stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10 zł, jeśli wykonają to 5zł na konto Kajtusia z poniższego linku.
Czas na wykonanie to 48 h.
Powodzenia !! 😉
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengekajtek
Pompujemy dla Kajtusia

Jakość wody - nowe wyniki badań

Na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie, w zakładce "Woda i ścieki (ZWiK)" znajduje się pozycja "jakość wody". Podstrona została zaktualizowana o nowe wyniki badań jakości wody płynącej w świdwińskich wodociągach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonymi w okresie kwiecień-czerwiec 2020 roku.

Jakość wody dostarczonej przez Spółkę odpowiada normom określonym w:
  • dyrektywie UE 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  z dnia 7 grudnia 2017  roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
Woda dostarczana przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jest gotowa do spożycia bezpośrednio z kranu. Zalecenia dotyczące tzw. "kranówki":
  • należy przechowywać ją w zamkniętych pojemnikach w celu ochrony przed zanieczyszczeniami i nieprzyjemnymi zapachami,
  • unikać wystawiania wody na działanie promieni słonecznych,
  • wodę najlepiej spożywać świeżą, w ciągu 24 godzin od jej pobrania,
  • w celu utrzymania jakości wody, warto przechowywać ją w lodówce,
  • do gotowania najlepiej używać zimnej wody, w celu ograniczenia rozwoju mikroorganizmów.

Woda i ścieki (ZWiK) - jakość wody