Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Rozstrzygnięcie przetargu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w sekcji przetargi zamieszczone zostalo rozstrznięcie sprawy ZUK/PN/1/2015 na dostawę paliwa (oleju napędowego) do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby firmy.

Rozstrzygnięcie przetargu

Przetarg na paliwo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza przetarg na dostawę paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby zakładu usług komunalnych spółka z o.o. w Świdwinie. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Przetargi

11 grudnia - nieczynne

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie na informuje, iż na mocy Zarządzenia nr 9/2015 Prezesa Zarządu, dzień 11 grudnia 2015 roku (piątek) ustala się jako dodatkowo wolny od pracy.
W związku z powyższym w dniu 11.12.2015 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie będzie nieczynny.

Informujemy, że w sytuacjach awaryjnych całodobowo funkcjonuje telefon dyżurny Spółki: 94 365 24 53.

Dodatkowy termin odbioru pojemników

Dla osób, które nie odebrały pojemników dnia 10.11.2015 roku i nie mają możliwości odbioru ich w piątek 13.11.2015 r. w godz. 12:00-14:00, wyznaczony został dodatkowy termin odbioru – 17.11.2015 r. w godz. 15:00-17:00.

Pojemniki należy odbierać osobiście w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy placu – wjazd od ulicy Polnej (za głównym budynkiem Zakładu Usług Komunalnych). Osoby, które nie mogą odebrać pojemników w tych terminach proszone są o informację o dogodnym terminie odbioru pod nr telefonu 94 36 480 45 lub osobiście w pokoju numer 30 Urzędu Miasta Świdwin.

Źródło: swidwin.pl

Uzupełnione harmonogramy wywozu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych zostały uzupełnione o kalendarz wywozów dla obiektów zabudowy niezamieszkałej. Miasto zostało w tym celu podzielone na siedem rejonów. Zaszły również zmiany w obrębie ulicy Katowickiej (zabudowa wielorodzinna, śródmiejska). Szczegóły znajdą Państwo na podstronie z harmonogramami. Szczegóły odnośnie gospodarowania odpadami znajdą Państwo na stronie internetowej http://odpady.swidwin.pl.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Więcej informacji: http://odpady.swidwin.pl