Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Sezon grzewczy

W związku z początkiem sezonu grzewczego, prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na tablice informacyjne znajdujące się na klatkach schodowych i zamieszczone na nich ogłoszenia. Należy zakończyć prace przy sieci CO i odkręcić zawory grzejnikowe do pozycji "max" celem napełnienia instalacji grzewczej wodą. Działanie to pozwoli na zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów w trakcie sezonu grzewczego.

Zapytanie ofertowe - zakup używanego samochodu dostawczego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "zakup używanego samochodu dostawczego". Termin składania ofert: 27.09.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy lub na adres mailowy: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.09.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - zakup używanego wozu asenizacyjnego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "zakup używanego wozu asenizacyjnego". Termin składania propozycji cenowych: 23.08.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy lub na adres mailowy: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - osady

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Świdwinie (kod odpadu 19 08 05)". Termin składania propozycji cenowych: 18.07.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy lub na adres mailowy: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nowy regulamin cmentarzy komunalnych

26 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Świdwin uchwałą nr VIII/42/19 wprowadziła nowy Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin. Regulamin obowiązuje od 29 maja 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, stanowiącym podstawę w załatwianiu spraw związanych z pochówkiem i utrzymaniem cmentarzy.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin

Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miasta Świdwin w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin [PDF]

Zapytanie ofertowe - ekspertyza budowlana

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 347 przy ul. Szczecińskiej 53, 56-58 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy budowlanej. Termin składania ofert cenowych do: 10.06.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe