Ogłoszenie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028 ze zm.). Art.5.1. przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Z uwagi na utrudnienia w dostawie wody dla mieszkańców miasta, wynikające z niedoboru wody na ujęciu zasilanym ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Popiełuszki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że od dnia 16.05.2024 ogłasza zakaz podlewania ogrodów działkowych do godziny 21:00.

 Zakaz obejmuje ogrody działkowe „FRYKAS”, „JEDNOŚĆ”, „CYTRUS”, „RELAX”.

Zakaz podlewania również dotyczy ogrodu działkowego „KABACZEK” zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Szczecińskiej

Ponadto informujemy pozostałych mieszkańców miasta  o niepodlewanie w godzinach  od 08:00 do 22:00 przydomowych ogródków, trawników, zieleńców. Ograniczenie podlewania obowiązywać będzie od 16.05.2024r do odwołania.

W przypadku nie zastosowania się do wytycznych, istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitego zaprzestania dostawy wody, z uwagi na jej brak na ujęciach.

Zakaz podlewania wodą ogrodów działkowych, przydomowych ogródków, trawników, zieleńców  nie dotyczy godzin od 21:00 do 5:00