Zakład Usług Komunalnych ogłasza nabór na stanowisko: GŁÓWNA KSIĘGOWA oraz KSIĘGOWA FINANSOWA.

Wymagania rekrutacyjne:


Niezbędne:
• wyższe wykształcenie (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna z co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości),
• certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

Wymagania dodatkowe:


• Posiadanie doświadczenia z zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych,
• Znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych, ZFŚS,
• Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
• Znajomość zasad księgowości w spółka z udziałem jednostki samorządowej, planu kont i klasyfikacji oraz zasad gospodarki finansowej spółek komunalnych.
• Biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych. Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych (REWIZOR),
• dyspozycyjność, rzetelność, dyskrecja i zaangażowanie,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
• umiejętności planowania i organizacji, zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
• świadomość kosztowa,
• umiejętność pracy w zespole
• odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ – 29.03.2024r. w siedzibie firmy na ul. Armii Krajowej 21 w Świdwinie.