Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Decyzją z dnia 30. sierpnia 2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług  Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie o zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie gminy Świdwin na okres trzech lat, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Świdwinie.

Taryfy obowiązywać będą od 14. września 2021 r. Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓWWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
NettoZ VAT
1.GRUPA I – gospodarstwa domowecena wody2,863,09zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,005,40zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych3,774,07zł/odczyt
2.GRUPA II – pozostali odbiorcycena wody2,863,09zł/m3
stawka abonamentowa5,005,40zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 1 do 12 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓWWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
NettoZ VAT
1.GRUPA I – gospodarstwa domowecena ścieków6,166,65zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,255,67zł/miesiąc
2.GRUPA II – pozostali odbiorcycena ścieków6,166,65zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,255,67zł/miesiąc
Okres od 13 do 24 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓWWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
NettoZ VAT
1.GRUPA I – gospodarstwa domowecena wody2,943,18zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,115,52zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych3,814,11zł/odczyt
2.GRUPA II – pozostali odbiorcycena wody2,943,18zł/m3
stawka abonamentowa5,115,52zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 13 do 24 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓWWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
NettoZ VAT
1.GRUPA I – gospodarstwa domowecena ścieków6,286,78zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,305,72zł/miesiąc
2.GRUPA II – pozostali odbiorcycena ścieków6,286,78zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,305,72zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za dostarczaną wodę:

Okres od 25 do 36 miesiąca
Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę
L.p.TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓWWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
NettoZ VAT
1.GRUPA I – gospodarstwa domowecena wody3,003,24zł/m3
stawka abonamentowa5,245,66zł/miesiąc
stawka opłaty za odczyt i rozliczenie w lokalach w budynkach wielolokalowych3,864,17zł/odczyt
2.GRUPA II – pozostali odbiorcycena wody3,003,24zł/m3
stawka abonamentowa5,245,66zł/miesiąc

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki:

Okres od 25 do 36 miesiąca
Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki
L.p.TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓWWyszczególnienieCena/stawkaJednostka miary
NettoZ VAT
1.GRUPA I – gospodarstwa domowecena ścieków6,336,84zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,405,83zł/miesiąc
2.GRUPA II – pozostali odbiorcycena ścieków6,336,84zł/m3
stawka opłaty abonamentowej5,405,83zł/miesiąc

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków