Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Uwaga! Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków!

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIX/232/17 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 czerwca 2017 r. od dnia 01.08.2017 r. na terenie miasta Świdwin obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1. sierpnia 2017 r. do 31. lipca 2018 r.:
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW  Wyszczególnienie  Cena/stawka  Jednostka miary 
Netto Z VAT
 1.    GRUPA I - gospodarstwa domowe   cena wody 2,62 2,83 zł/m3
stawka abonamentowa 4,02 4,34 zł/miesiąc
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,37 2,56 zł/odczyt 
2.     GRUPA II - pozostali odbiorcy   cena wody 2,62 2,83 zł/m3 
stawka abonamentowa 4,02 4,34 zł/miesiąc 
stawka opłaty abonamentowej
w lokalach w budynkach wielolokalowych 
2,37 2,56 zł/odczyt 

Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków od 1. sierpnia 2017 r. do 31. lipca 2018 r.:
 
Wysokość cen i stawek za odprowadzanie ścieków
L.p. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto Z VAT
1.  GRUPA I - gospodarstwa domowe  cena ścieków 5,43 5,86 zł/m3
2.  GRUPA II - pozostali odbiorcy cena ścieków 5,63 6,08 zł/m3
 

Taryfy za wodę i ścieki (PDF)

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie corocznych oraz pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe), obiektów gospodarczych o różnym przeznaczeniu będących pod Zarządem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie”. 

Termin składania ofert do: 19.06.2017 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. do godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - sprzedaż samochodu specjalnego [2]

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza II zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego STAR 244. Termin składania ofert do: 23.06.2017 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 23.06.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - sprzedaż samochodu specjalnego

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza I zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego STAR 244.Termin składania ofert do: 26.05.2017 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26.05.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

27 maja - PSZOK nieczynny

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w dniu 27 maja 2017 r. (sobota), punkt selekrywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Kombatantów Polskich 5 w Świdwinie, będzie nieczynny.

Za powstałe z tego tytułu utrudnienia - przepraszamy.

Wprowadzamy nową usługę

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że od dnia 01.05.2017 r. rozpoczyna świadczenie usługi transportowej polegającej na transporcie odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ul. Kombatantów
Polskich 5 w Świdwinie poza terminami wynikającymi z harmonogramu wywozu odpadów dla miasta Świdwin. Koszt usługi to 50,00 zł za kurs. Usługa realizowana wyłącznie na terenie miasta Świdwin.

Wszystkie informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi.

Regulamin świadczenia usługi