Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - październik 2017 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w nawiązaniu do harmonogramów wywozu odpadów przypomina o terminach wywozu ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH tj. m.in.:
  • mebli - m.in. wersalek, foteli, meblościanek i ich elementów, 
  • zużytych opon, 
  • elektro-śmieci tj. zużytego, zepsutego lub przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, radia, komputery, odkurzacze, telefony, 
  • inne odpady wielkogabarytowe tj. m.in. dywany, chodniki, wykładziny, okna i drzwi bez szyb.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 7:00 przed posesję, na chodniku lub w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy. ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY WYSTAWIĆ NAJWCZEŚNIEJ NA 1 DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU WYNIKAJĄCYM Z HARMONOGRAMU.
 
UWAGA – w sytuacji znacznej ilości odpadów wielkogabarytowych przekazywanych przez mieszkańców do
odbioru mogą występować czasowe opóźnienia w terminach wywozu w/w odpadów. W nawiązaniu do
powyższego wskazujemy, iż pracownicy Spółki dołożą wszelkich starań, aby wszystkie odpady
wielkogabarytowe przekazane przez mieszkańców w odpowiednim terminie zostały odebrane.
 
Data wywozu Rejon / ulice

2-3.10.2017 r.
(poniedziałek-wtorek) 

Armii Krajowej, Zawadzkiego - jednorodzinna, Wiosenna, Zimowa, Słoneczna,
Pogodna, Jesienna, Różana, Letnia, Tęczowa, Królowej Jadwigi, Brzozowa
4-5.10.2017 r.
(środa-czwartek) 
Szczecińska, Poznańska, Koszalińska, Bydgoska, Toruńska, Grudziądzka, Gnieźnieńska, Chełmińska, Krakowska, Warszawska, Gdańska, Katowicka, Pocztowa, Opolska, Łąkowa, Wrocławska, Łokietka, Wileńska, Pomorska, Niedziałkowskiego, Orląt Lwowskich, Ogrodowa, Walki Młodych
6, 9.10.2017 r.
(piątek, poniedziałek) 
Ul. Bolesława Chrobrego, Osiedle Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Brawo, Popiełuszki, Emilii Gierczak, Reymonta, Kościuszki, Polna, Plac Lotników, Zawadzkiego – śródmiejska, Armii Krajowej 22 (wielorodzinna)
10-11.10.2017 r.
(wtorek-środa) 
Drawska, Podmiejska, Słowackiego, Broniewskiego, Dobra Rycerskie, Mickiewicza, Żeromskiego, Zielone Wzgórze, Sportowa, Piłsudskiego
12-13.10.2017 r.
(czwartek- piątek) 
Parkowa, Tuwima, Norwida Reja, Nowa, Fredry, Nałkowskiej, Kochanowskiego, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Sienkiewicza, Kombatantów Polskich, Miła, Wojska Polskiego
16-17.10.2017 r.
(poniedziałek-wtorek) 
1 Maja, Lekarska, Nowomiejska, Plac Jana Pawła II, Podgórna, Podwale, Krzywoustego, Łączna, Mieszka I, Słowiańska Wenedów
18-19.10.2017 r.
(środa-czwartek) 
3 Marca, Kołobrzeska, Bat. Chłopskich, Spółdzielcza, Lipowa, Zduńska, Połczyńska, Spacerowa, Cicha, Spokojna, Dobra, Boczna, Jarzębinowa, Brzozowa, Wiejska
23-24.10.2017 r.
(poniedziałek-wtorek) 
Gagarina, Lotnicza, Szturmowców, Tałdykina, Żwirki i Wigury

Harmonogramy wywozu odpadów od października 2017

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w początkiem października zmianie ulegają harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Podobnie jak w latach poprzednich, miasto zostało podzielone na obszary ze względu na rodzaj zabudowy: jednorodzinna, śródmiejska, wielorodzinna, niezamieszkała. Zmieniły się także dni wywozu dla danych rejonów. Prosimy zapoznać się z nowymi harmonogramami na dedykowanej do tego celu podstronie. Informujemy również, że dodatkowo nowe harmonogramy zostaną rozmieszczone na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych.

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi przez miasto Świdwin, znajdą Państwo na stronie http://odpady.swidwin.pl

Nowe harmonogramy wywozu odpadów (październik 2017 - wrzesień 2018)

Strona poświęcona odpadom

Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów - zabudowa jednorodzinna

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, iż w związku ze świętem przypadającym dnia 15.08.2017 r. w harmonogramie wywozu odpadów dla zabudowy jednorodzinnej w miesiącu sierpniu nastąpią poniżej wskazane zmiany:

REJON I – ulice : 3 Marca, Kołobrzeska, Bat. Chłopskich, Spółdzielcza, Lipowa, Zduńska, Połczyńska, Wiejska, Spacerowa, Cicha, Spokojna, Dobra, Boczna, Jarzębinowa, Brzozowa, Armii Krajowej, Zawadzkiego, Wiosenna, Zimowa, Słoneczna, Pogodna,
Jesienna, Różana, Letnia, Tęczowa, Królowej Jadwigi, Popiełuszki, Emilii Gierczak, Reymonta, Kościuszki, Polna, ul. Bolesława Chrobrego, Osiedle Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Brawo - odbiór odpadów wg wskazanych frakcji zostanie dokonany jak poniżej:

1. BIOODPADY odebrane zostaną w terminach 01.08.2017 r. i 22.08.2017 r.
2. ODPADY FRAKCJI PAPIER, PLASTIK , METAL odebrane zostaną w terminach 02.08.2017 r. i 23.08.2017 r.

REJON II – ulice: Parkowa, Tuwima, Norwida, Reja, Nowa, Fredry, Nałkowskiej, Kochanowskiego, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Sienkiewicza, Kombatantów Polskich, Miła, Woj. Polskiego, Drawska, Podmiejska, Słowackiego, Broniewskiego, Dobra Rycerskie, Mickiewicza, Żeromskiego, Zielone Wzgórze, Niedziałkowskiego, Orląt Lwowskich, Nowomiejska, Podgórna, Szczecińska, Poznańska, Koszalińska, Bydgoska, Toruńska, Grudziądzka, Gnieźnieńska, Chełmińska, Krakowska, Warszawska, Gdańska,
Katowicka, pocztowa, Opolska, Łąkowa, Wrocławska, Łokietka, Wileńska, Pomorska - odbiór odpadów wg wskazanych frakcji zostanie dokonany jak poniżej:

1. BIOODPADY odebrane zostaną w terminach 08.08.2017 r. i 29.08.2017 r.
2. ODPADY FRAKCJI PAPIER, PLASTIK , METAL odebrane zostaną w terminach 09.08.2017 r. i 30.08.2017 r.

Pozostałe terminy odbioru odpadów pozostają bez zmian. Za powstałe z tego tytułu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Uwaga! Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIX/232/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 r. od dnia 01.08.2017 r. na terenie miasta Świdwin obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1. sierpnia 2017 r. do 31. lipca 2018 r.:
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,62 2,83 zł/m3
stawka abonamentowa 4,02 4,34 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,37 2,56 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,62 2,83 zł/m3 
stawka abonamentowa 4,02 4,34 zł/miesiąc 
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,37 2,56 zł/odczyt 

Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków od 1. sierpnia 2017 r. do 31. lipca 2018 r.:
 
Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków
L.p. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto Z VAT
1.  GRUPA I - gospodarstwa domowe  cena ścieków 5,43 5,86 zł/m3
2.  GRUPA II - pozostali odbiorcy cena ścieków 5,63 6,08 zł/m3
 

Taryfy za wodę i ścieki (PDF)

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie corocznych oraz pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe), obiektów gospodarczych o różnym przeznaczeniu będących pod Zarządem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie”. 

Termin składania ofert do: 19.06.2017 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. do godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - sprzedaż samochodu specjalnego [2]

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza II zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego STAR 244. Termin składania ofert do: 23.06.2017 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 23.06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe