Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Nowy rozmiar worków GRUZ-BAG

Od dziś Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. wprowadziła do sprzedaży mniejszy rozmiar worków GRUZ-BAG o pojemności 0,5 m3 w cenie 110,00 zł. Nadal dostępne pozostają worki o pojemności 1 m3 za 175,00 zł. Przypominamy, że Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie wychodząc naprzeciw potrzebom klientów prowadzi sprzedaż worków GRUZ- BAG przeznaczonych na gromadzenie odpadów poremontowych. Worki można zakupić w siedzibie Spółki (ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin) – pokój nr 1 – Zakład Oczyszczania Miasta. Podstawowymi warunkami przekazania worka GRUZ-BAG jest dokonanie wpłaty oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl lub pod nr tel. 94 365 24 53.

Worki GRUZ-BAG - szczegóły

Zapewnienie czystości ciągów komunikacyjnych

Mieszkańców bloków wielorodzinnych zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie prosimy o zwrócenie uwagi na ogłoszenie zamieszczone na klatkach schodowych.

Celem umożliwienia sprawnego i bezkolizyjnego przeprowadzenia akcji ratowniczych przez straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe prosi się o usunięcie wszystkich przedmiotów znajdujących się na ciągach komunikacyjnych tj. klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, itp. W miesiącach kwiecień-lipiec przeprowadzane będą regularne kontrole przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, straży miejskiej, policji oraz administracji celem ograniczenia zagrożeń związanych z tymi zjawiskami.

10 maja - ZUK nieczynny

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, iż na mocy Zarządzenia Prezesa nr 2/2021 z dnia 08.03.2021, dzień 10 maja 2021 roku (poniedziałek) ustala się jako dodatkowo wolny od pracy. W związku z powyższym w dniu 10.05.2021 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie będzie nieczynny.

Informujemy, że w sytuacjach awaryjnych całodobowo funkcjonuje telefon dyżurny Spółki: 94 365 24 53.

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS https://spis.gov.pl/
i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy.

Na czas trwania spisu Urząd Miasta Świdwin przygotował specjalne pomieszczenie, gdzie wykonasz samospis. Nie możesz wykonać samospisu internetowego?

Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Więcej informacji na stronie www.spis.gov.pl

Pismo Gminnego Komisarza Spisowego - Burmistrza Miasta Świdwin - Piotra Felińskiego

Ulotka Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Aktualizacja zdjęć Wirtualnego Cmentarza

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w trzeciej dekadzie kwietnia rozpocznie się aktualizacja zdjęć znajdujących się w bazie Wirtualnego Cmentarza. Prędkość aktualizacji uzależniona będzie od warunków atmosferycznych. Z racji ilości nagrobków znajdujących się na świdwińskich cmentarzach zarządzanych przez Spółkę, proces ten potrwa kilka tygodni. Dokumentacja będzie aktualizowana systematycznie sektorami, a nowe zdjęcia zostaną opatrzone znakiem wodnym z rokiem wykonania fotografii. Pierwsze nowe zdjęcia będą widoczne w systemie na przełomie kwietnia i maja 2021 roku.

Wirtualny Cmentarz w Świdwinie