Komunikat w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi – 14.06.2024.