Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Odbiór naturalnych choinek - styczeń 2018

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie przypomina, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2018 r. w terminach wynikających z harmonogramów (w odniesieniu do poszczególnych typów zabudowy zamieszkałej) odbierane będą naturalne choinki. W związku z powyższym przypominamy, że drzewka należy wystawić najpóźniej w dniu odbioru wynikającym z harmonogramu do godz. 8:00 w miejscu widocznym poza granicami posesji (w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej) lub przy pojemnikach i wiatach śmietnikowych (w odniesieniu do zabudowy zwartej i wielorodzinnej). W nawiązaniu do powyższego zwracamy się z prośbą aby nie umieszczać choinek w pojemnikach na odpady komunalne nie przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów lub umieszczania ich w miejscach niewidocznych i trudno dostępnych.

Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie na mocy zawartej z Miastem Świdwin umowy informuje, że w ramach zimowego utrzymania dróg, placów i chodników obsługuje następujące ulice, w ściśle określonym pod względem długości zakresie:

Orląt Lwowskich (łącznie z parkingami) Mieszka I Wczasowa
1 Maja Słowiańska Bydgoska
Plac Jana Pawła II (łącznie z parkingami) Łączna Droga na Osiedle Piłsudskiego
Nowomiejska Krótka Droga do osiedla przy sklepie Sano
Ks. Jerzego Popiełuszki Batalionów Chłopskich Dobra Rycerskie
Grodzka Miła Droga łącznik ul. Bartoszcze z ul. Gagarina
Rzeczna Słowackiego Gdańska
Reymonta Broniewskiego Emilii Gierczak
Podwale Podgórna Gnieźnieńska
Lekarska Nałkowskiej Mikołaja Reja
Żeromskiego Parkowa Grudziądzka
Sportowa Plac Lotników (łącznie z parkingami) Chełmińska
Cmentarna (łącznie z parkingami) Plac Konstytucji (łącznie z parkingami) Jana Kochanowskiego
Wileńska Koszalińska Konopnickiej
Katowicka Sienkiewicza Marii Dąbrowskiej
Zduńska 3 Marca (łącznie z parkingami) Nowa
Kościuszki Połczyńska (od Batalionów Chłopskich do ronda) Krakowska
Niedziałkowskiego (łącznie z parkingami) Kołobrzeska (łącznie z parkingami) Krzywoustego
Bolesława Chrobrego Brawo Lipowa
Norwida Warszawska Tuwima
Łąkowa (wyjazd do ul. Drawskiej) Łokietka Adama Mickiewicza
Miła Nad Regą Olsztyńska
Opolska Osiedle Chrobrego Osiedle Piłsudskiego
Pogodna Pomorska Kościuszki
Różana Słoneczna Wrocławska
Spacerowa Szturmowców Bartoszcze
Sopocka Wenedów Wiosenna
Żwirki i Wigury Gagarina Lotnicza
Wojska Polskiego 8-Parkowa 24 Poznańska Wiejska
Boczna Toruńska Deszczowa
Fredry Królowej Jadwigi Mieszka I
Letnia Zimowa Jesienna
Tęczowa Dobra Wisławy Szymborskiej
Zielone Wzgórza Brzozowa  

Ulice odśnieżane są według następującego harmonogramu (ciąg ulic wg wskazanej kolejności odśnieżania):

Kolejność Ciąg ulic
1. Zawadzkiego- Popiełuszki- Cmentarna- Bolesława Chrobrego- Mickiewicza-
Broniewskiego- Sienkiewicza- Słowackiego- Miła
2. Plac Konstytucji 3 Maja- 1 Maja- Orląt Lwowskich- Słowiańska- Grodzka- Rzeczna-
Podwale- Niedziałkowskiego do Placu Konstytucji 3 Maja- Lekarska- Nowomiejska
3. 3 Marca- Kołobrzeska do polnej- Plac Jana Pawła II- Zduńska- Reymonta- Plac
Lotników- Kościuszki- Bat. Chłopskich
4. Osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Armii Krajowej- Osiedle Parkowa 
5. Lotnicza- Gagarina- Szturmowców- Bartoszcze- Żwirki i Wigury- droga na działce nr
3/163- droga na działce nr 3/182
6. Osiedle Piłsudskiego

Ulice nie uwzględnione w harmonogramie odśnieżane są po obfitych opadach śniegu lub na bezpośrednie zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje ponadto, że odśnieżanie ulic następuje 30 minut po ustaniu obfitych opadów śniegu. Zgodnie z postanowieniami zawartej z Urzędem Miasta Świdwin umowy, działanie Spółki ma na celu łagodzenie skutków zimy a nie ich całkowitą likwidację.

Zimowe utrzymanie chodników

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie zapewnia zimowe utrzymanie chodników przy posesjach właścicieli indywidualnych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokali użytkowych, z którymi posiada podpisaną umowę we wskazanym zakresie bądź na wyłączne zgłoszenie Urzędu Miasta Świdwin. Pozostałe chodniki przylegające do posesji ich właściciele powinni odśnieżać we własnym zakresie.

Nowe usługi na cmentarzu

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie z dniem 1 listopada 2017 r. uruchomiła nowe usługi dodatkowe świadczone na terenie cmentarzy komunalnych. Usługi są odpowiedzią dla wszystkich osób, które nie mogą osobiście odwiedzić grobów. Zakład świadczy usługi w zakresie sprzątania grobu, zapalenia znicza lub przyozdobienia grobu stroikiem. 

Dodatkowych informacji o usługach udziela zarządca cmentarzy komunalnych - Romuald Nehring, telefon: 509 820 922.

Szczegółowy opis usług oraz trybu ich zamawiania znajdą Państwo poniżej. 

Nowe usługi na cmentarzu [PDF]

Przetarg nieograniczony - olej napędowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlikalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie". Treść ogłoszenia, SIWZ wraz z załącznikami znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie do dnia 21.11.2017 r., godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 15 w dniu 21.11.2017 r., o godz. 12:00.

AKTUALIZACJA - 21.11.2017 r. - pod linkiem zamieszczonym poniżej dostępna jest informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości o której w art. 11 ust. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych pn. "Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie.

Wykonawcy na mosty art. 24 ust. 11 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do złożenia informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli ofertę w postępowaniu, w oparciu o informacje z otwarcia ofert. Oświadczenie niniejsze należy złożyć w terminie 3 dni liczonych od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert. Treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 6.

Przetargi

Wirtualny cmentarz

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przygotowuje się do uruchomienia usługi Wirtualnego Cmentarza. Za jego pomocą istnieje możliwość wyszukania grobu zmarłej osoby. Wyświetlane są podstawowe informacje o dacie śmierci i pochówku, sektor, rząd i miejsce, a także zdjęcie. Usługa obecnie znajduje się na etapie produkcyjnym, stąd jej działanie nie jest pełne ani do końca prawidłowe. Podobnie baza z informacjami o grobach nie jest kompletna, obecnie zindeksowane są groby z Cmentarza Komunalnego przy ul. Kombatantów Polskich oraz sektory 1, 3, 5, 6 z Cmentarza Komunalnego przy ul. Popiełuszki. Łącznie w bazie znajduje się na ten moment 3046 grobów. 

Usługę udostępniamy w fazie produkcyjnej ze względu na święto Wszystkich Świętych. Mamy nadzieję, że pozwoli ona zlokalizować groby poszukiwanych przez Państwa osób. W ciągu najbliższych tygodni poszerzona zostanie baza informacji o grobach, dodane zostaną kolejne funkcjonalności a także usunięte błędy.

Usługę Wirtualny Cmentarz znajdą Państwo w górnym menu strony.

Wirtualny Cmentarz