Zakład oczyszczania miasta

Odpady

Cennik usług ZOM

Sprzątanie klatek schodowych

Sortowanie odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów – PSZOK

Sprzedaż worków GRUZ BAG

Transport odpadów wielkogabarytowych

Zamiatanie mechaniczne

Formularz wypożyczenia i użytkowania kontenera na gruz i odpady poremontowe

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie

Odpowiedź

Pytanie

Odpowiedź