Opłaty za groby

Informujemy zainteresowanych, że po 20 latach od pochówku zachodzi konieczność dokonania opłaty za ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat. Zaległe opłaty należy uiszczać u zarządcy cmentarzy w:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 31. stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późniejszymi zmianami)).

Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych od 2015 roku:

UsługaCena brutto
1. Opłata za przyjęcie zwłok do pochowania – prawo do grobu na okres 20 lat 
     a) w grobie dziecięcym303,48 zł
     b) w urnie303,48 zł
     c) w grobie dużym ziemnym606,96 zł
     d) w grobie głębinowym ziemnym (za każdorazowy pochówek)606,96 zł
     e) w grobie murowanym pojedynczym801,36 zł
     f) w grobie murowanym głębinowym (za każdorazowy pochówek)801,36 zł
     g) w grobie murowanym podwójnym w poziomie (za każdorazowy pochówek)801,36 zł
2. Ponowienie prawa do grobu na następne 20 lat: 
     a) grób dziecięcy303,48 zł
     b) grób duży ziemny606,96 zł
     c) grób głębinowy ziemny606,96 zł
     d) grób murowany pojedynczy801,36 zł
3. Rezerwacja/ponowienie rezerwacji na okres 20 lat486,00 zł
4. Jednorazowa opłata za wjazd na cmentarz:97,20 zł
     a) z materiałami budowlanymi oraz sprzętem do do budowy/remontu grobowca lub nagrobków (pomnika) 
     b) do kopania grobu w wyznaczonym miejscu 
5. Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego: 
     a) korzystanie z kaplicy lub z chłodni (za każdą rozpoczętą dobę)178,20 zł
     b) za jednorazowe korzystanie z pomieszczenia do przeprowadzenia toalety pośmiertnej146,88 zł
6. Opłata za czynności od jednego pochówku zarządcy cmentarza polegające na:354,24 zł
     a) ustalaniu kwater 
     b) nadzorowaniu nad kopaniem grobów i ustawianiem pomników 
     c) przeprowadzeniu wszelkich prac mających na celu zagospodarowanie i utrzymanie cmentarzy 
7. Zmiana charakteru grobu z ziemnego na murowany194,00 zł

Uwaga! Nieopłacone groby będą podlegać likwidacji! 

Bieżących informacji udziela:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 21
78-300 Świdwin
KSENIIA BYZDRA
Tel. 94 365 23 56
E-mail: cmentarz@zuk-swidwin.com.pl

Pliki do pobrania