Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – WUKO

Ciśnieniowa metoda czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej polegająca na wtłaczaniu pod dużym ciśnieniem wody do rur kanalizacyjnych. Jest to metoda przyjazna środowisku – do czyszczenia nie używa się żrących środków chemicznych.