Usługi cmentarne

NOWE USŁUGI DODATKOWE ŚWIADCZONE NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie informuje, że od dnia 01.11.2017 r. zostały uruchomione nowe usługi dodatkowe w następującym zakresie:

I. SPRZĄTANIE GROBU (tj. odkurzenie, zgarniecie liści, usuwanie starych zniczy, kwiatów i wiązanek, umycie nagrobka, zabezpieczenie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji. UWAGA – usługa nie obejmuje usuwania zalegającej na nagrobku pokrywy śnieżnej – jest ona przedmiotem odrębnej usługi)

1. GRÓB KAMIENNY
a) Grób pojedynczy – kwota brutto 50,00 zł
b) Grób podwójny – kwota brutto 80,00 zł

2. GRÓB ZIEMNY BEZ NAGROBKA KAMIENNEGO (usługa sprzątania obejmuje wówczas usunięcie starych zniczy, wiązanek i kwiatów, liści, zagrabienie. UWAGA – usługa nie obejmuje usuwania zalegającej na nagrobku pokrywy śnieżnej jest ona przedmiotem odrębnej usługi):

a) Grób pojedynczy – kwota brutto 30,00 zł
b) Grób podwójny – kwota brutto 50,00 zł

3. USUWANIE ZALEGAJĄCEJ NA NAGROBKU POKRYWY ŚNIEŻNEJ – kwota brutto 50,00 zł (usługa realizowana jest po indywidualnej analizie możliwości jej wykonania tj. Wykonawca ma prawo odmowy zrealizowania wskazanej usługi gdy jej wykonanie z uwagi na warunki atmosferyczne jest niemożliwe i zachodzi ryzyko uszkodzenia nagrobka)

II. ZAPALENIE ZNICZA
a) znicz mały o wysokości 19,5 cm (kolor do wyboru czerwony lub biały – jak na załączonym zdjęciu nr 1) – kwota brutto 10 zł/ szt. (Zamawiający w zleceniu zobowiązany jest wskazać dokładną ilość zniczy jakie mają zostać zapalone oraz ich rodzaj) 

Fot. Nr 1 – Znicz mały

Fot. Nr 1 – Znicz mały

b) znicz duży o wysokości 28,00 cm (kolor do wyboru czerwony lub biały–jak na załączonym zdjęciu nr 2) – kwota brutto 20 zł / szt. (Zamawiający w zleceniu zobowiązany jest wskazać dokładną ilość zniczy jakie mają zostać zapalone oraz ich rodzaj)

Fot. Nr 2 – Znicz duży

III. POSTAWIENIE STROIKA (gotowa kompozycja na sztucznej podstawie z kwiatami sztucznymi – wg załączonego zdjęcia nr 3) – kwota brutto 65,00 zł

Fot. Nr 3 – Stroik (sztuczna kompozycja)

PODSTAWOWE ZASADY ZAMAWIANIA I REALIZACJI USŁUGI:

1. Zamawiający dokonuje zlecenia usługi pisemnie (z określeniem jej zakresu oraz obligatoryjnie wskazaniem adresu e-mail Zamawiającego i dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury) przesyłając jego treść na adres e-mail: sekretariat@zuk-swidwin.com.pl
2. Zamawiający w zleceniu zobowiązany jest do podania podstawowych informacji dotyczących grobu, dla którego ma zostać wykonana usługa (tj. imię i nazwisko osoby zmarłej, data śmierci, lokalizację grobu – sektor, rząd- przy zidentyfikowaniu lokalizacji grobu pomocnym może być aplikacja WIRTUALNY CMENTARZ dostępna na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl
3. Wykonawca dokonuje weryfikacji zlecenia i przesyła ostateczną ofertę cenową ze wskazaniem nr konta na jaki należy dokonać wpłaty oraz Nickiem niezbędnym do wskazania w tytule przelewu.
4. Wykonawca rozpocznie realizacje usługi po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Zamawiającego.
5. Po wykonaniu usługi na potwierdzenie zostanie Zamawiającemu przesłana (na wskazany adres e-mail) dokumentacja fotograficzna wskazująca prawidłowość wykonania usługi (wraz z datą sporządzenia dokumentacji fotograficznej) oraz skan faktury.

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA RÓWNIEŻ ZARZĄDCA CMENTARZY KOMUNALNYCH – KSENIIA BYZDRA, tel. 94 365 23 56.