Oświadczenie sądu

Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w dn. 11.04.2024r. zostało cofnięte zabezpieczenie w postaci przywrócenia do pracy Pana Tomasza Kruka. Tym samym od dn. 12.04.2024r. Pan Tomasz Kruk nie jest pracownikiem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świdwinie.

Sąd wydał w/w postanowienie biorąc przede wszystkim pod uwagę fakt, że Pan Tomasz Kruk posługiwał się sfałszowanym świadectwem ukończenia studiów wyższych.