Sprzedaż worków GRUZ BAG

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie wychodząc naprzeciw potrzebom klientów informuje, że została uruchomiona sprzedaż worków GRUZ- BAG przeznaczonych na gromadzenie odpadów poremontowych. Worki GRUZ –BAG zakupić można w dwóch rozmiarach: 0,5 m3 – kwota 175,00 zł oraz o pojemności 1 m3 – za kwotę 225,00 zł w siedzibie Spółki (ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin) – pokój nr 2 – Zakład Oczyszczania Miasta. Podstawowymi warunkami przekazania worka GRUZ-BAG jest dokonanie wpłaty oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl lub pod nr tel. 94 365 24 53.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania do szybkiej i bezproblemowej metody pozbywania się odpadów poremontowych!

Sprzedaż worków gruzbag

Worki gruzbag przeznaczone są do gromadzenia odpadów poremontowych.

Pojemność worków: 0,5 m3, 1 m3.

W celu zakupu worka należy wypełnić zlecenie oraz uiścić opłatę po wystawieniu faktury.

Regulamin zakupu oraz użytkowania worka GRUZ-BAG na odpady budowlane

 1. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. dokonuje sprzedaży worka GRUZ-BAG na podstawie faktury VAT.
 2. Przedmiotowy worek GRUZ-BAG przekazywany jest Kupującemu po dokonaniu płatności wynikającej z faktury (Kupujący zobowiązany jest okazać Sprzedającemu dowód wpłaty lub inny dokument świadczący jednoznacznie o dokonaniu płatności).
 3. Worki GRUZ-BAG przeznaczone są wyłącznie na odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, ceramikę, dachówkę, cegły, płyty gipsowe, płytki, potłuczone urządzenia sanitarne, elementy metalowe, wiadra po farbach, zaprawach, worki po gipsie i klejach, elementy plastikowe, drewno i panele, papier.
 4. Zabrania się umieszczania w workach GRUZ-BAG: papy, eternitu, opon, odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających substancje żrące, azbestu, rozgrzanego popiołu i pozostałych odpadów mogących uszkodzić worek.
 5. W wypadku umieszczenia w worku odpadów innych niż dozwolone zastrzegamy sobie możliwość nie odebrania worka lub poniesienie dodatkowej opłaty.
 6. Czas ładowania worka GRUZ-BAG jest dowolny.
 7. Zabrania się ustawiania worków na terenie ogródków działkowych, worek można ustawić jedynie przed terenem działek (bramą główną). Nie odbieramy worków z terenu działek.
 8. Worek GRUZ-BAG powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w miejscu dostępnym dla dźwigu samochodowego. Dźwig musi mieć możliwość podjazdu do worka na odległość nie mniejszą niż 4 m, zaś wysięgnik dźwigu powinien podnosić się na minimalną wysokość 6 m.
 9. Worek nie powinien znajdować się pod zadaszeniem, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami.
 10. Zwracamy się z prośbą o zwracanie uwagi na miejsce postawienia worka, tak aby nie utrudniał przejazdu czy ruchu pieszych.
 11. Zapełnione worki GRUZ-BAG odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel: 94 365 24 53) przez Kupującego lub też po zgłoszeniu na adres: sekretariat@zuk-swidwin.com.pl.
 12. Usługę odbioru świadczymy w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Termin odbioru każdorazowo uzgadniany jest indywidualnie.
 13. Akceptacja regulaminu następuje w chwili uiszczenia opłaty na worek GRUZ-BAG.