Transport odpadów wielkogabarytowych

Transport odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Kombatantów Polskich 5 w Świdwinie poza terminami wynikającymi z harmonogramu wywozu odpadów.

Usługa realizowana jest wyłącznie na terenie miasta Świdwin i dotyczy odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców (nie dotyczy lokali usługowych).