Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - oferty cenowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie jako zarządca wspólnoty mieszkaniowej nr 229 przy ul. Reymonta 28 zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Reymonta 28 w Świdwinie".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reymonta 28 w Świdwinie zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 1).

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej 21, sekretariat. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30 września 2016r. o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego.

Ogłoszenie [PDF]

Załącznik nr 1 - przedmiar robót [PDF]

Formularz cenowy [DOCX]

Kosztorys [ATH]

 

Awaria centrali telefonicznej usunięta

Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że w dniu 13 września 2016 roku awaria systemu centrali telefonicznej została usunięta. W związku z powyższym zawiadamiamy, iż numer stacjonarny 94 365 23 56 jest już aktywny.

Awaria centrali telefonicznej

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, iż w siedzibie wystąpiła awaria systemu centrali telefonicznej. W nawiązaniu do powyższego zawiadamiamy, iż czasowo nie działają numery stacjonarne : 94 365 23 56; 94 365 24 53; 94 365 22 10. W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się na telefony komórkowe odpowiednio z przedstawicielami działów:

Sekretariat tel. 503 018 691 (numer aktywny do godz. 15:00)
Bogdan Kunsztowicz - kierownik - Zakład Oczyszczania Miasta 506 098 381 
Marek Spychalski - kierownik - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 519 190 735 
Bartosz Gromada - technolog - oczyszczalnia ścieków 884 377 999 
Waldemar Jeznach - kierownik - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 604-575 411 
Bożena Sadowska - administrator wspólnot mieszkaniowych 517 491 827 
Agata Kowalik - administrator wspólnot mieszkaniowych 510 038 060 
Aneta Ośnicka - administrator wspólnot mieszkaniowych 512 490 143 
Romuald Nehring - zarządca cmentarzy 509 820 922  

Informujemy, iż powyższe ma zastosowanie do odwołania. Za powstałe z tego tytułu niedogodności serdecznie przepraszamy.

Praca ZUK według dziecka

Codziennie, kilkudziesięciu pracowników dokłada wszelkich starań, aby usługi komunalne w Świdwinie były wykonywane na najwyższym poziomie. W konsekwencji otoczenie staje się czystsze, wzrasta również świadomość ekologiczna mieszkańców. Miło nam przedstawić rysunki jednego z najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Poniższe rysunki przedstawiają czynności wykonywane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie. Autorem rysunków jest 5-letni Michał. Rysunki znaleźć będzie w menu po lewej stronie, dział "prezentacja firmy".

 

Nowe zapytania ofertowe

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza II zapytanie ofertowe na sprzedaż tokarki uniwersalnej TPU 150.Termin składania ofert do: 07.09.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 07.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedawcy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na zakup rozsiewacza ciągnikowego do piasku i soli, nowego lub używanego (sprawnego technicznie) - RCW-3A (N011/1) lub o parametrach technicznych zbliżonych do preferowanych. Termin składania ofert do: 08.09.2016 r., godz. 12:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 08.09.2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie firmy, pokój nr 15 - dział techniczny.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytań ofertowych, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nowe stawki odbioru nieczystości płynnych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż od dnia 12 sierpnia 2016 roku (piątek) na mocy Uchwały nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.07.2016 r., poz. 3103), obowiązywać będą nowe stawki za wywóz nieczystości płynnych dla miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Brzeżno.

W nawiązaniu do powyższego informujemy, że od dnia 12 sierpnia 2016 r. (piątek), obowiązywać będą następujące stawki za wywóz nieczystości płynnych:

Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 10 km od punktu zlewnego 32,79 zł/m3 brutto
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 20 km od punktu zlewnego 40,74 zł/m3 brutto
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 30 km od punktu zlewnego 48,69 zł/m3 brutto


Do pobrania:

Pismo Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie [PDF]

Uchwała nr XVIII/88/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia 30 czerwca 2016 r. [PDF]

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.07.2016 r. [PDF]