Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - badanie próbek wody

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody i ścieków. Termin składania ofert cenowych do: 26.02.2019 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy (sekretariat).

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej - oferty cenowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Broniewskiego w Świdwinie”. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.01.2019 r. do godz. 13:30 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług utrzymania czystości

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach spółki. Termin składania ofert cenowych do: 25.01.2019 r. w siedzibie firmy (sekretariat).

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nabór na wolne stanowisko - administrator wspólnot mieszkaniowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko: administrator wspólnot mieszkaniowych. Dokumenty należy składać na sekretariacie w siedzibie Spółki – ul. Armii krajowej 21, 78-300 Świdwin. Planowany termin zatrudnienia: styczeń-luty 2019 r.

Pełną treść ogłoszenia, z wymaganiami, zakresem czynności oraz warunkami pracy, znajdą Państwo w linku dostępnym pod ogłoszeniem. 

Nabór na wolne stanowisko - administrator wspólnot mieszkaniowych

Akcja charytatywna - cmentarze komunalne

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w obrębie cmentarzy komunalnych prowadzona jest akcja charytatywna dotyczącą zbiórki sztucznych kwiatów, które mają zostać przeznaczone do ponownego odzysku. W ramach przedmiotowej akcji charytatywnej na cmentarzach komunalnych ustawione zostały odpowiednio oznaczone pojemniki (z napisem „AKCJA CHARYTATYWNA – WRZUCAĆ WYŁĄCZNIE SZTUCZNE KWIATY”).

Z przykrością informujemy jednak, że jak wynika z obserwacji, pojemniki te nie są niestety wykorzystywane w sposób zgodny z przeznaczeniem (wrzucane są tam wszystkie odpady pochodzące z porządkowania grobów) co sprawia, że nie jesteśmy w stanie odzyskać żadnych kwiatów do ponownego przetworzenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich osób odwiedzających groby, aby korzystać z pojemników dotyczących akcji charytatywnej zgodnie z ich przeznaczeniem tak abyśmy mogli osiągnąć cel jaki jej przyświeca.

Z uzyskanych kwiatów, stworzone zostaną bukiety, które ozdobią zapomniane i opuszczone groby na świdwińskich cmentarzach komunalnych.