Formularz wypożyczenia i użytkowania kontenera na gruz i odpady poremontowe

Wynajem kontenerów

Kontenery przeznaczone są do gromadzenia odpadów pochodzących z drobnych prac remontowych:

  • gruz
  • odpady poremontowe
  • papa odpadowa
  • materiały izolacyjne (np. styropian, wełna)

Pojemność kontenerów: 2,5 m3, 3,5 m3 oraz 6m3.

Kontenery wynajmowane są na 3 dni robocze. Po przekroczeniu terminu doliczana jest oplata za przetrzymanie kontenera.

W celu wynajęcia kontenera należy wypełnić zlecenie. Płatność po wykonaniu usługi.