Utrzymanie zieleni

Usługa polegająca na utrzymaniu terenów zielonych: koszenie trawników, pielęgnacja nasadzeń, prace porządkowe, plewienie.