Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Awaria centrali telefonicznej

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, iż w siedzibie wystąpiła awaria systemu centrali telefonicznej. W nawiązaniu do powyższego zawiadamiamy, iż czasowo nie działają numery stacjonarne : 94 365 23 56; 94 365 24 53; 94 365 22 10. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się na telefony komórkowe odpowiednio z przedstawicielami działów:

Sekretariat tel. 503 018 691 (numer aktywny do godz. 15:00)
Bogdan Kunsztowicz - kierownik - Zakład Oczyszczania Miasta 506 098 381 
Marek Spychalski - kierownik - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 519 190 735 
Bartosz Gromada - technolog - oczyszczalnia ścieków 884 377 999 
Waldemar Jeznach - kierownik - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 604-575 411 
Bożena Sadowska - administrator wspólnot mieszkaniowych 517 491 827 
Agata Kowalik - administrator wspólnot mieszkaniowych 510 038 060 
Aneta Ośnicka - administrator wspólnot mieszkaniowych 512 490 143 
Romuald Nehring - zarządca cmentarzy 509 820 922  

Informujemy, iż powyższe ma zastosowanie do odwołania. Za powstałe z tego tytułu niedogodności serdecznie przepraszamy.

Praca ZUK według dziecka

Codziennie, kilkudziesięciu pracowników dokłada wszelkich starań, aby usługi komunalne w Świdwinie były wykonywane na najwyższym poziomie. W konsekwencji otoczenie staje się czystsze, wzrasta również świadomość ekologiczna mieszkańców. Miło nam przedstawić rysunki jednego z najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Poniższe rysunki przedstawiają czynności wykonywane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie. Autorem rysunków jest 5-letni Michał. Rysunki znaleźć będzie w menu po lewej stronie, dział "prezentacja firmy".

 

Nowe zapytania ofertowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza II zapytanie ofertowe na sprzedaż tokarki uniwersalnej TPU 150.Termin składania ofert do: 07.09.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 07.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup rozsiewacza ciągnikowego do piasku i soli, nowego lub używanego (sprawnego technicznie) - RCW-3A (N011/1) lub o parametrach technicznych zbliżonych do preferowanych. Termin składania ofert do: 08.09.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 08.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie firmy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nowe stawki odbioru nieczystości płynnych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż od dnia 12 sierpnia 2016 roku (piątek) na mocy Uchwały nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.07.2016 r., poz. 3103), obowiązywać będą nowe stawki za wywóz nieczystości płynnych dla miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Brzeżno.

W nawiązaniu do powyższego informujemy, że od dnia 12 sierpnia 2016 r. (piątek), obowiązywać będą następujące stawki za wywóz nieczystości płynnych:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 10 km od punktu zlewnego 32,79 zł/m3 brutto
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 20 km od punktu zlewnego 40,74 zł/m3 brutto
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 30 km od punktu zlewnego 48,69 zł/m3 brutto


Do pobrania:

Pismo Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie [PDF]

Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016 r. [PDF]

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.07.2016 r. [PDF]

Zapytanie ofertowe - sprzedaż tokarki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż tokarki uniwersalnej TPU 150.Termin składania ofert do: 29.07.2016 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.07.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Akcja wyłapywania bezpańskich psów

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 06.07.2016
w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753) oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku”

Burmistrz Miasta Świdwin
ogłasza

że, w dniach od 01.08 do 15.08 2016 r. w godzinach 9:00 - 18:00 w granicach administracyjnych Miasta Świdwin, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.W przypadku ustalenia właściciela psa, który został schwytany, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymaniem, w tym także koszty wynikające z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, koszty leczenia oraz koszt utrzymania w schronisku.
Jednocześnie przypominam właścicielom oraz opiekunem psów o obowiązku stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. Zwolnienie psów od stałego dozoru jest dozwolone włącznie na terenie posesji właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony, uniemożliwiający jego opuszczenie.

Akcję wyłapywania wałęsających się, bezdomnych psów przeprowadzi VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Wyłapane psy przewiezione zostaną do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie, gmina Czarnków, tel. 691 995 888 Marzena Czaplińska.