Cennik usług ZOM

Cennik usług Zakładu Oczyszczania Miasta (ZOM):

L.p.USŁUGACENA BRUTTO
1. OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN31,28 zł/m3 brutto
2.OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN31,28 zł/m3 brutto + koszty dojazdu pojazdu asenizacyjnego
3.DOJAZD POJAZDU ASENIZACYJNEGO POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN (cena za 1km)3,85 zł/km brutto
4.OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BRZEŻNO:
 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 
10 km od punktu zlewnego
39,23 zł/m3 brutto
 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 
20 km od punktu zlewnego
47,18 zł/m3 brutto
 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z miejscowości położonych do 
30 km od punktu zlewnego
55,13 zł m3 brutto
5.DODATKOWY TRANSPORT ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DO PSZOK60 zł/kurs brutto
6.WYPOŻYCZENIE KONTENERA I WYWÓZ GRUZU BUDOWLANEGO (cena za 1m3) na okres 3 dni150,00 zł/m3 brutto
7.WYPOŻYCZENIE KONTENERA I WYWÓZ ODPADÓW POREMONTOWYCH (cena za 1m3) na okres 3 dni 240,00 zł/mbrutto
8.WYPOŻYCZENIE KONTENERA I WYWÓZ ODPADÓW GABARYTOWYCH (cena za 1m3na okres 3 dni230,00 zł/m³ brutto
9.DOJAZD SMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO – TRANSPORT KONTENERA POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN4 zł/ km brutto
10.OPŁATA ZA PRZETRZYMYWANIE KONTENERA ZA KAŻDY KOLEJNY DZIEŃ POWYŻEJ 325,00 zł/dzień ponadnormatywny
11.Zamiatanie ręczne placów i chodników x 1 m-c 
(cena za 1 m2)
0,45 zł brutto/m²  
stawka letnia
  0,85 zł brutto/m2 
stawka zimowa
12.Zamiatanie ręczne placów i chodników x 2 m-c 
(cena za 1 m2)
0,40 zł brutto/m²
stawka letnia
  0,80 brutto/mstawka zimowa
13.Zamiatanie ręczne placów i chodników x 3 m-c 
(cena za 1 m2)
0,35 zł brutto/m²
stawka letnia
  0,75 zł brutto/m
stawka zimowa
14.Zamiatanie ręczne placów i chodników x 4 m-c 
(cena za 1 m2)
0,30 zł brutto/m²
stawka letnia
  0,70 zł brutto/m
stawka zimowa
15.CZYSZCZENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJALISTYCZNYM (WUKO) NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN (cena za 1 godzinę pracy)315,00 zł/h brutto
16.CZYSZCZENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJALISTYCZNYM (WUKO) POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN (cena za 1 godzinę pracy)315,00 zł/h brutto + koszty dojazdu samochodu specjalistycznego WUKO 
  17.
DOJAZD SAMOCHODU SPECJALISTYCZNEGO WUKO POZA TERENEM MIASTA ŚWIDWIN (cena za 1 km)
 4,88 zł/km brutto
 18.SPRZEDAŻ WORKA GRUZ BAG(pojemność 1 m3) 225 zł brutto/szt.
 19.SPRZEDAŻ WORKA GRUZ BAG(pojemność 0,5 m3) 175 zł brutto/szt.
20.ZAMIATANIE MECHANICZNE-WYNAJEM ZAMIATARKI500,02 zł/1rbh
21.KOSZENIE TRAWNIKA CIĄGNIKIEM JOHN DEERE 110 zł brutto/1rbh

UWAGA! ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. PRZYSTĘPUJE DO WYKONANIA W/W USŁUG WYŁĄCZNIE PO OTRZYMANIU PISEMNEGO ZLECENIA (Z WYŁĄCZENIEM ZLECENIODAWCÓW POSIADAJĄCYCH STAŁE UMOWY NA OKREŚLONE USŁUGI)
Powyższy cennik dostępny jest także w formacie pliku PDF do pobrania poniżej.