Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Nowy regulamin cmentarzy komunalnych

26 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Świdwin uchwałą nr VIII/42/19 wprowadziła nowy Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin. Regulamin obowiązuje od 29 maja 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, stanowiącym podstawę w załatwianiu spraw związanych z pochówkiem i utrzymaniem cmentarzy.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin

Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miasta Świdwin w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin [PDF]

Zapytanie ofertowe - ekspertyza budowlana

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 347 przy ul. Szczecińskiej 53, 56-58 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy budowlanej. Termin składania ofert cenowych do: 10.06.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Możliwe problemy techniczne w weekend

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w najbliższy weekend (9-10 marca 2019 r.) utrudnione mogą być: korzystanie ze strony internetowej Spółki jak i serwisów zależnych (Websil, Wirtualny Cmentarz) oraz kontakt poprzez pocztę e-mail. Prowadzone będą prace polegające na zmianie infrastruktury sieciowej serwisu.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia - serdecznie przepraszamy.

Dokumentacja projektowa wodociągu - oferta cenowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Remonta w Świdwinie". Termin składania ofert cenowych do: 07.03.2019 r., godz. 15:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.03.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.  Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu niejawnym przez uprawnionych przedstawicieli Inwestora.  

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe - impreza

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki. Termin składania ofert cenowych do: 22.03.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe