Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/152/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 r. od dnia 01.08.2016 r. na terenie miasta Świdwin obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1. sierpnia 2016 r. do 31. lipca 2017 r.:
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,46 2,66 zł/m3
stawka abonamentowa 3,96 4,28 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,33 2,52 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,46 2,66 zł/m3 
stawka abonamentowa 3,96 4,28 zł/miesiąc 
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,33 2,52 zł/odczyt 

Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków od 1. sierpnia 2016 r. do 31. lipca 2017 r.:
 
Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków
L.p. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto Z VAT
1.  GRUPA I - gospodarstwa domowe  cena ścieków 5,32 5,75 zł/m3
2.  GRUPA II - pozostali odbiorcy cena ścieków 5,52 5,96 zł/m3
 

Taryfy za wodę i ścieki (PDF)

 

Sprzedaż pojazdu specjalistycznego - śmierciarki

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarki Renault Premium 300.Termin składania ofert: 29.06.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.06.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedawcy.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Akcja wyłapywania bezpańskich psów

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 16.05.2016
w sprawie akcji odławiania bezpańskich psów

Na podstawie art. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753) oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świdwin w 2016 roku”

Burmistrz Miasta Świdwin
ogłasza

że, w dniach od 10.06 do 17.06 2016r. w godzinach 9:00 - 18:00 w granicach administracyjnych Miasta Świdwin, odbędzie się akcja wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów.W przypadku ustalenia właściciela psa, który został schwytany, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymaniem, w tym także koszty wynikające z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, koszty leczenia oraz koszt utrzymania w schronisku.
Jednocześnie przypominam właścicielom oraz opiekunem psów o obowiązku stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami. Zwolnienie psów od stałego dozoru jest dozwolone włącznie na terenie posesji właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony, uniemożliwiający jego opuszczenie.

Akcję wylapywania walęsających się, bezdomnych psów przeprowadzi VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jaźdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka. Wyłapane psy przewiezione zostaną do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt W Jędrzejewie gmina Czarnków tel. 691995888 Marzena Czaplińska.

Sprzedaż pojazdów specjalistycznych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki STAR 29. Termin składania ofert: 23.05.2016 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego śmieciarki Renault Premium 300.Termin składania ofert: 23.05.2016 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - kwiecień 2016 r.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w nawiązaniu do harmonogramów wywozu odpadów przypomina o terminach wywozu ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH tj. m.in.:
  • mebli - m.in. wersalek, foteli, meblościanek i ich elementów, 
  • zużytych opon, 
  • elektro-śmieci tj. zużytego, zepsutego lub przestarzałego sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, radia, komputery, odkurzacze, telefony, 
  • inne odpady wielkogabarytowe tj. m.in. dywany, chodniki, wykładziny, okna i drzwi bez szyb.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w dniu odbioru do godz. 10:00 przed posesję, na chodniku lub w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy.
 
Data Rejon / ulice
19-20.04.2016 Katowicka, Niedziałkowskiego, Ogrodowa, Poznańska, Szczecińska, Koszalińska, Bydgoska, Toruńska, Grudziądzka, Gnieźnieńska, Chełmińska, Krakowska, Warszawska, Gdańska, Pocztowa, Opolska, Łąkowa, Wrocławska, Łokietka, Wileńska, Pomorska, Łokietka
21-22.04.2016 Cmentarna, Kościuszki, Armii Krajowej, Osiedle Armii Krajowej, Plac Lotników, Popiełuszki, ul. Bolesława Chrobrego, Osiedle Chrobrego, Brawo, Emilii Gierczak, Reymonta, Kościuszki, Polna, Zawadzkiego
25.04.2016 Kombatantów Polskich, Piłsudskiego, Sportowa, Drawska, Podmiejska, Słowackiego, Broniewskiego, Dobra Rycerskie, Mickiewicza, Żeromskiego, Zielone Wzgórze
26.04.2016 Miła, Parkowa, Tuwima, Reja, Norwida, Nowa, Fredry, Nałkowskiej, Kochanowskiego, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Sienkiewicza
27.04.2016 1 Maja, 3 Marca, Krzywoustego, Lekarska, Łączna, Mieszka I, Nowomiejska, Podgórna, Słowiańska, Wenedów, Zduńska, Orląt Lwowskich, Plac Jana Pawła II, Podwale
28.04.2016 Wojska Polskiego, Kołobrzeska, Batalionów Chłopskich, Spółdzielcza, Lipowa, Połczyńska, Wiejska, Spacerowa, Cicha, Spokojna, Dobra, Boczna, Jarzębinowa, Brzozowa
29.04.2016 Szturmowców, Żwirki i Wigury, Gagarina, Lotnicza, Tałdykina

Działalność firmy w okresie wielkanocnym

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w związku z okresem świątecznym informuje o następujących zmianach w funkcjonowaniu firmy.

W dniu 28.03.2016r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w siedzibie tj. ul. Armii Krajowej 21 będzie nieczynny. W ramach dni świątecznych pełnione będą następujące dyżury funkcyjne:

ADMINISTRATORZY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (awarie wewnętrzne w zakresie budynków i lokali komunalnych oraz budynków i lokali należących do Wspólnot Mieszkaniowych):

27.03.2016r.- Kowalik Agata - tel. 510 038 060

28.03.2016r.- Ośnicka Aneta - tel. 512 490 143

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (awarie zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych):

27.03.2016r.- Spychalski Marek - tel. 519 190 735

28.03.2016r.- Gromada Bartosz -  tel. 884 377 999

Całodobowo przez cały okres świąteczny działa oczyszczalnia ścieków - tel. 94 365 21 97

Ponadto informujemy, że przez cały okres świąteczny całodobowo również funkcjonuje telefon dyżurny spółki - tel. 94 365 24 53.