Polecamy

Strona internetowa miasta Świdwin

Platforma zakupowa ZUK Świdwin

Izba gospodarcza Wodociągi Polskie

Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe

Wyszukiwarka

Dodatkowe pojemniki z mieszanką piaskowo-solną

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że w mieście rozstawionych zostało 10 dodatkowych pojemników z mieszanką piaskowo-solną, z których mogą korzystać okoliczni mieszkańcy. Pojemniki rozmieszczono w następujących miejscach:

  • ul. Kołobrzeska 37-38,
  • ul. Kościuszki 17,
  • ul. Połczyńska przy Szkole Podstawowej nr 1,
  • skrzyżowanie ul. Cmentarnej/Armii Krajowej,
  • skrzyżowanie ul. Chrobrego/Armii Krajowej 1,
  • ul. Wojska Polskiego 22 (koło parku),
  • ul. Niedziałkowskiego (na przeciw Zamku),
  • ul. 1 Maja 16-17 (koło kwiaciarni),
  • skrzyżowanie ul. Nowomiejskiej/Podgórnej,
  • skrzyżowanie ul. Popiełuszki/Gierczak.

Dla łatwiejszej lokalizacji podanych miejsc, poniżej zamieszczamy interaktywną mapę Świdwina z zaznaczonymi punktami i zdjęciami pojemników w celu ich łatwego odnalezienia. Mapę można powiększyć poprzez użycie przycisku w prawym górnym rogu mapy.

Odpracowywanie prac społecznie użytecznych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie informuje, że osoby skierowane przez Sąd do odpracowywania prac społecznie użytecznych w dniach 14.12.2018 r., 24.12.2018 r. oraz 31.12.2018 r. - nie będą obsługiwani.

Nabór na wolne stanowisko - administrator wspólnot mieszkaniowych

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko: administrator wspólnot mieszkaniowych. Dokumenty należy składać na sekretariacie w siedzibie Spółki – ul. Armii krajowej 21, 78-300 Świdwin do dnia 31.12.2018 r. Planowany termin zatrudnienia: 21.01.2019 r.

Pełną treść ogłoszenia, z wymaganiami, zakresem czynności oraz warunkami pracy, znajdą Państwo w linku dostępnym pod ogłoszeniem. 

Nabór na wolne stanowisko - administrator wspólnot mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony - olej napędowy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie". Treść ogłoszenia, SIWZ wraz z załącznikami znajdą Państwo na podstronie "przetargi".

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie do dnia 31.12.2018 r., godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 2 w dniu 31.12.2018 r., o godz. 13:30.

Przetargi

Sprzedaż worków GRUZ BAG

UWAGA. Poniższą informację znajdą Państwo cały czas dostępną w menu po lewej stronie, sekcja: Odpady (ZOM) -> sprzedaż worków GRUZ BAG.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie wychodząc naprzeciw potrzebom klientów informuje, że została uruchomiona sprzedaż worków GRUZ- BAG przeznaczonych na gromadzenie odpadów poremontowych. Worki GRUZ –BAG zakupić można za kwotę 135,00 zł w siedzibie Spółki (ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin) – pokój nr 1 – Zakład Oczyszczania Miasta. Podstawowymi warunkami przekazania worka GRUZ-BAG jest dokonanie wpłaty oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej: www.zuk-swidwin.com.pl lub pod nr tel. 94 365 24 53.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania do szybkiej i bezproblemowej metody pozbywania się odpadów poremontowych! 

Więcej informacji oraz regulamin wykonania usługi

Zapytanie ofertowe - sprzedaż samochodu Volvo FL618

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świdwinie ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalistycznego marki VOLVO FL618. Termin składania ofert cenowych do: 10.12.2018 r., godz. 10:00 w siedzibie firmy. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie przedmiotu zapytania, łącznie z dokumentacją, znajdą Państwo pod adresem poniżej.

Więcej informacji: zapytania ofertowe