Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

14 grudnia - zakład nieczynny

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, iż na mocy Zarządzenia Prezesa nr 5/2020 z dnia 14.10.2020 r., dzień 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek) ustala się jako dodatkowo wolny od pracy. W związku z powyższym w dniu 14.12.2020 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie będzie nieczynny.

Informujemy, że w sytuacjach awaryjnych całodobowo funkcjonuje telefon dyżurny Spółki: 94 365 24 53.

Usługa transportu odpadów gabarytowych

Zakład  Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.o.  przypomina,  że  świadczy usługę  polegającą  na  transporcie  odpadów  wielkogabarytowych  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki Odpadów  zlokalizowanego  przy  ul.  Kombatantów  Polskich  5  w  Świdwinie  poza  terminami wynikającymi  z  harmonogramu  wywozu  odpadów.  Koszt  usługi  –  50,00  zł  za  kurs.  Usługa realizowana  jest  wyłącznie  na  terenie  miasta  Świdwin  i  dotyczy  odbioru  odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców (nie dotyczy lokali usługowych). Zlecenie powyższej usługi jest równoznaczne  z akceptacją regulaminu świadczenia usługi. Wszelkie informacje (w tym regulamin) dostępne są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl (w zakładce odpady) lub pod nr tel. 94 365 24 53.

Dzierżawa parceli - informacja

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zamknięcia cmentarzy w dniach 31.10-02.11.2020 r., Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje wszystkich przedsiębiorców, którzy podpisali umowy dzierżawy na sprzedaż artykułów cmentarnych i kwiatów w okresie świąt Wszystkich Świętych w dniach 31.10-02.11.2020 r., o możliwość zwrócenia się z podaniem  do Spółki o zwrot poniesionych kosztów związanych z dzierżawą wylosowanych parceli.

Cmentarze zamknięte

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 30. października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, cmentarze komunalne będą zamknięte od 31. października 2020 r. (sobota) do 2. listopada 2020 r. (poniedziałek) włącznie. Ograniczenie nie dotyczy uroczystości pogrzebowych i czynności z nimi związanych.