Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Wyszukiwarka

Zapytanie ofertowe - osady

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na "odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Świdwinie (kod odpadu 19 08 05)". Termin składania propozycji cenowych: 18.07.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy lub na adres mailowy: przetargi@zuk-swidwin.com.pl 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.07.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21, pokój nr 2.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Nowy regulamin cmentarzy komunalnych

26 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Świdwin uchwałą nr VIII/42/19 wprowadziła nowy Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin. Regulamin obowiązuje od 29 maja 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, stanowiącym podstawę w załatwianiu spraw związanych z pochówkiem i utrzymaniem cmentarzy.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin

Uchwała nr VIII/42/19 Rady Miasta Świdwin w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie miasta Świdwin [PDF]

Zapytanie ofertowe - ekspertyza budowlana

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 347 przy ul. Szczecińskiej 53, 56-58 ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy budowlanej. Termin składania ofert cenowych do: 10.06.2019 r., godz. 13:00 w sekretariacie firmy. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe

Możliwe problemy techniczne w weekend

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w najbliższy weekend (9-10 marca 2019 r.) utrudnione mogą być: korzystanie ze strony internetowej Spółki jak i serwisów zależnych (Websil, Wirtualny Cmentarz) oraz kontakt poprzez pocztę e-mail. Prowadzone będą prace polegające na zmianie infrastruktury sieciowej serwisu.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia - serdecznie przepraszamy.

Dokumentacja projektowa wodociągu - oferta cenowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Remonta w Świdwinie". Termin składania ofert cenowych do: 07.03.2019 r., godz. 15:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.03.2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.  Wybór oferty cenowej najkorzystniejszej dokonany zostanie na posiedzeniu niejawnym przez uprawnionych przedstawicieli Inwestora.  

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe