Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Harmonogramy wywozu odpadów od października 2018 r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w początkiem października zmianie ulegają harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Podobnie jak w latach poprzednich, miasto zostało podzielone na obszary ze względu na rodzaj zabudowy: jednorodzinna, śródmiejska, wielorodzinna, niezamieszkała. Zmieniły się także dni wywozu dla danych rejonów. Prosimy zapoznać się z nowymi harmonogramami na dedykowanej do tego celu podstronie. Informujemy również, że dodatkowo nowe harmonogramy zostaną rozmieszczone na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych.

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi przez miasto Świdwin, znajdą Państwo na stronie http://odpady.swidwin.pl

Nowe harmonogramy wywozu odpadów (październik 2018 - wrzesień 2019)

Strona poświęcona odpadom

Ogłoszenie o licytacji

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI (mieszkanie w Świdwinie) w dn. 13-09-2018r. Godz. 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 094-312-29-51) ogłasza, że dnia 13-09-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego numer 14 oraz udziału wynoszącego 1/14 części we współwłasności działki gruntu o numerze geodezyjnym 42/2 o powierzchni 1039 m2 oraz we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń, służących nie tylko do użytku właściciela lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 46,30 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój. Nieruchomość położona jest w Świdwinie przy ul. Łąkowej 2/14. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO2B/00019355/1 Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 12.09.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 400,00 zł w gotówce.

Zapytanie ofertowe - budowa przyłącza

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na budowę przyłącza wodociągowego ul. Połczyńska (dz. nr 16 oraz 15/3). Termin składania propozycji cenowych do: 29.08.2018 r., godz. 10:15 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.08.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 5 - zakład wodociągów i kanalizacji.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Bezpieczna komunikacja z serwisem poprzez HTTPS

Od dziś tj. 4 sierpnia 2018 r. cała Państwa komunikacja ze stroną Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jest szyfrowana. Do tej pory szyfrowaniem objęty był system informacji lokalowej - Websil. Obecnie również podstawowa strona, jak i serwis Wirtualny Cmentarz, dba o Państwa bezpieczeństwo i prywatność. O statusie połączenia świadczy zielona kłódka przy pasku adresu przeglądarki. Do szyfrowania komunikacji wykorzystywany jest 256-bitowy protokół TLS 1.2. Życzymy Państwu przyjemnego korzystania z serwisu!

Tymczasowa zmiana godzin odbioru odpadów

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w dniach 12.07.2018 r.- 17.07.2018 r. (dni robocze) w trakcie odbioru odpadów od mieszkańców miasta realizowana jest usługa mycia pojemników przystosowaną do tego celu myjko-śmieciarką. W związku z powyższym zawiadamiamy, że mogą nastąpić przesunięcia w zakresie godziny odbioru odpadów tj. pojemniki opróżniane będą w godz. 7:00 – 22:00.

Reasumując, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców wystawiających samodzielnie pojemniki do odbioru (zabudowa jednorodzinna) o pozostawienie ich poza posesją w terminach przewidzianych w harmonogramie wywozu aż do momentu ich opróżnienia i umycia.

Awaria SUW Szczecińska

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w związku z awarią jednej ze studnia zasilającej Stację Uzdatniania Wody przy ul. Szczecińskiej i związanej z tym zmianą rejonów zasilania przez SUW przy ul. Wojska Polskiego oraz SUW przy ul. Popiełuszki w godz. od 18:00 do 22:00 może nastąpić spadek ciśnienia wody w sieci oraz okresowy przerwy w dostawie wody na terenie miasta Świdwina. 

Przewidywalny termin usunięcia awarii do 22.06.2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.