Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Przerwa w dostawie wody

W związku z awarią sieci wodociągowej oraz koniecznością podjęcia czynności naprawczych, w dniu 6 czerwca 2020 r. (sobota) na ulicach: Opolskiej, Olsztyńskiej i Szczecińskiej (na odcinku od ZSR CKZ Świdwin do ul. Katowickiej) wystąpią przerwy w dostawie wody.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Modernizacja układu pompowego - oferty cenowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "modernizacja układu pompowego II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Świdwinie".

Termin składania ofert do: 05.06.2020 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 05.06.2020 r. do godz. 13:30 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Urząd Miasta Świdwin informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie od 07.06.2020 r. zmianie ulegają taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków i będą wynosiły:

  • 2,97 zł/m3 – woda,
  • 6,17 zł/m3 – ścieki.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym najemca lokalu powinien we własnym zakresie ustalić kwotę należności wynikającej z powyższej zmiany cen i uwzględnić ją w opłatach za najem lokalu od 01.06.2020 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr tel. 94 36 480 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:15 do 15:15.

Źródło: Urząd Miasta Świdwin

Taryfy ustalone przez PGW Wody Polskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo LUBLIN skrzyniowy,
  • zakup samochodu dostawczego marki Daewoo LUBLIN 330212 furgon,

Termin składania ofert do: 30.05.2020 r., godz. 13:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 30.05.2020 r. do godz. 13:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Przerwy w dostawie wody - ul. Armii Krajowej i przyległe

Z powodu awarii sieci wodociągowej i wynikającej z tego faktu naprawy, dnia 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) do godziny 14:00 na ul. Armii Krajowej i ulicach do niej przyległych, mogą występować przerwy w dostawie wody.

Za wynikłe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zniesiony zakaz korzystania z cmentarza

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.04.2020 r. (Dz. U.  z 2020 r., poz. 674) zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znosi się zakaz korzystania z cmentarza.