O nas

ZUK Świdwin

Służymy pomocą.

Nasza historia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie została zawiązana aktem notarialnym z dnia 25.11.1999 r. sporządzonym przed notariuszem Romanem Czernikiewiczem w Świdwinie. Postanowieniem z dnia 10.12.1999 r. Sądu Rejonowego w Koszalinie została wpisana do rejestru handlowego w dziale B pod numerem 2395. Dnia 21.01.2008 r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano połączenia Spółki pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie i Spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Świdwinie na Spółkę pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Postanowieniem z dnia 31.03.2008 r. Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000085020 (określenie okoliczności: przejęcie spółki).

1999

Nasze cele

Przedmiotem działalności jest działalność gospodarcza dotycząca spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie usług komunalnych, zgodnie z zapisem kodów i treści Polskiej Klasyfikacji Działalności poprzez:


 • pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej;
 • działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody;
 • wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych;
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych;
 • odprowadzenie ścieków;
 • wywóz śmieci i odpadów;
 • unieszkodliwianie odpadów;
 • działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni;
 • usługi sanitarne i pokrewne;
 • zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych;
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;
 • pogrzeby i działalność pokrewną;
 • sprzątanie i czyszczenie obiektów;
 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi;
 • zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomościami na własny rachunek;

ZUK oczami dziecka.

Codziennie, kilkudziesięciu pracowników dokłada wszelkich starań, aby usługi komunalne w Świdwinie były wykonywane na najwyższym poziomie. W konsekwencji otoczenie staje się czystsze, wzrasta również świadomość ekologiczna mieszkańców. Miło nam przedstawić rysunki jednego z najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Poniższe rysunki przedstawiają czynności wykonywane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie. Autorem rysunków jest 5-letni Michał.

My w liczbach

60

Pracowników

Pojazdów

29

Obiektów

100%

Zaangażowania

Skontaktuj się z nami

Wybierz odpowiedni wydział, zadzwoń lub napisz do nas!