Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Harmonogramy wywozu odpadów od października

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. udostępnia aktualne harmonogramy wywozu odpadów komunalnych, wraz z podziałem na rodzaj odbieranych odpadów, dla poszczególnych ulic w mieście Świdwin. Obowiązują one od października 2013 roku do września 2014 roku. Można je znaleźć w zakładce ZOM -> Harmonogramy odbioru lub w dziale z plikami w sekcji "dokumenty". Jednocześnie prosimy o zwracanie uwagi na pasek z informacjami oznaczonymi jako ważne. Będzie tam można znaleźć informacje w przypadku aktualizacji harmonogramów.

Zakładka "harmonogramy odbioru"


Dział "dokumenty" w sekcji "pliki"

Zmiany w przetargu paliwowym na rok 2014

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje zainteresowane podmioty o zmianach w prowadzonym przetargu na dostarczenie paliw płynnych w 2014 roku. Prosimy o zapoznania się w poniższymi zmianami. Kompletną informację wraz ze wszystkimi dokumentami znajdą Państwo na podstronie "przetargi" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Pobierz:
 

Jak segregować odpady?

1. października została zawarta dwuletnia umowa pomiędzy Urzędem Miasta Świdwin i Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie miasta Świdwin.

W dalszej części wiadomości zamieszczamy ulotki zawierającą podstawowe informacje na temat zasad segregacji odpadów komunalnych.

Informujemy także, iż w związku z nowymi zasadami segregacji odpadów komunalnych, zaktualizowana zostałapodstrona informująca o sposobie segregacji w zakładce ZOM u góry strony.

Źródło: swidwin.pl

Czytaj więcej: Jak segregować odpady?

Nowy formularz deklaracji śmieciowej

Zmianie uległ formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Precyzuje to uchwała XXXI/263/2013 Rady Miasta Świdwin z dnia 29. sierpnia 2013 roku. Wymaganym załącznikiem do deklaracji jest oświadczenie o prawdziwości złożonych danych. Informujemy jednocześnie, że owa deklaracja ma zastosowanie wyłącznie wobec osób, które pierwszy raz ją składają lub dokonują zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji.Wszystkie deklaracje złożone przed 1. czerwca bieżącego roku zachowują ważność.
 
Pobierz:
 

Początek sezonu grzewczego

W związku z rozpoczynającym się tzw. sezonem grzewczym, Zakład Usług Komunalnych prosi o zwrócenie uwagi na ogłoszenia znajdujące się na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych i odkręcenie zaworów grzejnikowych do pozycji "max" celem napełnienia instalacji grzewczej wodą oraz jej odpowietrzenia.

Wynik zapytania ofertowego - budowa sieci

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na "budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla uzbrojenia działek położonych w obrębie ulicy Drawskiej w Świdwinie" w przyjętym kryterium wyboru oferty - najniższa cena, na wykonawcę prac wybrano firmę: PRO ENVIRO Golczyk Siwiec Sp. J., ul. Połczyńska 37A, 78-300 Świdwin.
 
Pobierz: